17 апреля 2024

ДӔ ЦЪУХБӔЛ КУ НӔ ХУӔЦАЙ!..

15.04.2022 | 13:40

Еу лӕг ӕ синхонӕн рахабар кодта:

– Мӕ тохъул фурнӕрдӕй цӕун нӕбал  фӕразуй, фал ӕй мӕ цӕстӕ равгӕрдун нӕ уарзуй, ӕма ци кӕнон?

Уӕд ин ӕ синхаг зӕгъуй:

– Равгӕрдӕ ‘й, ӕдули, ӕма сӕумӕй ба рафӕдес кӕнӕ, радавтонцӕ мин ӕй, зӕгъгӕ, ӕма дин ӕ аргъ хъалагъуртӕ бафеддзӕнӕнцӕ. Ӕхсӕвӕ тохъули синхаг ӕхуӕдӕг радавта.

Сӕумӕй ӕ хецау фӕффӕдеси ӕй:

– Ӕдосӕ мин кадӕр мӕ тохъул радавта!..

Уӕд дин имӕ ӕ синхаг дзоруй:

– Гъе!.. Уотӕ дзорӕ, уотӕ!..

–  Ӕцӕгӕй мин фӕддавди ӕй, ӕцӕгӕй!..

– Гъе, гъе!.. Уотӕ дзорӕ, уотӕ!..  Хуарз дзорис!..

***

Нӕ бӕсти хӕдзаради еугур къабӕзтӕ дӕр фӕсарӕйнаг паддзахӕдти евгед ка бакодта ӕма ин уотемӕй ӕ есбонадӕбӕл ка фӕххӕлӕф кодта, етӕ нӕ абониккон зиндзийнӕдтӕй ӕдзӕсгонӕй фудгин кӕнунцӕ ӕндӕр кедӕрти. Гъо, Уӕрӕсей еминӕн ка уинуй, етӕ нӕ нихмӕ фудӕнхитӕ  аразунцӕ. Фал уӕддӕр знӕгтӕ ба айдагъ фӕсарӕнти агорун нӕ гъӕуй – етӕ фагӕ ‘нцӕ нӕ медбӕсти дӕр. Ка ‘нцӕ, уой ба нӕ еугурдӕр бӕргӕ уинӕн…

Владимир ЛЕНИН (1870-1924), Советон Цӕдеси бундорӕвӕрӕг: «Ӕхсӕнади цӕрӕ ӕма ӕхсӕнадӕй сӕребарӕ уӕн нӕййес!..»

Уӕхӕн бӕрнон ӕгъдау фӕууй, еугур дзиллӕ дӕр рӕстуодӕй ци ӕхсӕнади фӕццӕрунцӕ, уоми. Фал нури Уӕрӕсей «нӕуӕг цардиуагӕ» аразгутӕмӕ ба ӕндӕр зундирахаст ес: ӕхсӕнади медӕгӕ цӕргӕй ӕма ин ӕ еугур фарнӕй айдагъдӕр сӕхе хуарзӕн пайда кӕнгӕй, сӕхе ӕхсӕнади рази еугур ихӕстӕй дӕр кӕрӕй-кӕронмӕ исуӕгъдӕ кодтонцӕ…

 

Сергей ГЛАЗЬЕВ, Евразиаг экономикон къамиси интеграци ӕма микроэкономики министр: «Санкцион гӕрзтӕ Хорнигулӕни къохти Уӕрӕсе ӕхуӕдӕг бакодта, ӕ валютон фӕстауӕрцитӕ фӕсарӕйнаг активти байвӕргӕй ӕма хе промышленностмӕ паддзахадон инвестицитӕ ба фӕццубуртӕ  кӕнгӕй… Нур гъӕуй еци рӕдудтитӕ исраст кӕнун…»

Бӕргӕ сӕ гъӕуй исраст кӕнун, уӕлдайдӕр нури  уавӕрти, фудзӕрдӕ нӕмӕ ка даруй, етӕ нӕ нихмӕ санкцитӕ ӕма ӕндӕр хъилма фудмиутӕ ку аразунцӕ, уӕд. Фал кутемӕй? Ка сӕ гъӕуама исраст кӕна, аразгӕ дӕр сӕ етӕ ку искодтонцӕ, уӕдта сӕ фулдӕр абони дӕр «унаффӕхӕссӕг» ку ӕнцӕ. Ӕма сӕ бафӕнддзӕнӕй сӕ рӕдудтитӕ исраст кӕнун?..

Александр ПРОХАНОВ, финсӕг: «Уӕрӕсей адӕм цубуркъохӕй дӕр цӕрун бафӕраздзӕнӕнцӕ, сахартӕй рандӕ уодзӕнӕнцӕ будуртӕмӕ, гъӕдтӕмӕ… Ӕмбурд кӕндзӕнӕнцӕ зокъотӕ, гагатӕ, нӕ адӕм цӕттӕ ‘нцӕ устур ӕрхӕндӕгдзийнӕдти рӕстӕг алцӕмӕн дӕр бафӕразунмӕ…»

Нӕ адӕм устур ӕрхӕндӕгдзийнӕдти рӕстӕг гъӕдтӕмӕ айдагъ зокъотӕ, гагатӕ, ӕхсӕртӕ ӕма ӕндӕр уӕхӕнттӕ амал кӕнунмӕ нӕ цудӕнцӕ, фал ма… Зӕгъӕн, Устур Фидибӕстон тугъди рӕстӕг, немуцаг-фашистон ӕрдонгтӕ Советон Цӕдесмӕ ку ‘рбалӕбурдтонцӕ, уӕд куд адтӕй… Нур дӕр Уӕрӕсей нихмӕ фӕсарӕйнаг паддзахӕдтӕй кӕцидӕртӕ ӕцӕг тугъд исаразтонцӕ сӕ фудракӕндтитӕй. Фал нӕ  адӕми гъӕдтӕмӕ цӕун нӕ гъӕуй – хуӕздӕр уодзӕнӕй, алкедӕр ни рӕстзӕрдӕй, кӕрӕдзей сагъӕстӕ лӕдӕргӕй ку араза ӕ цардиуагӕ,  архайа нӕ Фидибӕсти цӕрунгъондзийнади сӕрбӕлтау.