20 апреля 2024

ЦАРДИ АЙДӔНӔ

30.09.2022 | 16:01

Каджати Вадими конд хузæ «Паддзахи бæрæгбон Аланий».

Дзæуæгигъæуи Национ киунугæдони æрæги байгон æй зундгонд хузæгæнæг Каджати Вадими нæуæгконд монументалон хузти равдист. Æдеугурæй æнцæ æхсæз æма еугонд æнцæ еу номæй – «Аланий паддзæхтæ». Æцæгæйдæр, æвдист си цæунцæ Аланий алли дзаманти фæтæгти сорæттæ – паддзахадæ Аланибæл X æноси фиццаг цуппæрæймаг хаййи рæстæг дзиуарæ бафтаугæй ба, Ос-Бæгъатæр, зæгъгæ, ке зонæн, еци паддзахи  уæнгæ – е фæммард æй XVI æноси райдайæни. Фæууинæн си ес Каджай-фурти раздæриккон хузæ «Паддзахи бæрæгбон Аланий», кæций абони мухур кæнæн мах дæр.

Равдист бабæрæг кæнуй хъæбæр берæ адæм, сæ зæгъуйнæгтæ ниффинсунцæ сæрмагонд киунугæдони.

– Мæ бон федарæй æй уотæ баханхæ кæнун, æма Каджати Вадими равдист æй æцæг æскъуæлхтдзийнадæ, – зæгъуй нæ республики аййевæдти æскъуæлхт архайæг Гæздæнти Зарæ. – Е исаразта æма сæ равдесуни зæрдтæй нæмæ исласта дессаги агъазиау хузтæ. Уонæми тæлмæнгонд æрцудæй алайнаг паддзæхти тухгиндзийнадæ.  Е хъæбæр вазуггин æма ахсгиаг куст æй. Æма æ исæнхæст кæнунмæ Вадим дессаги æнтæстгинæй  исарæхстæй – бавдиста айдагъ æ бæрзонд профессионалон арæхстдзийнадæ нæ, фал ма недзаманти бундорон зонундзийнадæ. Æ кустити еугуреми дæр бæлвурдæй зиннуй нæ национ хуæдбундордзийнадæ.