20 апреля 2024

ЦУБУРДЗУРДÆЙ…

10.06.2022 | 11:21

ТОМАЙТИ Ирбег, нæ республики Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг

– Аци анзи æртæ мæйей дæргъи Цæгат Иристони нæдтæбæл транспортон бæлæхти бæрцæ фари еци рæстæги хæццæ рабаргæй фæмминкъийдæр æй 16% – 206-æй 173 адæймагемæ. Зингæ фæмминкъийдæр æй, гъигæдард си ка баййафта, уони нимæдзæ дæр – 355-æй 288 адæймагемæ. Фæммард си æй 23 адæймаги. Сувæллæнттæ гъигæдард кæми баййафтонцæ, фæндагон-транспортон уæхæн бæлæхтæ æрцудæй 23; 25 сувæллони си цæфтæ фæцæнцæ, еу сувæллон ба фæммард æй.

 

 

 

 

 

Нæ бæсти 26 июни уæнгæ рацæудзæнæй наркотикти нихмæ æма æнæнез цардиуаги фæткитæ парахат кæнуни фæдбæл арæзт Еугуруæрæсеуон мæйон. Уæрæсей еугур регионти дæр æнхæстгонд цæунцæ аллихузон оперативон-профилактикон, физкультурон-спортивон, рохситауæн æма культурон дзиллон мадзæлттæ. Ахсгиаг æй уони мах республики дæр æнхæстæй исаразун – махмæ дæр ирæзгæ фæлтæри кæцидæр хай æгæр æхцул ке ‘нцæ наркотиктæ, æндæр хъилматæбæл.

 

 

Фæстаг дууæ анзей дæргъи ниййерæги капитали сертификатти хецау ка иссæй, еци цубуркъох бийнонтæн фадуат ес амунд сертификатти фæрæзнити еу хай аллимæйон финансон агъази хузи есунæн. Ниййерæги капитали туххæй паддзахадон программи уагæвæрди куд загъд ес, уотемæй уæхæн аллимæйон феддон æмбæлуй, дуккаг сувæллон кæмæн райгурдæй æма сæ еумæйаг æфтуйæггæгтæ минкъий кæмæн æнцæ, еци бийнонтæн. Уæлæнхасæн аллимæйон паддзахадон агъаз сувæллони номбæл лæвæрд цæудзæнæй, цалинмæ ибæл æртæ анзи исæнхæст уа, уæдмæ. Еугур фарстатæ дæр исбæлвурд кæнæн ес, уæхæн телефонтæй бадзоргæй: 8-800-600-03-71; 51-80-92.