22 июня 2024

ЦУБУРДЗУРДÆЙ…

17.06.2022 | 15:39

– Аци анзи 11 сентябри нисангонд æрцудæй куд гъæлæс кæнуни еумæйаг бон. Уæд æвзурст цæудзæнæнцæ нæ республики Парламенти депутаттæ. Уой хæццæ ба æвзурст цæудзæнæнцæ 81 цæрæн рауæнеми гъæууон исарæзтити депутаттæ. Дууæ æма æртинсæй гъæуеми комкоммæ гъæлæс кæнуни фæрци равзардзæнæнцæ разамонгутæ. Алагири, Æрæдони, Дигорай, Мæздæги æвзардзæнæнцæ аци сахарти, Октябригъæуи æма Чиколай ба гъæууон минæвæртти æмбурдти депутатти.

 

 

 

Цæгат Иристонæй 16 мин адæймагемæй фулдæр (6 минемæй фулдæр си æнцæ 8-10 кълæсти ахурдзаутæ, 7 минемæй фулдæр ба 5-7 кълæсти ахурдзаутæ, 2,2 мин æнцæ колледжти ахурдзаутæ, 1,1 мин ба педагогтæ – зундамонгутæ) сæхе ниффинстонцæ Еугуруæрæсеуон конкурс «Большая перемена»-йи архайунмæ. Аци цæмæдесаг ериси уæлахезонтæ хуарзæнхæгонд æрцæудзæнæнцæ æхцай премитæ æма æндæр хуарздзийнæдтæй.

 

 

Цæгат Иристони æртæ районеми адæми ниуазуни донæй исефтонг кæнунæн гъæугæ фадуæттæ исаразуни туххæй дехгонд æрцæудзæнæй цуппар миллиард сомемæй фулдæр. Еци фæрæзнитæй 2025 анзи уæнгæ æрцæудзæнæнцæ нæуæггонд социалон æма коммуналон инфраструктуритæ, реконструкцигонд кæдзосгæнæн арæзтитæ æма донæй ефтонггæнæн системитæ. Уой фæрци районти 150 мин цæрæги пайда кæндзæнæнцæ хуæрзгъæдæ ниуазæн донæй.