22 майя 2024

Е АДТӔЙ НӔХЕ ПОЛИЙ

18.11.2020 | 15:19

Боллоти Полий… Ескӕд мӕ Полийи туххӕй ӕ фӕсмӕрдӕ финсун багъӕудзӕнӕй, уой ӕнгъӕл некӕд адтӕн, уомӕн ӕма аци силгоймаги сорӕт алкӕддӕр мӕ цӕститӕбӕл рагъазуй цардӕгасӕй. Сауӕнгӕ ӕ мӕлӕти уӕнгӕ дӕр ӕ цӕрӕццагдзийнадӕ кӕмӕй нӕ фӕххецӕн ӕй, ӕ зунд, ӕ лӕги хъаурӕ е ’уӕнгти кӕмӕн некӕд байсустӕй, еци нӕхе Полий.

Хуӕрзсувӕллон ма адтӕн, уотемӕй нӕ бийнонтӕй Полийи цӕрӕнбунати бакомкоммӕ ӕрцардан. Ӕма мӕмӕ, цӕмӕдӕр гӕсгӕ, алкӕддӕр хъӕбӕр устур уосӕ кӕсидӕ. Фӕстӕдӕр, ку рагъомбӕл дӕн, уӕдта балӕдӕрдтӕн, Полий ӕцӕгӕйдӕр айдагъ асӕй нӕ, фал царди дӕр устур адӕймаг ке адтӕй, уой.

Мӕ цӕститӕбӕл рагъазтонцӕ сӕрди тӕвдити хуасгӕрдӕнтӕ: Полий ӕ цӕвӕги хӕццӕ ниййевгъудӕй гъӕугӕронмӕ ӕ игуӕрдӕни гӕппӕлмӕ. Ӕрсаудор кодта ӕ хуӕрзгъӕст циргъаг ӕма ес инней фӕсте изайуй. Ӕ фӕйнӕ фарсеми кӕрдунцӕ гъӕуи нӕлгоймӕгтӕ дӕр. Етӕ дӕр ӕнӕхъаурӕ нӕ ’нцӕ, фал уӕддӕр аци силгоймаги ес ба бӕрӕгдӕр даруй. Иннӕ адӕмӕй игъаугидӕр, Полийӕн ӕ царди над алкӕддӕр бӕрӕгдӕр дардта.

Боллоти Елхъан ӕма ӕ цардӕмбал Лалайи зӕнӕгӕн адтӕй сӕ хестӕр. Ӕ фӕсте ма Елхъанӕн исӕнтӕстӕнцӕ Долӕт, Зоя ӕма Майра. Царди фӕткӕ уотӕ уидӕ алкӕддӕр ӕма хӕдзари кустити уӕзӕ кӕддӕриддӕр хауидӕ, раздӕр ка багъомбӕл уидӕ, уомӕ. Уомӕ гӕсгӕ Полийӕн куститӕй амонун неци гъудӕй, алцӕмӕ дӕр арӕхстӕй. Ӕ уодхӕссӕг уидта зийнадӕ кӕнунӕй ӕма ӕ еци менеуӕг хӕсгӕ дӕр ракодта сауӕнгӕ ӕ царди кӕронмӕ.

Кизгӕ талай хузӕн тагъд ирӕзуй, зӕгъгӕ, фӕззӕгъунцӕ. Полий дӕр исхъӕрдтӕй ӕ киндздзон карӕмӕ. Ӕнӕзийнадӕ, кустмӕ ӕвзигъд, бакастӕй – зӕрдесгӕ, ӕвзонг уодгоймагбӕл еу ӕма дууӕ лӕхъуӕни не ’рӕвардтонцӕ сӕ цӕстингас. Фал Полий ӕхецӕн цардӕмбалӕн равзурста Бетанти цӕхӕрцӕстӕ лӕхъуӕн Мӕхӕмӕти. Сӕ кӕрӕдзей цӕрайӕй цӕргӕй син исӕнтӕстӕй дууӕ фурти: Авдирӕхман (Гӕвдий) ӕма Ӕхсарӕ. Царди рохс фӕндитӕ сӕ хастонцӕ сӕ уӕлнихти. Уотемӕй цанӕбӕрӕг рацардӕнцӕ еумӕ, уӕдта… Гъулӕггагӕн, ахид фӕндитӕ фудсайд ракӕнунцӕ.

