21 майя 2024

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

28.04.2021 | 19:02

Дунти гъæуи Бидзити синхи цардæй еу рацæргæ кизгæ.

Синхи кизгуттæй еске киндзи ку цæуидæ, уæд имæ æхе бакъолæ кæнидæ. Еу кæми адтæй, уоми сæ синхонти кизгæ Хъаллæ киндзи цудæй. Киндздзæгтæ ибæл искодтонцæ. Каргун кизгæ ин æ къæртрæзтæбæл æ къох æрсæрфта æма имæ еци мæтъæлхузæй исдзурдта:

– Ци хъал дæ, Хъаллæ, киндзи ка цæуй!..

Хъаллæ ин сосæггай æ гъоси бадзурдта:

– Гъуди дæр æй ма кæнæ… Дæу амонд дæр райгъал уодзæнæй. Æма дæ кедæр лæхъуæн æ хæдзарæмæ ниффардæг кæндзæнæй…

– Кенæ ба ин ци загъдæуа еци амондæн: кæд ци тар мæрдвун бацæй. Ацал-ауал анзи ин æгириддæр райгъал уæн ку нæбал ес, – гъæрæй загъта рабадгæ кизгæ æма, уати лæууæг адæми е рæмбуйникъæдзæй æнсæндгæ зæрдмæгурæй æ хæдзарæмæ рараст æй…

***

Мах дæр, Уæрæсей хумæтæг дзиллæ, еци мæгур рабадгæ кизги уавæри ан – еудадзуг нин нæ хецауеуæггæнгутæ зæрдитæ æвæрунцæ, тагъд уæ амонд райгъал уодзæнæй æма фæрнæйдзаг исуодзæнæй уæ цардиуагæ, фал сæ еци дзубандитæ уотид фæливд разиннунцæ. Уогæ сæхуæдтæ дæр бæргæ фæллæдæрунцæ, адæми сайгæ ке кæнунцæ, уой. Мах ба уонæмæ ести хуарзмæ æнгъæлмæ кæсæн… Еузагъдæй, фæливд, цийфæнди ку уа, уæддæр æ миутæ æнæ кæнгæ нæ фæууодзæнæй, уой дæр айдагъдæр æхе пайдайæн…

Андрей ИСАЕВ, Паддзахадон Думи депутат: «Паддзахадон Думæ æнæдзебæлæй бавналдзæнæй уони (Уæрæсей Президент В.Путини Æрвисти фæннисангонд ихæслæвæрдтæ – Ред.) æнхæст кæнунмæ нæ бæсти цæргути цардиуаги хуæрзгъæдæдзийнадæ фæххуæздæр кæнуни туххæй…»

– Паддзахадон Думæ еудадзуг цæмæ «цæттæ» фæууй, е нин хъæбæр хуарз зундгонд æй – паддзахеуæггæнгутæн коммæгæс ун, уони зæрдæмæ фæццæун, уонæн сæхе пайдайæн унаффити фарс фæуунмæ… Думи депутаттæ уоми ке фæрци æрбадтæнцæ, еци адæми сагъæстæ æма тухстдзийнæдтæ ба сæмæ нимади дæр нæ ‘нцæ.

Владимир ВОЛКОВ, политик: «Дуйней берæ æвзæгти дзурдтæ «чиновник» æма «афицер» æмзæлон æнцæ. Уомæ гæсгæ ба нæ бон æй зæгъун æма гъæуама дзорæн чиновники номи æнæмæнгæ кæдзосдзийнадæбæл…»

– Нæ бон æй. Фал, афицер, æ номи кæдзосдзийнади фæдбæл æхе фехсун ку исфæндæ кæна, уæд, куд рæсттъæпп, уотæ ин бантæсдзæнæй, фал чиновник ба, æнæфсæддон уогæй, æхе ку нæ раргъæва. Уогæ кæд æма кæми фæууидтайтæ, æ номи кæдзосдзийнади фæдбæл æхе фехсунбæл ка исарази æй, уæхæн чиновник? Мулки сæрбæлтау мæлæти цъухмæ дæр бацæун – е æндæр гъуддаг æй.

Уæхæн чиновниктæ ба нæмæ æгæр берæ дæр ма разиндзæнæй…

Павел КРАШЕННИКОВ, Паддзахадон Думи паддзахадон арæзтадæ æма закъонæвæрдади Комитети сæрдар: «Гъуддаги цæстингасæй, гъай-гъайдæр, цийфæнди закъонтæ дæр есун гъæуй ирдгæ сæрæй (гъома, рагъудикондæй – Ред.). Лæмбунæгæй сæбæл бакосуни фæсте…»

Бæргæ, уотæ ку уайдæ, фал… Паддзахадон Думæй ци закъонтæ рацæуй, уонæй беретæмæ гæсгæ адæймаг ниддестæ уй: ка сæ исфедар кæнуй, уонæбæл сæртæ ес, кæд ес, уæдта си рæстзундзийнадæй ести ес. Мæнæ бабæй æрхæстæг æнцæ Думæмæ æвзурститæ, æма æвзаргутæ кæдимайди ба зундгиндæр разинниуонцæ, расагъæс кæнонцæ, се ‘ууæнки аккаг ка ‘й æма Думи æцæгæй сæ сæрбæлдзорæг ка уодзæнæй, уобæл…