25 июля 2024

ЦÆМÆЙ ÆГУСТ АДÆМИ НИМÆДЗÆ МИНКЪИЙДÆР УА…

14.01.2023 | 21:09

2022 анзи дæргъи идарддæр æнхæстгонд цудæнцæ нисанмæарæзт паддзахадон программитæ æма национ проект «Демографи»-йи уагæвæрдтæ. Уони фæрци бæлвурд архайд цæуй æгуст адæми нимæдзæ фæмминкъийдæр кæнунбæл.

Уæхæн гъудий хæццæ радзубанди кодта Республикæ Цæгат Иристон-Аланий адæмæн куст дæттуни Комитети сæрдар Плати Альбинæ.

Комитети сæрдари игъосункæнуйнагмæ гæсгæ, Цæгат Иристони æгустдзийнади къæпхæн 2022 анзи кæронмæ хъæрттæй 1 процентмæ. Официалон æгъдауæй æгустити хигъди еци æмгъудмæ лæудтæй 3 173 адæймаги. Уæгъдæ косæн бунæтти номхигъди нуртæккæ ес 1345 вакансий (рæстæмбес нимадæй уонæн сæ мизд æй фæйнæ 20,8 мин сомей бæрцæ). Плати Альбинæ куд радзурдта, уотемæй 2022 анзи дæргъи рæстæгмæ æма еудадзугон куст равардтонцæ 2 700 адæймагемæй фулдæремæн.

Уомæй уæлдай комитет æнгом бастдзийнадæ даруй, сæ кустадон архайд кæмæн фæкъкъулумпи æй æма сæ коллективи иуонгти еу хайæн æгустæй байзайунæй тæссаг кæмæн æй, еци компанити хæццæ дæр. Нигулæйнаг бæстити экономикон гæрæнти æууæлти архайгæй, хецауади оргæнти уæлæнхасæн агъази мадзæлттæ аразунцæ уæхæн компанитæн, цæмæй сæ косгути нимæдзæ багъæуай кæнонцæ. Уæхæн фадуæттæй испайда кодтонцæ 72 цæгат-иристойнаг кустдæттæги дæр. Амунд мадзæлтти фæрци 900 адæймагемæн гъæуайгонд æрцудæнцæ сæ кусти бунæттæ. Еци мадзæлттæбæл анзи дæргъи исхарз кодтонцæ 54,5 миллион сомей бæрцæ. Адæмæн куст дæттуни комитет æ архайди пайда кæнуй æндæр нисанмæарæзт программитæ æма проектти гæнæнтæй дæр.