Рохстӕмӕнтӕ калгӕй, адӕми зӕрдитӕ ӕхцӕуӕндзийнӕдтӕй рӕвдаугӕй, бӕргӕ кодта ӕ размӕцуди кой 1941 анз… Фал цӕйбӕрцӕбӕл ӕгъатир цардихалӕгӕй ӕнӕнгъӕлти ӕхе низзилдта… Цардихалӕг… Ӕндӕр номӕй ӕй адӕймаг хонгӕ дӕр куд искӕна. Берӕ бийнонти цӕрӕццаг бӕлдитӕ фӕссекк ӕнцӕ, берӕ бийнонти къонай арти бунбӕл дон никкалдӕй еци бӕнтти. Мӕхӕмӕт, царди ӕ бӕдӕлтти цийнӕй нӕ бафсӕдгӕй, хуӕрзбон разагъта ӕ цардӕмбалӕн ӕма ранӕхстӕр ӕй, фӕццо ӕма мабал ӕрӕздӕхи идард нӕдтӕбӕл.

Полий байзадӕй ӕ дууӕ ӕнагъон сабийей хӕццӕ. Ӕхуӕдӕг седзӕргӕсӕй ка нӕ байзадӕй, е мӕ нӕ балӕдӕрдзӕнӕй, седзӕргӕси уаргъ цӕй уӕзӕн ӕй, уой ӕхе рагъбӕл ка бавзурста, уомӕн ба ’й дзорун нӕ гъӕуй. Хуцау ӕ зонӕг, тугъди Мӕхӕмӕт ци гургъахъ нӕдтӕбӕл фӕццудӕй, уонӕн.

Мадта тугъди фӕскъилдун байзайӕг адӕм дӕр еци уӕззау ӕнзти ци гъезӕмӕрттӕ бавзурстонцӕ, уони ба дзорӕг дзурд нӕ фӕууодзӕнӕй, финсӕг сӕ финсунгъон нӕ бауодзӕнӕй. Фал адӕймаг ӕ тухсти сахатти ӕ нифси фӕрци фӕййервӕзуй.

Нӕ басастӕй ӕ нифс Полийӕн дӕр. Дусфӕлдӕхтӕй бавналдта еумӕйаг хӕдзаради будурти тиллӕгӕрзад бӕрзонддӕр кӕнунбӕл хъазауатонӕй фӕллойнӕ кӕнунмӕ. Ӕ кустгъондзийнадӕмӕ гӕсгӕ ибӕл ӕ цӕстӕ ӕрӕвардта бунӕттон колхози разамунд. Ӕхсӕвӕ-бон нӕ зонгӕй кустонцӕ Полийи звеной иуонгтӕ, сӕ еу иннемӕй кустадзагъддӕр.

Уӕдмӕ фӕцӕй тугъд. Немуци лӕгмартӕ сӕ лӕгӕти дӕрӕнгонд ӕрцудӕнцӕ. Фӕстугъд уӕлахездзаутӕ ӕздахтӕнцӕ фӕстӕмӕ. Ӕнгъӕлмӕ кастӕнцӕ Полий ӕма ӕ дууӕ фурти дӕр сӕ тугъдон бӕлццонмӕ, фал син Мӕхӕмӕт сӕ къӕсӕри дуар нӕбал байгон кодта, нӕбал банкъардтонцӕ дууӕ сабийи сӕ фиди бецъоти дзиги сӕ ростӕбӕл, нӕбал сӕ исӕргъувта ӕ гъӕбесмӕ. Ӕностӕмӕ бахустӕй ӕ зинг тугъди цӕхӕри… О, хъисмӕт, ци дин загъдӕуа!

Тугъд ци гъезӕмӕрттӕ бавзарун кодта адӕмӕн, етӕ еу мӕгурбон адтӕнцӕ, иннӕ мӕгурбон ба адтӕй фӕстугъд ӕстонг рӕстӕг. Ихӕлд хӕдзарадӕ, нӕ фагӕ кодта косӕг къох, нӕлгоймӕгтӕй ма ка ӕрӕздахтӕй, уонӕн дӕр сӕ фулдӕр ӕрдӕгуали… Кӕмӕн ӕ цонг цӕф, кӕмӕн ӕ къах сахъат, кӕмӕн ӕ бауӕри издин фати ӕсхъеуӕццаг ӕхе ӕ ристӕй лӕдӕрун кодта. Мадта косӕг фонсӕй дӕр кӕми хъӕрдтӕнцӕ фӕндон.

