21 майя 2024

ДЗУБАНДИ – БÆСТИ ИДАРДДÆРИ ИРÆЗТБÆЛ

30.12.2020 | 16:14

Уæрæсей Федераций Президент Владимир ПУТИН видеоконференций бастдзийнади фæрци исаразта Паддзахадон Совет æма Стратегион райрæзт æма национ проектти фæдбæл совети еумæйаг æмбурд.

Дзубандий архайгутæ сæрмагонд æргом раздахтонцæ, «2030 анзи уæнгæ Уæрæсей Федераций райрæзти национ нисанти туххæй» Уæрæсей Федераций Президенти Укази уагæвæрдтæ куд æнхæстгонд цæунцæ, уомæ. Куд зонæн, уотемæй 21 декабри Президент Владимир Путин исфедар кодта бæсти Паддзахадон Совети нæуæг исконд. Нæуæг закъонмæ гæсгæ, Президент разамунд ци структурæн дæттуй, уоми косдзæнæнцæ бæсти премьер-министр, Паддзахадон Думи спикертæ æма Федераций Совети сæрдар, закъонæвæрунадон оргæнти партион фракций раздзæугутæ, регионти сæргълæугутæ, Президенти æнхæстбаргин минæвæрттæ федералон зилдти, паддзахади сæргълæууæги администраций минæвæрттæ, промышленниктæ æма амалгъонти уæрæсейаг Цæдес æма Уæрæсей Федераций Хуæдбарæ профцæдести федераций разамонгутæ.

Фембæлди райдайæни Президент Владимир Путин куд фæннисан кодта, уотемæй Уæрæсей идарддæри социалон-экономикон райрæзти нисантæ æнхæстгæнгæ ’нцæ зин уавæрти, е ба уой туххæй, æма  дуйнебæл коронавируси пандеми ке рапарахат æй, е дæр.

– Нæ бæсти идарддæри размæцудæн уæлдай вазуггиндæр æй нæ размæвæрд нисантæмæ бæрнон æма æдæрсгæй цæун, цæмæй бæсти экономикæ гъомусгиндæр кæна, цæмæй уæрæсейæгти царди æмвæзадæ ирæза. Æма кæд исæвзургæ уавæр аллихузон цæлхдортæ æвæруй, уæддæр размæцуди надбæл еу усмæ дæр æрлæууæн нæййес. Уой хæццæ, лæмбунæг гъæуама хигъд цæуонцæ геополитикон, экономикон, технологон æма демографион еугур æууæлтæ дæр, – фæннисан кодта Владимир Путин.

Æ дзубандимæ гæсгæ, Паддзахадон Совети нæуæг исконд æвæстеуатæй æ куст райдайдзæнæй. Цæмæй идарддæри размæцуди нисантæбæл ахедгæдæр куст цæуа, уомæ сæ цæстæ дардзæнæнцæ Паддзахадон Совети профилон къамистæ дæр. Уонæн разамунд дæтдзæнæнцæ федераций субъектти сæргълæугутæ, уой хæццæ, къамистæ косдзæнæнцæ еудадзугон фæткæмæ гæсгæ.

– Рæстæгæй-рæстæгмæ къамисти кусти архайдзæнæнцæ муниципалитетти разамонгутæ дæр. Еци æууæл бунæттон хеунаффæйади оргæнти разамонгутæн фадуат ратдзæнæй, цæмæй сæ тухстаг фарстатæ комкоммæ æвæронцæ Паддзахадон Совети иуонгти размæ.

2030 анзи уæнгæ экономикæ æма социалон къабæзти бæсти размæ ци нисантæ æвæрд цæуй, уони æнхæст кæнунæн агъаз уодзæнæнцæ сæрмагонд паддзахадон программитæ æма фиццаградон национ проекттæ. Уой хæццæ, Президенти дзубандимæ гæсгæ, райрæзти фарстатæбæл косгæй, фулдæр æргом раздахун гъæуй инфраструктури объектти фиццаградон арæзтадæмæ, экологион фæрнугадæмæ, нимæдзон технологитæмæ…

Президенти Указæй æвæрд национ нисантæ æнхæст  кæнуни фæдбæл федералон центр æма регионти æмвæзадæбæл ци куст цæуй, уой туххæй æмбурди   радзубанди кодта Уæрæсей Федераций Хецауади Сæрдар Михаил Мишустин. Премьер-министр куд загъта, уотемæй еугур  еци куст цæуй сæрмагонд еумæйаг пълани бундорбæл. Президент æ Укази ци нисантæ исæвардта, уонæбæл куст цæудзæнæй къæпхæнгай. Уотæ, хæстæгдæр æртæ анзей дæргъи уæлдæрамунд пълани уагæвæрдтæ æнхæст кæнунæн дехгонд æрцæудзæнæй 39 триллион сомей бæрцæ.

Æмбурдæн хатдзæгтæ кæнгæй, Владимир Путин бæсти Хецауадæ æма регионти сæргълæугутæн райарфæ кодта, анзи дæргъи зæрдиаг куст ке бакодтонцæ, уой туххæй. Уой хæццæ, Президенти дзубандимæ гæсгæ, «разæй нæ еугуремæ дæр æнгъæлмæ кæсуй никки ахсгиагдæр æма бæрнондæр куст».

Фембæлди архайдта Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæг Битарти Вячеслав дæр.

 

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-службæ