25 июля 2024

ЦИТГИЙНАГ ЦАУТӔН – АККАГ КАДӔГОНД!..

22.03.2022 | 11:40

Куд зонӕн, уотемӕй нӕ республикӕ ӕхе цӕттӕ кӕнуй дууӕ ахсгиаг цауей бӕрӕгбӕнттӕмӕ – аци анз ӕнхӕст кӕнуй 1100 анзи Аланистони исаргъудбӕл, 2024 анзи ба – 100 анзи Цӕгат Иристони автономибӕл. Етӕ цӕйбӕрцӕбӕл агъазиау цаутӕ ‘нцӕ, е бӕлвурд ӕй уомӕй дӕр, ӕма Уӕрӕсей Президент Владимир Путини унаффӕй бӕрӕггонд цӕудзӕнӕнцӕ сауӕнгӕ федералон ӕмвӕзади дӕр.

Аци бӕрӕгбӕнттӕ цитгинӕй исбӕрӕг кӕнуни фӕдбӕл ци аллихузон мадзӕлттӕ нисангонд ӕрцудӕй, етӕ куд ӕнхӕстгонд цӕунцӕ, уомӕ еудадзугон цӕстдард  ес нӕ республики разамунди ‘рдигӕй. Ӕрӕги бабӕй еци фарстатӕмӕ ӕркастӕнцӕ Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйлой разамундӕй сӕрмагонд ӕмбурди.

Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Туйгъанти Ларисӕ куд радзурдта, уотемӕй Аланибӕл исаргъуди 1100 анзи исбӕрӕг кӕнунӕн 2022 анзмӕ нисангонд мадзӕлттӕ ӕнхӕстгонд ӕрцудӕнцӕ. Фал ма циуавӕрдӕр фарстатӕбӕл гъӕуй бакосун.

Зӕгъӕн, ирон литератури Музейи ӕндаг фарсмӕ паддзахадон бадзурди фӕрци базилдӕнцӕ. Фал, цӕмӕй музейи экспозицитӕ алкӕд косонцӕ, уой туххӕй гъӕуама бӕсти хай бундоронӕй цалцӕггонд ӕрцӕуа, реставрацион гъуддӕгутӕ си исӕнхӕст кӕнонцӕ. Нӕййес фагӕ  равдистон ефтонггӕрзтӕ. Нуртӕккӕ проектон-хӕрзтӕн фӕрӕзнитӕ агорунцӕ.

Сергей Меняйло бафӕдзахста арӕзтадӕ ӕма архитектури Министрадӕн, цӕмӕй гъӕугӕ гӕгъӕдитӕ бацӕттӕ кӕнонцӕ, фӕрӕзнитӕн дӕр сӕ бӕрцӕ фӕббӕлвурддӕр кӕнонцӕ. Аланий исаргъуди бӕрӕгбони сӕйраг нисантӕй еу ӕй алайнаг мӕсугтӕ ӕма киристон символти хӕццӕ баст культурон бунӕттӕ багъӕуай кӕнун. Уонӕмӕ берӕ рӕстӕгути цӕстдард нӕ цудӕй ӕма сӕ уавӕрмӕ гӕсгӕ бундоронӕй базелуйнаг ӕнцӕ, кӕцидӕртӕ ба иснӕуӕг кӕнун багъӕудзӕнӕй.

Хуарз ӕма, куд фӕстаг цалдӕр анзей дӕргъи, уотӕ аци анз дӕр еци объекттӕбӕл  барӕвдзӕгӕнӕн куститӕ цӕунцӕ. Уой фӕрци сӕ бакаст фӕннивӕбӕлдӕр уодзӕнӕй. Уӕхъӕци гъӕуи астӕуккаг ӕноси арӕзтитӕн, Хъесати гъӕуи Цитгин Георги Уӕлахезхӕссӕги аргъауӕнӕн, Уӕллаг Зӕрӕмӕги Георгий аргъауӕнӕн, Заманхъули Зулун циртӕн.

Национ музейи директор Цуцити Аслан куд фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй кадгин мадзӕлтти еу хай цӕудзӕнӕй музейи фӕзуати. Арӕзт си ӕрцӕудзӕнӕй равдиститӕ «Аланий Сугъдӕг бунӕттӕ», «Аланибӕл исаргъуди 1100 анзи», исаргъуди хӕццӕ баст музейи  алкӕд косӕг экспозицитӕ. Гъуддӕгутӕ цӕудзӕнӕнцӕ аци анз август-октябри.

