22 майя 2024

ЦИТГИЙНАГ НИН ДÆ, АХУРГÆНÆГ, ÆМА ДИН КАДÆ КÆНÆН!..

07.10.2023 | 22:47

Зундгонд куд æй, уотемæй нæ бæсти разамонæг Владимир Путини унаффæй 2023 анз Уæрæсей нимад цæуй ахургæнæг æма зундамонади къабази косæги Анзбæл. Уой фæдбæл ци берæ аллихузон гъуддæгутæ арæзт цæуй, уонæн – сæ агъазиаудæртæй иссæнцæ ахургæнæги Бони фæдбæл бæрæгбони мадзæлттæ дæр. Куд аллианзон бæрæгбон, уотæ е раздæр бæрæггонд цудæй октябри фиццаг хуцаубони. 1994 анзи 3 октябри ба Уæрæсей Президенти Указмæ гæсгæ ин нисангонд æрцудæй бæлвурд бон – 5 октябрь.

Аци анзи бæрæгбон цитгинæй бæрæггонд æрцудæй Цæгат Иристони дæр. Цæгат Иристони Сæргълæууæг
Сергей Меняйло сæрмагондæй фембалдæй нæ республики астæуккаг ахуради къабази берæ æнзти дæргъи ка фæллойнæ кæнуй, ирæзгæ фæлтæри зундирахаст раст гъудитæбæл ка æвæруй æма син сæ зæрдити тæккæ хуæздæр менеугутæ ка æвзурун кæнуй, еци ахургæнгутæ æма гъомбæлгæнгути хæццæ. Æма æ радзубандий уотæ баханхæ кодта:

– Мах нæ еугурдæр скъоладзаутæ адтан æма абони дæр ма нæ зæрдæбæл дарæн, ке уарзтан, еци ахургæнгути.Етæ нин хуарз фæуунбæл зæрдиагæй архайдтонцæ. цæмæй царди урух нæдтæбæл цæуæн нифсгунæй, алли цæлхдорти нихмæ дæр æмбæлгæ мадзæлттæ ерæн. Абони ахури уагæвæрд æндæрхузон æй. Берæ къурцдзæвæнтæ си фæууй, фал нæ цæстæ дарæн уæ архайд æма уæ гъомбæладон кустæн хуæздæр фадуæттæ аразунмæ. Мах неке фæнзæн, ес нæмæ нæхе ахуради уагæвæрд æма нæхе скъола. Нæ сабийтæ махæн нæ исонибон æнцæ. Æма син абони сæ зæрдити  æма уодти ци байтауæн, уони тиллæг исонибони райсдзинан – хуарзæй дæр æма лæгъузæй дæр. Æма нæ еумæ гъæуй дувæр тухтæй архайун, цæмæй сабийти гъомбæлади æнтæстгин уæн.

Ахургæнгутæн зæрдиаг арфити хæццæ Сергей Меняйло исаккаг кодта хуæрзеугутæ дæр. Майдан «Иристони намусæн» лæвæрд æрцудæй Дзæуæгигъæуи 30-аг астæуккаг скъолай директор Хъарати Людмилæн.

«Реубæлдаргæ нисан» ба, Дзæуæгигъæуи скъола «Интеллект»-и директор Гæлæути Беллæн, Беслæни еумæйагахурадон скъолай историй ахургæнæг Гуриати Надеждæн æма Елхотти берæфадуатгин коллективи директор Хъайтухъти Григорийæн.

«Кадгин зундамонæг» иссæй Дур-Дури 2-аг скъолай директори хуæдæййевæг Цæллати Таисия.

«Ахуради кадгин косæг»-и ном ба райстонцæ Къадзати Людмилæ, Карсанати Мæхæмæт æма Карсанати Розæ.

*  *  *

Ахургæнæги Бони фæдбæл ма ци мадзæлттæ арæзт æрцудæй, уонæн сæ агъазиаудæртæй еу иссæй Мариинаг театри дзæуæгигъæуккаг хайади арæзт æмбурд, кæцими цитгин кодтонцæ нæ республики ахуради къабази архайгутæй уæлдай зингæдæр æнтæстдзийнæдтæй ка фескъуæлхтæй, уони. Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло  син равардта Кади нисанеуæгтæ. Нæ республики ахуради æскъуæлхт косæги ном аккаггонд кæмæн æрцудæй, етæ ’нцæ: Бичегкути Альбинæ – Чиколай 1-аг скъолай ахургæнæг, Цуцити Аринæ – Змейки 1-аг скъолайæй, Челдити Фатимæ – Црауи астæуккаг скъолайæй, Таисия Белаш – Мæздæги рæвдауæндони сæргълæууæг, Ларисæ Дубинина – Мæздæги 1-аг скъолайæй, Маринæ Кулишкина – Дзæуæгигъæуи 5-аг гимназийæй, Моурати Алан – Аграрон-технологон колледжи директор, Тогъузти Хъазбег – Алагири 5-аг скъолай ахургæнæг æма иннетæ.