18 апреля 2024

ЦАТИР РАМАДАН ÆЙ НÆ ЕУГУР ДЗИЛЛИТИ ДÆР ЕУГÆНÆГ РАЙДЗАСТ МАДЗАЛ

21.04.2023 | 14:23

ГУÆЦÆЛТИ Хаджиморат

Кæронмæ æрхъæрттæй пусулмон мæйти нимади адæми тæккæ цитгиндæр мæйæ – Рамадан. Æма уой размæ, фæстаг дæс боней дæргъи, куд иннæ æнзти, уотæ аци анз дæр Дзæуæгигъæуи мæзгити рази алли изæр дæр игонгонд æрцæуидæ Рамадани цатир. Æма ком ка дардта, еци пусулмæнттæн дæр равгæ уидæ хор ранигулуни фæсте, азани фæсте, изæрхуар исахуадун. Уæлдай æхцæуæн ба син е уидæ, æма сæ хæццæ изæрхуар искæнунмæ байагориуонцæ æндæр динтæбæл хуæст адæми дæр.

Аци аллианзон  культурон-хуæрзауодæн мадзал арæзт æрцæуй  нæ республики Уодварнон управлений  разамунди хъæппæресæй. Цатир игон кæнуни рæстæг ардæмæ ’рбацудæнцæ националон-культурон æхсæнæдтæ, кустуæттæ æма дзиллон хабархæссæг фæрæзнити минæвæрттæ.

Цæгат Иристони пусулмæнтти Уодварнон управлений сæрдар, муфтий Гуæцæлти Хаджиморат куд баханхæ кодта, уомæ гæсгæ Цатирмæ Уоразай цитгин мæйи фæстаг дæс боней дæргъи алли анз дæр иуазæгуати сæрмагондæй æрбахонунцæ не ’хсæнади аллихузи къабæзти косгути: æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади, ахуради, исфæлдистадон къабæзти архайгути, дзиллон хабархæссæг фæрæзнити минæвæртти… Еумæ исæмбæлгæй, æргомзæрдæй æма цæстуарзонæй фæдздзубанди кæнунцæ, абони не ’хсæнадæн ахсгиаг ци фарстатæ ’нцæ, нæ цардарæзти гъуддæгутæ фæззæрдæмæдзæугæдæр кæнунæн нæ еумæйагæй, æмзунд æма æмвæндæй куд архайун гъæуй, цæмæй аллихузон адæмихæттити æма аллихузон динтæбæл хуæст дзиллити  медастæу федар кæна кæрæдзей лæдæрундзийнадæ, лимæнæй син зæрдтагон уа сæ кæрæдзей цийнæ дæр æма сæ рист дæр. Аци æууæлтæ  нури доги уæлдай ахсгиагдæр гъæунцæ. Цатири медæгæ  уæлдæф æ хæццæ хæссуй уæлдай уодæнцойнæдзийнадæ, рæсугъд æнкъарæнтæ, æма уомæ гæсгæ адæймаги меддуйне дæр фæккæдзосдæр уй…

– Нæ зæрди ес Цатир фæуурухдæр кæнун, – зæгъуй Гуæцæлти Хаджиморат, – цæмæй фулдæр адæмæн фадуат фæззинна аци цитгин рауæнмæ æмбурд кæнунæн. Комуадзæни цитгин бæрæгбони мæ зæрдæ зæгъуй, цæмæй нæ берæнацион республики дзиллитæ цæронцæ лимæнæй, æхцулæй, кæрæдземæн хуарздзийнæдтæ аразунбæл архайгæй,  цæмæй нæ уодтæ уонцæ кæдзос, нæ зæрдитæ ба игон кæрæдземæн…