Бакӕнуйнаг гъуддӕгути туххӕй  республики Сӕргълӕууӕг министртӕ ӕма ведомствити разамонгутӕн бӕлвурд унаффитӕ бафӕдзахста.


Аланибӕл исаргъуди 1100 анзей бӕрӕгбон исбӕрӕг кӕнуни фӕдбӕл нисангонд мадзӕлттӕбӕл нӕ республики Хецауади Сӕрдар Дзанайти Барис ӕрдзубанди кодта, ӕрӕги ин Мӕскуй Уӕрӕсей Культури министри хуӕдӕййевӕг Ольгӕ Яриловай хӕццӕ ци гъуддагон фембӕлд адтӕй, уой рӕстӕг.

Сӕ дзубандий рӕстӕг куд нисангонд ӕрцудӕй, уотемӕй аци бӕрӕгбон ӕй ахсгиаг ӕма уомӕ цӕттӕ кӕнуни фарстатӕмӕ бӕлвурдӕй каст цӕудзӕнӕй мартъий кӕрони сӕрмагонд ӕмбурди. Зӕгъун гъӕуй уой дӕр, ӕма Оргкомитетӕн разамунд дӕттуй Уӕрӕсей Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Дмитрий Чернышенко. Паддзахадон ӕмвӕзади кадгин мадзӕлттӕ конд ӕрцӕудзӕнӕнцӕ 24-25 сентябри. Бӕрӕгбони гъуддӕгти пълан еумӕ искодтонцӕ Цӕгат Иристони Хецауадӕ ӕма Уӕрӕсей культури Министрадӕ.

Уомӕй уӕлдай ма республикӕ ӕхе цӕттӕ кӕнуй Цӕгат Иристони равзурди 100 анземӕ. Уой туххӕй Указ бафинста Уӕрӕсей Президент. Оргкомитетӕн разамунд дӕттуй нӕ бӕсти культури министр Ольгӕ Любимова. Сӕйраг мадзӕлттӕ ‘нцӕ 15, уонӕн 2022-2024 ӕнзтӕн радех кодтонцӕ 212,5 миллион соми. Аци анз бавналдзӕнӕнцӕ 7 нисани исаразунмӕ.

Ольгӕ Ярилова куд бафеппайдта, уотемӕй юбилейон бӕнттӕмӕ цӕттӕ кӕнунмӕ гъӕуй еумӕйаг хъауритӕй бавналун. «Сӕ историон ахедундзийнадӕ бӕрзонд ӕй, региони культурон объекттӕмӕ базелунӕн хуарз фадуат фӕззиндтӕй. Цӕгат Иристонӕн ӕ истори, ӕ культурӕ, археологон циртдзӕвӕнтӕ гъӕздуг ӕнцӕ. Бӕрӕгбон адӕмӕн устур ӕхцӕуӕндзийнадӕ ӕрхӕсдзӕнӕй. Кади мадзӕлттӕ аккаг ӕмвӕзади ке искӕндзинан, е ми ӕруагӕс кӕнуй», – фӕббӕрӕг кодта министри хуӕдӕййевӕг.

Цӕгат Иристони фарстатӕ лух кӕнунбӕл уотӕ ахсгиагӕй ке архайуй, уой туххӕй Дзанайти Барис райарфӕ кодта федералон бӕрнон косӕгӕн. Ӕма баханхӕ кодта:

– Дууӕ бӕрӕгбонемӕн дӕр ес федералон ахедундзийнадӕ, нӕ республикӕн ӕнцӕ ахсгиаг. Уомӕ гӕсгӕ сӕмӕ гъӕуама еумӕ нӕхе цӕттӕ кӕнӕн. Республики Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло мин бабарӕ кодта Уӕрӕсей культури Министради хӕццӕ тӕккӕ вазуггиндӕр фарстатӕмӕ ӕркӕсун. Еугур гъуддӕгутӕ дӕр ку исӕнхӕст кӕнӕн, уӕд культури объектти уавӕр фӕххуӕздӕр уодзӕнӕй, историон, культурон, уодварни хӕзнатӕ гъӕуайгонд ӕрцӕудзӕнӕнцӕ.