29 февраля 2024

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

23.12.2020 | 12:06

Еу хуæнхаг лæг будуйраг гъæутæй кæцидæри уогæй æрæхсæвеуат кодта еу бийнонтæмæ. Уой размæ си уотæ фегъосидæ, гъома, хуæрзцæрунгъон бийнонтæ ’нцæ. Фал еци изæр син сæ уавæртæмæ ку ’ркастæй, уæд æ зæрдæ нецæмæй барохс æй. Æма еци æфсæрмитæгæнгæй хæдзари хецауи бафарста:

– Дæ хуарзæнхæй, мæ лимæн, ци дæбæл æрцудæй, раздæр фæрнугæй ку цардтæ, уæд нур дæ хæдзарæ думгæмæ дарди хузæн цæмæн иссæй?

Будуйраг лæг нийнæфтæй æма зæгъуй:

– Æз дууæ хисти искодтон, фал дæубæл ба ци ’рцудæй, мæ хæлар? Уоййасæбæл æгудзæг ку некæд адтæ, уæд нур ба, цума дæ куйтæ ниттудтонцæ, уой хузæн ку исдæ?

– Мадта нæ дууæ дæр еу незæй сæйгитæ ку ан: æз ба мæ фуртæн ирæд бафистон!..

Аци дууæ лæгей уавæр ни, æвæдзи, алкедæр балæдæрдзæнæй. Не ’гъдæутти фæдбæл æгæр берæ хæрзтæ, гъæуа-нæгъæуайæй, ке кæнæн, е бæрæг æй, æма, фиццагидæр, нæхе фудæй. Фал ма нин уой хæццæ ба нæ цардиуагæ æгудзæгæй-æгудзæгдæр кæнуй паддзахадæ дæр. Æ аллихузон хъалонтæй, æнæмæнгæ гъæугæ лæггæдтæ æма хуайрæгти æргътæ еудадзуг бæрзонд кæнгæй. Мæнæ фæстаг рæстæги, зæгъæн, сæкæри аргъ фæффулдæр æй дууæ хатти, хъæбæр исирæзтæнцæ хуæлци иннæ хузти æргътæ. Е цæйбæрцæбæл æверхъау миуæ ’й æма цæйбæрцæбæл фегудзæгдæр кодта адæми царди уавæртæ, уобæл исарази æй бæсти разамунд дæр æма еци тингунæй æ нихмæ дзоруй. Æма ци? Еци æверхъаудзийнадæ сæ игъосгæ дæр цума нæ кæнунцæ, уотæ сæхе дарунцæ, æргътæ дæр еци бæрзондæй изайунцæ… Е дин паддзахади медæги хуæрзæгъдаудзийнадæ, адæми Конституцимæ гæсгæ социалон бартæ гъæуай кæнуни æцæгдзийнадæ!..

 

Сергей Малинкович, парти «Уæрæсей коммунистти» Центрон Комитети сæрдари хуæдæййевæг: «Нæуæг анзи фæсте ралæудзæнæй 23 февраль, уæдта 8 Мартъи. Уомæ гæсгæ ба хæстæгдæр дууæ мæйеми карз ниуæзтæн «нæ» зæгъунæн гæнæн неци хузи ес…»

– Аци «коммунисттæ» дессаг æнцæ!.. Сæхемæ ниуазун ку нæ фæццæуй, уæд карз ниуæзти нихмæ хъæбæр карзæй дзорæг æма тохгæнæг исунцæ. Фал сæхуæдтæ ку рамондаг унцæ «нанай цæстисугмæ», уæдта ци рæуонæ ба нæ райерунцæ!.. Нæкæси, феронх си æй цалдæр бæрæгбони – уæрæсейаг мухури Бон 13 январи, Парижаг Коммуни Бон 18 мартъий, космонавтики Бон 12 апърели, Фиццаг Май…

 

Владимир Жириновский, Уæрæсей либералон-демократон партий раздзæуæг: «Паддзахадон думи æмбурдти зал – е «сурх зонæ» æй.  Æма фæндон хæссун депутаттæн сæрмагонд уæледарæс, скафандртæ дæттун…»

– Уотæ дæр фæууæд, æма сæ, куд фæззæгъунцæ, æнæнезæй дарæнтæ. Уогæ адæмæн депутаттæ æнæуой дæр æнæзæнхонти, æндæр планетæбæл цæргути хузæн æнцæ – æвзаргути сагъæстæ æма монцтæй уоййасæбæл хъæбæр идард æнцæ. Æцæг ма син скафандрти хæццæ идæнттæ дæр ма раттун гъæуй – цæмæй сæ сæ дзæгъæл дзæнгæдайæй уæддæр ести уорама…

 

Владимир Петров, Ленингради облæсти Закъонæвæрæг æмбурди депутат – гæртан есунæй фæссекк унмæ гæсгæ бауорамуни туххæй: «Еу æдзæсгон чиновники рæдуд миуи фудæй цæстифтуд цæунцæ иннетæ дæр. Куд фæззæгъунцæ, еу цæгæрхуæрд фус исафуй æнæгъæнæ дзогæ…»

– Цæгæрхуæрд ке æй, е, æвæдзи, еу фусæн ке исгъæр уодзæнæй, дессаг е нæй. Дессаг е æй, æма е ци дзогæй æй, уоми еугур фустæ дæр иннæ дзогтæй уæлдай цæмæдæр гæсгæ нардæй-нарддæр ке кæнунцæ. Уæдта еци фус дæр, еци дзоги иннæ фусти фудæй исцæгæрхуæрд æй?..