20 июня 2024

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

04.06.2021 | 08:59

Мæлек Сахназар кувд искодта. Æрцудæнцæ имæ аллихузон зундгонд адæм, æлдæрттæ æд уоститæ. Мæлек байагурдта Пыл-Пугий (еци лæг ба адтæй мах Сирдони хузæн, дзурдарæхстдæр), æцæг, рагацау имæ фæдздзурдта, еу абази ин равардта æма ин бафæдзахста, иуазгути рази, дан, мæ аййеппити кой ма ‘скæнæ.

Лæг исарази æй… Фал кувди бадгæй, еу рæстæг æрæстæфтæй, мæлекæн æ фиййи хъохъа куд æрлæстæй уой. «Нур ци киндæуа? – сагъæс кæнуй Пыл-Пуги. Гъæрæй ку зæгъон мæлекæн, уæд абазийæй æнæ хай кæнун, æнæ хъип-сунæй ку лæууон, уæдта мæхуæдæг мæ фуртухстæй ку фæссæйгæ уодзæнæн…

Берæ рагъуди-багъудити фæсте Пуги æ дзиппæй абази исиста, мæлеки ‘рдæмæ ‘й багæлста æма загъта:

– Дæ абази дæхецæн уадзæ, фал хъохъафий ке дæ, уой дæр зонæ!..

Куд не ‘рхицæ кæнæн аци дзурдарæхст Пугимæ!.. Фиццагидæр уомæй, æма уой хузæн æндиудæй цæмæннæ бауайдзæф кæнæн, еци мæлеки хузæнттæй хецаудзийнади, парламентти ка бадуй, уонæн, гъома, нецæййæгтæ айтæ æма рахъутти уотæ, ма нæ хъор кæнетæ. Фал не ‘ндеуæн, уомæн æма «абазитæ» нин кæд раттиуонцæ, зæгъгæ, æнгъæлмæ кæсæн æма тæрсæн, куд си нæ фæффудевгед уæн, уомæй.

Виталий МИЛОНОВ, Паддзахадон Думи депутат: «Берæсувæллонгин мадтæлтæ гъæуама нимад цæуонцæ паддзахадон службæгæнгутæбæл. Федун син гъæуй сæрмагонд мизд: æртæ сувæллонемæн – еу мизд, фондз æма фулдæр сувæллонемæн – æндæр, фулдæр мизд…»

Никки хуæздæр ба е уидæ сæрмагондæй ахсгиаг бартæ раттун: æртæ сувæллони дин ес – табуафси, Паддзахадон Думæмæ, фондз сувæллони дин ес – табуафси, Федераций Советмæ. Уал сувæллони исæнтæсун кæнуни æма уони гъомбæл кæнуни нифс æма хъаурæ кæмæ разиндтæй, етæ, æвæдзи, хуæздæр исарæхсдзæнæнцæ нæ паддзахади æнæмæнгæ райаразуйнаг гъуддæгутæ гъæугæ хузи райаразунмæ…

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, Уæрæсей Хецауади вице-премьер: «Раздæр, гъулæггагæн, арæзт æрцудæй хе даруни уæхæн фæткæ: æнтæстгин дæ, уæд фæллад уадзунмæ цæуис фæсарæнмæ…»

Æма уæхæн фæткæ айдагъ фæллад уадзунæн ку уайдæ!.. Кæмæн куд фулдæр æнтæсуй паддзахади еугурадæмон есбонадæй хе ‘рдигæй фæккæнун, уотæ фæсарæнти цæрунæн агъазиау галауантæ æлхæнунцæ. Æма Уæрæсей син ку истæссаг уй сæ фæливд миути туххæй, кенæ син ами ку нецибал фæууй пайдахæссæгæй, уæд уордæмæ фæлледзæги унцæ: раздæри губернатортæ, депутаттæ, банкиртæ…

Валентинæ МАТВИЕНКО, Федераций Совети сæрдар: «Цæй æма зæрдфедардæр уæн, нæ æууæнддзинан аллихузон тæрсунгæнæнтæбæл, рагацау зæгъдтитæбæл, дæснифæрсунтæбæл… Фулдæр нæхецæй аразгæ ‘й…»

Еци «зундгин амунддзийнæдтæй» кæмæн æвæруй зæрдитæ, гъома, нæ цардиуаги хуæздæрдзийнадæ нæхецæй аразгæ ‘й?.. Æ хæццæ Федераций Совети ка бадуй, сæ æгæрон мулкитæ банимайæн дæр кæмæн нæййес æма абони тухст уавæрти дæр гъæздугæй-гъæздугдæр ка кæнуй, уонæн? Æви, абони дæр фур мæгур, фур æгудзæг уавæрти ка «цæруй» æма æ исонибонæй дæр уæлдай хуæздæр ка нæбал хезуй, еци адæмæн?.. Раст фæззæгъунцæ: «Бонгин мæгурæн нифс нæй!..»