24 апреля 2024

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

18.06.2021 | 21:50

Тъæпæн Дигорæй еу лæг æндæр гъæуккагæй балхæдта гъæмпи устур бæкъуæл. Уæйæгæнæг æхца æ дзиппи арф бафснайдта, уотемæй сæхемæ рафардæг æй.

Æлхæнæг ба еци гъæмпæй æ галдзонæгъи цанæбæрæг рацурхта, уотемæй ин… фæцæй. Цæветтонгæ, бæкъуæли медæгæ разиндтæй агъазиау айнæгдор. Еци тингунæй исмедæг æй уæйæгæнæги хæдзари.

– Мæнгард, фæливд!.. – мæстгунæй имæ дзоруй. – Ци мин бакустай?! Гъæмпæ дорбæл ци губуннезæн исдастай? Ме ’хца мин тагъд мæ къохмæ æрбанимайæ, кенæ ба дин…

– Гъе, æдули къоппа, ци æгæр æнæлæдæргæ дæ, – дзоруй еци æнцадæй уæйæгæнæг. – Аци анз уарунгун ке адтæй, е ди феронх æй? Инайæгæнæнти берæ рæстæг еци дор бæргæ минкъий адтæй, фал уомæл гъæмпи буни гъари ниннæрстæй, ниттупур æй. Дор дæр ирæзгæ кæнуй, дугусси, ирæзгæ… Мæн фуд си æгириддæр неци ес…

***

Уæрæсей хумæтæг адæмбæл дæр еу æма дууæ хатти не ’рцудæй уæхæн сæйдтитæ. Е дин, Æфснайæн банк ци ‘хцатæ ин бабарæ кодтан, уони нин, куд фæззæгъунцæ, еу бонбæл ку ранихъуардта æма нин нæ минти бæсти къапеккитæ ку равардта… Е дин, нæ пенсити фæффулдæр уни зæрдтæй ци æхцатæ равардтан паддзахадон æма æндæр фондтæмæ, æма нур кæми ’нцæ, магъа… Е дин… Уогæ сæ ци нимайæн еци аллихузон сæйдтитæ паддзахади ’рдигæй – уотемæй дæр сæ хуарз ку зонетæ…

Андрей БЕЛОУСОВ, Уæрæсей Хецауади Сæрдари фиццаг хуæдæййевæг: «Металлургтæ нин «нæ ходтæ нæ цæститæбæл æруагътонцæ», – хатирæй мин уæхæн загъд, – паддзахадон капиталон байвæрæнти æма паддзахадон гъæуайкæнуйнади ихæслæвæрди 100 миллиард сомей бæрцæй».

Гæрр, нæ хецауеуæггæнгутæн дæр æма паддзахади финансон æдасдзийнадæ гъæуай кæнунæй ихæсгин къабæзти разамонгутæн дæр сæ ходтæ сæ цæститæбæл уоййасæбæл æруагътонцæ æма ’й æгириддæр нæ уинунцæ, металлургтæ си ци 100 миллиард соми фæттиллеф кодтонцæ, уомæй зингæ-зингæ фулдæр миллиардтæ паддзахади хæзнадæнттæй суффут кæнунцæ нæ «арæхстгин» олигархтæ. Уоййасæбæл син æнтæсуй, æма нæ адæм нури фуддзамани мæгурæй-мæгурдæр кæнуй, етæ ба уæддæр гъæздугæй-гъæздугдæр кæнунцæ…

Олег ДЕРИПАСКА, бизнесмен, – амалеуæгдарти архайди нисанеуæги туххæй: «Уæрæсей, æз æй уотæ нимайун, хуарз рæстæгутæ ралæудтæнцæ. Уомæ гæсгæ ба нæ бон исуодзæнæй уæрæсейаг цæргути деси бафтаун æма син фæййагъаз кæнун…»

Æлдареуæггæнæг амалгъондартæ, адæмæн фæййагъаз кæнун – табуафси!.. Е арфиаг хуæрзагадæ ’й. Фал уæ евгъуд æноси 90-аг æнзтæй ба абони уæнгæ уомæ уоййасæбæл ку нæ евдæлуй, хумæтæг дзилли фулдæр дести æфтауетæ уæ æверхъаудзийнæдтæй. Æма ма нин уæд циуавæр фудмиути «дестæ» бавзарункæнуйнаг айтæ?

Дмитрий РОГОЗИН,

паддзахадон корпораци «Рос-космос»-и сæргълæууæг, Марсмæ фæттæхуни америкаг проект фаугæй: «Куд æнгъезуй 100 адæймаги, цума шпроттæ къала банки, уотæ космосон науи батъунсун 9 майи æмгъудæй?..»

Дессаг е нæй. Дессаг е æй, æма Рогозинæн æхецæн куд æнтæсуй æ дæлбарæ корпораций æгæрон берæ адæм косгути рæуонæй батъунсун, пайда ба си неци ес. Космосмæ наутæ æрветуни бæрцæ минкъийдæр кæнуй. Космоси нæбæл фæрразæй æй еунæгæй архайæг Маск. Нæкæси, космосон наутæ аразæг РКК «Энергия»-й зæран 2020 анзи иссæй 5 миллиард сомемæй фулдæр. Рогозин ба, дан, гъавуй «Роскосмос»-и нæуæг штаб-квартирæ аразун, æ аргъ 25 миллиард соми. Гъе ба дин – шпротти шпроттæ еу космосон банки!..