Гъо, уӕхӕн уавӕрти гъудӕй ислӕуун кӕнун еумӕйаг хӕдзарадӕ ӕ къӕхтӕбӕл. Звеной сӕргъи лӕугӕй, Полий ӕхецӕн ниннет кодта, мадта, ӕнгъӕл дӕр кӕмӕн нӕ ’нцӕ, уӕхӕн нартихуари тиллӕг ма ӕрзайун кӕнӕн, зӕгъгӕ. Ӕ еци гъуди балӕдӕрун кодта звеной иуонгтӕн дӕр. Еци рӕстӕгути алли гъӕуи дӕр хецӕн колхоз уидӕ. Кӕд нӕ рӕдуйун, уӕд Ӕхсӕрисӕри колхоз хаста Жданови ном. Гъулӕггагӕн, аци звеной иуонгтӕ уӕд катӕ адтӕнцӕ, уони нӕмттӕ исбӕлвурд кӕнун нӕ бон не ’ссӕй. Рӕстӕгмӕ ӕхе кӕнонтӕ ес, еци бӕгъатӕр косгутӕй ӕгас некебал ӕй. Се ’носон дуйнемӕ банӕхстӕр ӕнцӕ, ӕма рохсаг уӕнтӕ, нӕ Исфӕлдесӕг син уоми уодӕнцойнӕдӕр рауӕн исаккаг кӕнӕд… Ци хъазауатондзийнадӕ равдистонцӕ сӕ кусти, уой кой ба айдагъ ӕнӕгъӕнӕ Иристонбӕл нӕ, фал нӕ кӕддӕри агъазиау Советон Цӕдесбӕл дӕр райгъустӕй. Уӕди уӕнгӕ ке некӕд, уойбӕрцӕ тиллӕг исистонцӕ алли гектарӕй дӕр – фӕйнӕ 70-90 центнери. Уогӕ айдагъ Полийи бригади къохи нӕ бафтудӕй 1947 анзи уӕхӕн тиллӕг исесун. Берӕ колхозти ма ӕрзадӕй уойбӕрцӕ нартихуар. Еци анзи Иристони хӕдзарӕдти зӕнхкосгутӕй Советон Цӕдеси тӕккӕ кадгиндӕр ӕма уӕлдӕр хуӕрзеуӕг – Ленини орденӕй – хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй 20 адӕймагемӕй фулдӕр. Боллоти Полийӕн ба, ӕ къохи уӕлдай устур ӕскъуӕлхтдзийнадӕ ке бафтудӕй, уой туххӕй ин Райгурӕн бӕстӕ исаккаг кодта Социалистон Фӕллойни Бӕгъатӕри ном. Ӕригон, фал куствӕлтӕрд силгоймаги реубӕл тӕмӕнтӕ искалдтонцӕ Сугъзӕрийнӕ Стъалу ӕма Ленини орден. Еци рӕстӕги республики газеттӕ ӕндӕр нецӕй кой бал кодтонцӕ. Ӕма Полий, ӕцӕгӕйдӕр, адтӕй ӕ хуарз коййи аккаг.

Ӕ бӕрзонд кадӕ, ӕ цитгин ном силгоймаги ӕхебӕл некӕд фенвӕрсун кодтонцӕ. Куд хумӕтӕг адӕймаг адтӕй, уотемӕй байзадӕй кӕронмӕ. Некӕд неке нецӕбӕл бадӕмдта ӕ царди медӕгӕ.

Ӕхсӕрисӕр фӕстӕдӕр байеу ӕй Чиколай Ленини номбӕл колхози хӕццӕ. Еци колхози разамунд Полийӕн Ӕхсӕрисӕри хӕдзаради харзӕй исаразтонцӕ райдзаст (уӕди уавӕртӕмӕ гӕсгӕ) хӕдзарӕ – айдагъдӕр уӕд, ӕхе зӕронд хӕдзари еугур фарс ку ракалдӕй. Цалинмӕ ин хӕдзарӕ амадтонцӕ, уӕдмӕ цардӕй, ӕ фонс кӕми даридӕ, уой фарсмӕ еу фӕйнӕгфарс къумгонди. Уогӕ ’й барӕ адтӕй сахари фатер райсунӕй дӕр, фал рацӕргӕ, ӕнахургонд силгоймаг кумӕ гъӕуама фӕццудайдӕ, нӕдӕр финсун нӕ зудта, нӕдӕр кӕсун, нӕдӕр ба уруссагау дзорун.

