25 июля 2024

ЦИ ЦӔСТӔЙ КӔСУНЦӔ ФӔСАРӔЙНӔГТӔ УӔРӔСЕМӔ?

28.08.2021 | 15:36

Уæхæн фарста дзиллон цæстдард бæлвурдгæнæг Еугуруæрæсеуон центри æртасгутæ равардтонцæ уæрæсейæгти устур къуармæ. Æрфарст адæми 42% уотæ ‘нгъæлунцæ, æма фæсарæнти Уæрæсей хуарзæй хатунцæ, фал 39% уотæ зæгъунцæ, æма лæгъуз цæстингасæй кæсунцæ нæ бæстæмæ. Уой хæццæ æрфарст адæми 25% уотæ нимайунцæ, æма нæ бæсти æхсæнадæмон нимаддзийнадæ кæд федар лæууй, уæд фиццагидæр тасдзийнади фæрци, 23% – кади фæрци, 31% – еуей дæр æма инней фæрци дæр. Уæдта ма 14% ба федарæй æууæндунцæ: Уæрæсейæй дуйней неке тæрсуй æма ‘й неке нимайуй.

Не ‘мзæнхонти гъудимæ гæсгæ Уæрæсей ахедундзийнадæ дуйнеуон фæзуати, фиццаги-фиццагидæр, æй е ‘фсæддон тухгиндзийнади фæрци (67%) æма Президенти гоймаги фæрци (47%), уой фæсте ба – спортивон æнтæстдзийнæдти (31%) æма культурон бунти фæрци.