21 майя 2024

ЦАРДИ РОХС ЦАРДИХАЛГУТÆЙ ГЪÆУАЙГОНД УÆД…

01.09.2020 | 11:06

Куд нæ Фидибæсти еугур рауæнти дæр, уотæ Цæгат Иристони дæр сентябри тæккæ райдайæн фæлтæрæй-фæлтæрмæ райдзастæй æ тæккæ идзаг уидæ. Æ фиццаг бон уидæ ахури нæуæг анзи райдайæн æма ниййергутæ сæ кæстæрти зæрдæрохсæй фæндараст кæниуонцæ скъоламæ, сæ хæццæ уиуонцæ æмцийнæ…
Уотæ бæргæ адтæй 2004 анзи уæнгæ… Еци анзи сентябри фиццаг бон дæр бæргæ райдзастæй райдæдта, гъæутæ æма сахартæ бæргæ ниррохс æнцæ кæстæрти æма сæ ниййергути,
сæ ахургæнгути зæрдæхцæуæндзийнадæй. Фал хорæй ирддæр цийнадæ æвваст æрбахгæдта сау хабари сау пæлæз: Беслæни фиццаг скъола лæгсирдтæ байахæстонцæ, сæ тогмондаг фæндти амæттаг иссæнцæ сувæллæнттæ, ниййергутæ, ахургæнгутæ… Æригон поэт Кокойти Эльзæ е ’мдзæвги куд загъта:

Дуне ахæм рæсугъд уыд
уыцы ирд фæззыгон бон,
æма чи зыдта,
æмбойны
ам
агъуыд лæгсырдтæ
æназым тугæй
уадздзысты сæ дойны…

Æма нин кæддæри цийнаг бæнттæ 2004 анзи сентябрæй фæстæмæ иссæнцæ хъонц-гæнæн бæнттæ… Уæдта ма зæрдрист фарста-ти бæнттæ дæр…
Цæмæн æрцудæй уæхæн æверхъаудзий-надæ?.. Цæмæй фæффудгин æнцæ, уой азари ка бастъалдæй, уони æвуд уодтæ?.. Берæ ’нцæ уæхæн фарстатæ, фал, кæд æхсæрдæс анзи
рацудæй, уæддæр сæбæл æнхæстæй лæдæрд дзуæппитæ ба нæма райгъустæй… Уæдта уогæ ба райгъусдзæнæй?.. «Баргинтæй» кедæрти хъæбæр нæ фæндуй, цæмæй рæстдзийнадæ райгъуса…
Ци нæ бон æй… Айдагъдæр хъонц кæнун, еци фудбæлахи ка бастъалдæй, уони рохс нæмттæ имисун… Ци ’рцудæй, уой æгириддæр нæ иронх кæн-гæй…
Æмæ куд гъæуама феронх кæна адæймаг, еци зæрдæ фæйнердæмæ рæдовæг хабæрттæ… Æно-сон ристæй сæ нæ дзиллæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ имисдзæнæнцæ… Фал айдагъ ристæй дæр цæрæн нæййес. Цард æхе домæнтæй ихæсгин кæнуй мах, абони цардиуагæ кæмæй аразгæ ’й, уони фудæй дæр. Еуварс ни гъæуама маке лæууа. Уотæ ка ’нгъæлуй, æма мæн неци хъор кæнуй, е хъæбæр рæдуйуй, исонибони фæсмойнаг ку фæууа, уомæй гъæуама тæрса… Ирæзунцæ æма нæмæ æнæ-мæнгæ ирæздзæнæнцæ нæуæг кæстæр фæлтæр-тæ. Æма нæ абони уобæл архайун гъæуй, цæмæй уæхæн фудбæлах мабал æрцæуа, цæмæй нæ кæстæртæ ирæзонцæ фидбилизтæй гъæуайгонд уавæрти, исонибон æдас куд уа æма цæрунгъонæй æнтæстгин куд уонцæ арфиаг гъуддæгутæй, зæрдæргъæвд æма æгъдаугин куд уонцæ, нæ адæмæн æма нæ Фидибæстæн дæр федар зæрдæдарæн куд уонцæ…