21 майя 2024

ДӔ ЦЪУХБӔЛ КУ НӔ ХУӔЦАЙ…

02.02.2021 | 16:21

Еухатт еу зӕронд уосӕ сӕнарӕ фӕтӕгенӕй бапурф кодта ӕма денгизи ‘рдӕмӕ рараст ӕй. Еу лӕг ибӕл рамбалдӕй ӕма ‘й фӕрсуй:

– Мӕ, мади хай, кумӕ цӕуис?

Уосӕ ин дзуапп равардта:

– Уӕртӕ денгиз басодзон.

Лӕг бабӕй ӕй фӕрсуй:

– Ӕма сӕнарӕй денгиз басодзун куд ӕнгъезуй?

– Ӕз фудмиумӕ бакӕндзӕнӕн, идарддӕр ба мӕн гъуддаг нӕй.

Загъдӕн байзадӕй: «Цийфӕнди фудмиуӕ ку бакӕнай, уӕддӕр денгиз нӕ басодздзӕнӕ…»

Аци хабар рагон ӕй, фал дессагӕн еци киудт зӕронд уоси хузӕн ӕндзаргутӕ абони дӕр не ‘хсӕн разиннуй. Кадӕр цӕмӕдӕр гӕсгӕ ӕ зӕрдӕмӕ фӕццӕуй, ӕма уӕд знаггадӕ кӕнун байдайуй ӕнӕгъӕнӕ гъӕубӕстӕн дӕр. Уӕлдай бӕлах ба е фӕууй, ӕма уӕхӕнттӕн се ‘ндзарӕн дзӕнгӕдатӕн дзурди барӕ ку раттунцӕ дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити.. Ӕма еци зӕронд уосӕ денгиз еунӕг хатт басодзунмӕ кӕд багъавта, уӕд нӕ нӕ медастӕу фӕккӕрӕдземӕ кӕнунмӕ ка гъавуй, уони ахъелӕн дзубандитӕ ба ӕгӕр ахид райгъусунцӕ.

 

Иринӕ РОДНИНА, Паддзахадон Думи депутат: «Уотӕ цӕмӕн ӕнгъӕлетӕ, ӕма Артем Дзюба политики архайун ку байдайа, уӕд цидӕр ӕбуалгъдзийнадӕ ӕрцӕудзӕнӕй?..»

– Цӕбӕл бадес кӕнӕн, уӕхӕнӕй, ӕвӕдзи, неци ӕрцӕудзӕнӕй, уомӕн ӕма исахур ан, политикӕ ци ӕй, уой лӕдӕргӕ дӕр ка нӕ кӕнуй, етӕ ку ӕрбаполитиктӕ унцӕ, уобӕл. Фал Дзюба… Гъуди ма ‘й кӕндзинайтӕ аци футболист ке фӕрци фӕккоййаг ӕй, еци видео – ӕ къахӕй гъазгӕ футболи фӕрци гъазта – бахатир кӕнетӕ, – къохӕй хеерхӕфсӕнтӕй. Уӕхӕн «искурдиади» хӕццӕ, Роднинай гъудимӕ гӕсгӕ, Думи хеуон уодзӕнӕй ӕма си ӕгӕрдӕр ма бабӕздзӕнӕй?..

 

Сергей ЗВЕРЕВ, стилист: «Афонӕ мин ӕй депутат исун, рагъуди-багъуди кӕнун ибӕл нӕбал гъӕуй. Ӕз уӕлиауӕй-уӕлиаудӕр стъалу дӕн, стили дзиуари хузӕ, моди кадӕнгӕ…»

– Ӕцӕгӕйдӕр, модӕ цийфӕнди ку уа, уӕддӕр уӕхӕн къабазӕ ‘й, ӕма си гъуди кӕнун гъӕуй. Депутат уӕхӕн «бегарайӕй» уӕгъдӕ ‘й. Уой дӕр уойбӕрцӕбӕл ӕнӕсагъӕс ӕнцӕ, ӕма ести унаффӕбӕл исгъӕлӕс кӕнунмӕ дӕр зийнадӕ кӕнунцӕ, ӕма кӕрӕдзей бӕсти гъӕлӕсгӕнӕн кънопкитӕ ралхъевӕ-балхъевӕ кӕнунцӕ. Гъема, Зверев-стъалу, размӕ!

 

 

Сергей КРАВЦОВ, Уӕрӕсей Федераций рохсади министр: «Ӕвӕдзи, нур дӕр ес цӕмӕдессаг педагогон иссерӕггӕгтӕ, методикитӕ, кӕцити ӕнгъезуй бафӕлварун, испайда си кӕнун, – ахургӕнгути ӕма ниййергути аразийӕй…»

– Нуриккон Уӕрӕсей ахуради фӕстаг ӕнзти цӕмӕдессагӕй кӕд ести ӕрцудӕй, уӕд, фиццагидӕр, не ‘хсӕнадӕн хъӕбӕр сагъӕссаг ка иссӕй, еци «ӕййивддзийнӕдтӕ». Денгизбӕл бандзарун ка исфӕндӕ кодта, еци зӕронд уоси хузӕн фудзунд разиндтӕнцӕ, аци къабази сӕргъи ка лӕудтӕй, етӕ ӕма бунсугъд бакодтонцӕ советон доги ахуради хуарзӕй цидӕриддӕр адтӕй, уони. Цитӕ ӕримистонцӕ, етӕ ба сӕ нӕбӕззундзийнади фудӕй ӕхсӕнади медӕгӕ бустӕги исдзурдтаг ӕнцӕ. Иннӕ дессаг ба е ӕй, ӕма нури разамонӕг ӕ дӕлбарӕ къабази циййести туххӕй «ӕвӕдзи, ес», зӕгъгӕ ке дзоруй… Нӕ сӕ зонуй, ӕви ‘й уоййасӕбӕл гъӕугӕ ин нӕ ‘нцӕ.