Полий ци адтӕй, уомӕй къахӕй сӕрмӕ адтӕй кусти нигъулд. Цалинмӕ ӕ хъаурӕ адтӕй, уӕдмӕ некӕд неке нецӕмӕй бахъор кодта. Мадта иуазӕги рази цӕнхӕ-къӕбӕр ӕрӕвӕрунмӕ дӕр некӕд неке фӕсте байзадӕй.

Бустӕги дессаг ба адтӕй Полийи рӕзбун. Ӕма ци нӕ хузи бӕласӕ ба нӕ задӕй ӕ рӕзбуни!.. Рагагъон кӕрдтутӕ ӕма фӕткъутӕй райдайӕ ӕма зуймон рӕзӕй фӕууо. Уонӕй Полий ӕхуӕдӕг цанӕбӕрӕг исахуадидӕ, иннети ба синхӕнттӕн, ӕ хеуӕнттӕн байуаридӕ. Бӕркадкъох ӕма харакетзӕрдӕ адтӕй мӕ синхон. Фал уой хигъд нӕ бӕлстӕй ӕнӕраст гъуддӕгутӕ, ӕргомӕй зӕгъидӕ, ӕ зӕрди ци зӕгъуйнӕгтӕ уидӕ, уони.

Нур мӕнӕ финсун аци рӕнгъитӕ ӕма бабӕй ӕ сорӕт нӕуӕгӕй мӕ цӕститӕбӕл рагъазта. Берӕ, хъӕбӕр берӕ имисуйнӕгтӕ мин баст ӕнцӕ Полийи хӕццӕ. Мӕ зӕрдӕбӕл ӕрлӕудтӕнцӕ, Полий ескӕци ӕмбурдӕй ку исӕздӕхидӕ изӕригон, уӕд, фиццагидӕр, ӕхе рагъар кӕнунмӕ махбӕл фездӕхидӕ ӕма ӕ жикъеткӕ ку раласидӕ ӕ хуӕрзеугути хӕццӕ, уӕд ӕй ӕз ба махебӕл ракӕнинӕ ӕма гъӕунгӕмӕ фендӕбилӕ уинӕ сӕнттадӕ кӕнунмӕ. Уӕззаугомау мӕмӕ кастӕнцӕ хуӕрзеугутӕ мӕ реубӕл, фал син се ’цӕг уӕзӕ ба уӕд нӕма лӕдӕрдтӕн. Айдагъдӕр ку рагъомбӕлдӕр дӕн, уӕд балӕдӕрдтӕн, Полий Иристонӕн, Дигорӕн, Ӕхсӕрисӕрӕн ка адтӕй, уой.

Абони дӕр ма мӕ цӕститӕбӕл гъазунцӕ нӕ гъӕуи курухон ӕма ездон хестӕртӕ: Томайти Васкӕ, Хадати Заурбег, Сабайти Хакъиассӕ, Дашити Садуллӕ, Лагкути Дзанте, Мӕрзойти Агубе, Магкити Саулӕг, Цъугкити Кудзий, Чихтисти Апон, Боллоти Тазрет, Скъодтати Гуатдзау ӕма иннетӕ… Боллоти Дзубурдтунети дӕлсера ку бадиуонцӕ ӕма Полий сӕ рӕзти ку рацӕуидӕ, уӕд ӕмбурдӕй дӕр куд исистиуонцӕ, еци нивтӕ. Лӕги кадӕ адтӕй Полийӕн, уомӕн ӕма ӕ еци кадӕ устур фудӕбӕнттӕй бакуста.

… Дзӕвгарӕ ӕнзтӕ рацудӕй, кӕдӕй Полий не ’хсӕнӕй фӕгъгъудӕй, уӕдӕй. Хуссуй е ’носон фунӕййӕй гъӕуи уӕлмӕрдти. Полийи хузӕн адӕймӕгутӕ гъӕуама ӕвӕрд цӕуонцӕ сахар Дзӕуӕгигъӕуи Кади Аллейи, фал ӕ рӕстӕги уомӕ неке фӕййарӕхстӕй, уой хӕццӕ ба ма ин нивӕбӕл циртдзӕвӕн дӕр сагъд не ’рцудӕй. Уогӕ фау ӕрхӕссӕн дӕр некӕмӕ ес. Евгъуд ӕноси 90-аг ӕнзти уӕхӕн хабӕрттӕмӕ евдӕлгӕ дӕр неке кодта. Нуртӕккӕ еци уавӕрмӕ еске ку ӕркӕсидӕ сӕхе муггагӕй, уӕдта райони разамундӕй дӕр, уӕд хуарз бӕргӕ уидӕ, уомӕн ӕма Полийи хузӕнттӕ айдагъ еу муггаги, айдагъ еу гъӕбуӕсти кадӕ нӕ фӕуунцӕ.

