22 майя 2024

ЦАУТÆ ÆМА ХАБÆРТТÆ

29.10.2022 | 16:44

Цæгат Иристони нуртæккæ рæзæдæнтти фæзуат æй 3200 гектаремæй фулдæр, сæ 60 проценти ба ахæссунцæ фæткъубæлæстæ. Фарæ си æрæмбурд кодтонцæ хуæрзгъæдæ фæткъути 50 мин тонни, аци анз ба си гъæуама æрæмбурд кæнонцæ уомæй фондз мин тонни фулдæр. Еци тиллæгæй, цæйбæрцæ багъæудзæнæй, уойбæрцæ æрвист цæудзæнæй республики базартæ æма уæйæгæнæндæнттæмæ, иннæ хай ба – иннæ регионтæмæ.

* * *

Нæ республики фæсевæдон политики ахедгæдæрæй æнхæст кæнуни нисанеуæгæй федералон профилон агентадæ субсидити хузи радех кæндзæнæй 105,2 миллион соми.

* * *

Аци анзи алли афæнтти дæр ка косдзæнæй, еци тематикон «Алани-парк»-и арæзтади проекти фиццаг хай банхæст кæнунмæ гъавунцæ 2024 анзи. Е æрбунат кæндзæнæй Дзæуæгигъæуи сæрмæ Гæмæх хонхи цæгаттаг фахсбæл. Уодзæнæй си æфсæйнагæй рæтæн ауигъд над, æхсæйвон рохсгонд хуæнхон-къахдзонæгъти над, фæлгæсæн цалх, фусунуæттæ, велосипедтæбæл балцигæнæн маршруттæ æма æндæр равгитæ.

* * *

Федералон Хецауадæ зæрдæ æвæруй, еугур социалон нисантæ æнхæст кæнунæн ци хæрзтæ гъæуй, етæ 2023-2025 æнзти бюджети æвæрд æрцæудзæнæнцæ. Куд нисангонд цæуй, уотемæй фиццаг сувæллони райгурди фæдбæл ниййерæги капитал иннæ анз гъæуама исуа 589 мин соми. Пенситæ фæффулдæр уодзæнæнцæ 4,8 проценти. Пъланмæ хаст ка не ’рцудæй, фæдзæхстадон пенсий еци индексаций бæрцæ 21 мин сомемæй фæффулдæр уодзæнæй. Фæффулдæр уодзæнæнцæ еугур социалон феддуйнæгтæ дæр.

* * *

Хомаг кустади архайди бæрæггæнæнтæ фæгъгъомусгиндæр æнцæ 28,8 проценти. Гæгъæди æма гæгъæдин продукци уадзуни архайди бæрæггæнæнтæ фæффулдæр æнцæ 43,1 проценти. Химион бауæргъæдтæ æма химион продукций уагъд – 4,5 проценти, электрон ефтонггæрзти уагъд – 28,4 проценти, ниуæзти уагъд – 1,4 хатти фулдæр.