17 апреля 2024

ЦÆРУКЪАТИ Александр (1918-2000), Цæгат Иристони адæмон поэт:

12.11.2022 | 17:53

«Нæ национ литератури æрнæггун будурмæ Тетцойти Таймураз æрбацудæй нифсгун æма баргинæй, «æд готон, æд галтæ». Кæми бустæги æнæвнæлд, зæрæстон, кæми ба уæлæнгай къахт зæнхити райдæдта хумæ кæнун, муггаг итаун, тиллæг æфснайун – поэтикон тиллæг…»