Зӕгъун гъӕуй уой дӕр, ӕма Полийи ном цӕмӕй исонибони фӕлтӕртӕн се ’носи имисуйнаг уа, уобӕл хъӕбӕр байархайдта ӕ рӕстӕги Ӕхсӕрисӕри бунӕттон администраци. Ӕ ном хӕссуй гъӕуи гъӕунгтӕй еу. Ци хӕдзари фӕццардӕй, уой фарсбӕл сагъд ӕрцудӕй – ӕ ном имисӕн къӕйдорфӕйнӕг. Гъо, етӕ хуарз ӕма раппӕлуйнаг гъуддӕгутӕ ’нцӕ. Фал никки хуӕздӕр ба уайдӕ, Ӕхсӕрисӕри гъӕуккӕгтӕй тугъди ка байзадӕй, уонӕн ци циртдзӕвӕн ӕвӕрд ӕрцудӕй, еци рауӕн Полийӕн дӕр бюст ӕвӕрд ку ӕрцӕуидӕ, еци гъуддаг. Еци циртдзӕвӕни размӕ содзуй ӕносон арт. Полий дӕр ӕ цардӕмдӕргъи ӕ уоди рохсдзийнадӕй фӕссугъдӕй ӕ адӕмӕн.

Ӕхсӕрисӕри ӕдзард тугъдонтӕн циртдзӕвӕни фарсмӕ Полийӕн бюст ӕвӕрд ку ӕрцӕуа, уӕд е раст уодзӕнӕй уомӕй дӕр, ӕма, еуемӕй, аци хъиамӕтгун силгоймагӕн ӕ сӕрихецау ӕрбалӕборӕг знаги нихмӕ тохи ӕ цард иснивонд кодта Фидибӕсти сӕрбӕлтау, иннемӕй ба, ӕхуӕдӕг хъазауатонӕй-хъазауатондӕрӕй фӕхъхъиамӕт кодта еци тугъди дзамани.

Уӕдта, мӕнмӕ гӕсгӕ, банимайуйнаг ӕй е дӕр, ӕма ӕнӕгъӕнӕ Иристони нӕ, фал еугур Цӕгат Кавкази дӕр еугурей разӕй аци силгоймагӕн исаккаг кодтонцӕ Социалистон Фӕллойни Бӕгъатӕри кадгин ном. Цӕмӕннӕ гъӕуама уа уӕд уой аккаг Полий?

Нуртӕккӕ хъӕбӕр рапарахат ӕй патриотон-гъомбӕладон куст, ӕма еци гъуддаги дӕр устур агъаз уидӕ, ка ибӕл архайуй, уонӕн.

Берӕ хуарз ӕма нимади лӕгтӕ цардӕй Ӕхсӕрисӕри, берӕ тугъдонти си ӕрӕййафтон, берӕ зонундзийнӕдтӕ ӕма фӕлтӕрддзийнадӕ си райстон мӕхецӕн, ӕма ма абони дӕр уони зундӕй цӕун мӕ равзурст надбӕл. Е ба уомӕн уотӕ ’й, ӕма е адтӕй, бафӕнзӕн дӕр кӕмӕн нӕййес, ӕноси дӕр зӕрдӕбӕл ка лӕудзӕнӕй, феронхгӕнӕн кӕмӕн нӕййес, уӕхӕн ӕхсӕрисӕрккаг цард. Ӕма си ӕрттивта, уӕдта ӕрттевгӕ дӕр ма кӕндзӕнӕй Боллоти Елхъани кизгӕ Полийи ном дӕр, уомӕн ӕма е адтӕй нӕ еугуремӕн дӕр нӕхе Полий…

 

Советон доги берӕ хуарздзийнӕдтӕй еу е адтӕй, ӕма фӕллойни раззагдӕртӕн ахид арӕзт цудӕй фембӕлдтитӕ кӕстӕрти хӕццӕ. Гъе уотемӕй федар кодтонцӕ фӕлтӕрти ’хсӕн бастдзийнӕдтӕ, ӕригӕнттӕн зундамонӕг адтӕй хестӕрти фӕлтӕрддзийнадӕ. Аци къарӕ дӕр ист ӕрцудӕй Боллоти Полий скъоладзаути хӕццӕ фембӕлди ку архайдта, уӕд.

КОЛИТИ Виталий