25 июля 2024

«ДИГОРИ ТАУРÆХЪТÆ»

29.07.2023 | 22:44

Телеканал «Культурæ»-йи еудадзугон программæ «Уæрæсей æнæзундгонд маршруттæ»-йи абони, 29 июли 12 сахатти æма 15 минуттебæл фиууинæн уодзæнæй телеравдист «Цæгат Иристон. Дигори таурæхътæ». Уой фæдбæл телеканал æ рагацауи игъосункæнуйнаги уотæ амонуй: «Мах абони ранæхстæр уодзинан Цæгат Иристонмæ, уой дæр уотид Цæгат Иристонмæ нæ, фал аргъæутти Дигорæмæ. Дигорæ дессаги дести бафтаунгъон æй сауæнгæ тæккæ фæлтæрдгун бæлццони дæр. Е уæхæн бунат æй, кæци, зæгъун æнгъезуй, æгириддæр гъигæдард не ’рцудæй цивилизаций æнæбунати æййивддзийнæдтæй. Ци дессаги-дессæгтæбæл ба нæ исцурæвæрæ уодзæнæ ами!.. Алæмæти хуæнхон пейзажтæ, æмбохгæ цæугæдæнттæ, недзамантæй ардæмæ гъæуайгонд ка ’рцудæй, уæхæн гъæутæ…» Æма еци еугур дессæгтæ фæууинунæн уин равгæ ес телеканал «Культурæ»-йи равдистмæ «Цæгат Иристон.Дигори таурæхътæ»-мæ сабати 12 сахатти æма 15 минуттебæл бакæсгæй.

Уæдта ма еума хабар – августи ба Дзæуæгигъæуи есдзæнæнцæ сæрмагонд  равдист программæ цикл «Уæрæсей историон курорттæ»-йи фæлгæти.