19 майя 2024

ЦУБУРДЗУРДÆЙ…

28.05.2022 | 14:57

– Аци анзи 1 июнæй фæстæмæ, косгæ ка нæбал кæнуй, еци пенсиесгути пенситæ 10% бæрцæ фæффулдæр уодзæнæнцæ. Фæццæруни минкъийдæр бæрцæ дæр 1 июнæй фæстæмæ 10% фæффулдæр уодзæнæй æма рæстæмбес нимадæй нæ бæсти исирæздзæнæй 13 919 сомей уæнгæ.

Еци бонæй фæстæмæ 10% бæрцæ фæффулдæр уодзæнæй фæллойни феддони минкъийдæр бæрцæ æма исуодзæнæй 15 279 соми…

 

 

Аци анзи æртæ мæйемæ Цæгат Иристони еугур гъæууонхæдзарадон къабæзти продукци цæттæгонд æрцудæй 4 миллиард сомей аргъ. Е фари еци рæстæги хæццæ рабæргæй æй 3,7% фулдæр. Мартъий кæронмæ сторвонси бæрцæ иссæй 96,7 мин сæри фари еци афонæй (0,1% фулдæр), уой хæццæ: гъоцитæ – 40,8 мин сæри (1,8% фулдæр), хутæ – 21,8 мин сæри (18% минкъийдæр), фустæ æма сæгътæ – 133,7 мин сæри (4% фулдæр), мæргътæ – 1,1 миллион сæри (6,9% фулдæр).

 

 

Цæгат Иристонæй Красноярский краймæ рæхги ранæхстæр уодзæнæй студентти арæзтадон отряд. Уодзæнæй си 500 адæймаги – исуйнаг энергетиктæ æма механиктæ, хонхикустгæнгутæ æма геологтæ, аразгутæ æма Цæгат Кавкази хуæнхон-металлургон институти берæпрофилон профессионалон колледжи, Хуæнхон аграрон паддзахадон университети, æфсæнвæндагон, электрон, арæзтадон æма политехникон колледжи ахурдзаутæ. Аци отряд æ бæрцæй æй фæссоветон доги тæккæ агъазиаудæр. Цæгатиристойнаг ахурдзау фæсевæди фæллойнадон семестри рæстæг, кæци рахæсдзæнæй цуппар мæйи.