13 июня 2024

ЦАРДАМОНДÆЙ ХАЙГИН САБИЙТÆ – НÆ АДÆМИ АГЪАЗИАУДÆР ФАРНÆ!..

28.05.2021 | 21:06

          КОЛИТИ Витали

   АСЛÆМБЕГМÆ

(Авдæни зар)

Цæй, рахуссæ, зæрдтагон,
Минкъий уарзгæ, бæлдтагон.
Задæлески Нана ба –
Дæуæн кæнæд фæлмæн ба.
Фæрæскъæтти Зæппадзæ –
Арвмæ дин дарæд базæн.
Нари Сослан æ тунæй, –
Дæу бахезæд фуд-фунæй.
И Хъалнæгъти Тухæстæг, –
Федар кæнæд дæ истæг.
Фæснæли ба Нæлизæд, –
Царди амонд дин хæссæд.
И Хæнæзи Уацелла, –
Дæ рунтæ дин æууела.
Мæхчески ба Къубус æй,
Зæлдагæ дин къимбусæн.
Гулæри ба Габонæ ’й,
Тагъддæр дæбæл рабон уæд.
Минкъий зæрдæ, минкъий нифс,
Фæлмæн авдæни хуссис.
О, рахуссæ, зæрдтагон,
Мæхе зæрдæ, – бæлдтагон.

 

          Будайти Милуся

   РАГБОНТÆ

Куд гъазинæ сувæллонæй,
Арæх æй æз имисун.
Догъ кæнинæ раздæронæй,
Фæндæ адтæй устур ун.

Фæгъгъазинæ римæхсæнтæй,
Къозойæй дæр æз гъазтон.
Билæбæл ба – дорæхсæнтæй,
Цæугæдонæй дон хастон.

Куд уаинæ бæгъæнбадæй,
Хъæппæлтæ дæр æхснадтон;
Къолтæбæл ба – тæхгæуадæй,
Цæугæдони æртадтон.

Зумæги ба мæ цонæгъбæл
Устур къолæй ку гурдтæн.
Гъæди къохи бæрзонд рагъбæл
Фиййау дæр æз ку цудтæн.

Кæурæгимæ, нинæгъдзауæн,
Æхсæрæмæ, тæрсдзауæн,
Дзæдурæмæ, муркъæдзауæн –
Зудтон, алци – ци рауæн.

Æнæмæтæ, игъæлдзæгæй
Мæ бонтæ æз æрвистон.
Нур ба, æрмæст е æцæг æй –
Æрмæстдæр ма имисон:

Мæ рагбонтæ нур фæстегæй
– Раздахæн син нæбал ес,
Фал гъеуæддæр – нуредæгæн,
Ку ‘нцæ етæ мæ циййес!