21 майя 2024

ЦУБУРДЗУРДÆЙ…

29.07.2022 | 10:09

– Нæ бæсти будурти нуртæккæ косунцæ 570 минемæ хæстæг гъæууонхæдзарадон техникон фæрæзни, уогæ ба си гъæуама уа 680 мин трактори æма комбайни. Цуппар анзей дæргъи нæ багъæудзæнæй алли анз дæр трактортæ 19 минемæ æма комбайнтæ 10,5 минемæ хæстæг. Фарæ бантæстæй 16 мин трактори æма 8 мин комбайни балхæнун. Нæ будурти косæг техникæн кæд æма 2013 анзи æ 24% адтæй фидибæстон, уæд нур ба еци бæрцæй иссæй 50 процентемæй минкъий фулдæр.

 

 

 

 

 

 

Фиццаградон национ проект æма æндæр федералон æма регионалон программитæ æнхæст кæнгæй, 2022 анзи январи-июни Цæгат Иристони арæзт æрцудæй цæрæнуæтти 185 890 квадратон метри. Нæ республики арæзтади æма архитектури министрадæй куд игъосун кæнунцæ, уотемæй евгъуд анз еци æмгъуди хæццæ рабаргæй, е æй 18,1 проценти фулдæр. Аци анз пайда кæнун ци цæрæн фæзуæттæй байдæдтонцæ, уонæй 67 618 квадратон метрей бæрцæ хауй берæфатерон цæрæнуæттæмæ, 118  272 квадратон метри ба – хе хæдзæрттæмæ.

 

 

Цæгат-Кавказаг агротехнологон колледжи (Æрæдони) 22-27 августи рацудæй Æхсæнрегионалон чемпионат «Æригон профессионалтæ». Аци мадзал арæзт æрцудæй фиццаг хатт, архайдтонцæ си Республикæ Саха (Якути) æма Цæгат Иристони минæвæрттæ. Еристæ адтæнцæ фараст дæсниадебæл: туризм, рæуæг хуæдтолгитæ цалцæг кæнун æма зелун, гъæдтæй пайда кæнуни æма  сæ нæуæг кæнуни инженери, уæдта ма никкидæр цалдæр, экономики нуриккон домæнтæмæ ахсгиагæй гъæугæ дæсниæдтæбæл.