18 апреля 2024

Дзиуати Батраз…

27.08.2022 | 12:51

Аци лæг ка адтæй, нæ Иристони цардиуаги, нæ национ аййевади ци бунат ахæста, уой нæ дзиллæн амонун нæ гъæуй. Номдзуд хузæгæнæг, æцæг ирон лæг, уой хъæбæр бæлвурдæй зудтонцæ æма нерæнгæ дæр ма ’й зæрдтагонæй имисунцæ, лæгæй-лæгмæ æ хæццæ зонгæ ка адтæй, айдагъ етæ нæ, фал æй коййæй ка зудта, етæ дæр… Хуæрзаййев – æ бакаст, ездон – æ дзурд, рæсугъд – æ рацуд, еузагъдæй, æ аууонæй дæр æфсæрми ка кодта, мæ къæхти буни æнæрæстæфгæй мулдзуг ку ниммарон, зæгъгæ, уомæй тæрсгæй алкæддæр зæнхæбæл гъавгæй ка цудæй… Хъæбæр зин æй зæгъун, æма уæхæн хуæдæфсармæ æма искурдиадæгин фæллойнæгæнæг адæймаг абони не ’хсæн нæбал æй. Уогæ е дæр раст загъд нæй – Дзиуати Батраз абони дæр не ’хсæн æй – национ аййевади хæзнадонæмæ ци агъазиау исфæлдистадон хай бахаста æма ’й уомæй зингæ фæгъгъæздугдæр кодта, уой фæрци нæ зæрдити æма нæ имисуйнæгти цæруй æма цæрдзæнæй. Абони ба ’й имисæн уомæ гæсгæ, æма æрæги, 12 августи Уæрæсей Федераций æскъуæлхт хузæгæнæг, берæ Æхсæндуйнеуон æма Еугуруæрæсеуон аййевадон равдистити уæлахездзау Дзиуати Гибцой фурт Батрази райгурдбæл исæнхæст æй цуппаринсæй анзи (1942–2013). Уой фæдбæл æрмæгутæ мухур кæнæн 4–5-аг фæрстæбæл.