13 июня 2024

ЕЦИ ӔВЕРХЪАУДЗИЙНАДӔН ФЕРОНХГӔНӔН НӔЙЙЕС!..

15.04.2022 | 16:33

Алли анз дӕр 11 апърели бӕрӕггонд цӕуй фашистон концлагерти уацайрӕгти исугъӕдӕ кӕнуни Ӕхсӕнадӕмон бон. Уӕхӕн бон къӕлиндари фӕззиндтӕй Еугонд Нацити Организаций хъӕппӕресӕй. Еци бон хумӕтӕги нӕ равзурстонцӕ. 1945 анзи 11 апърели Бухенвальди ӕнӕхайири концлагери уацайрӕгтӕ исаразтонцӕ ӕд тохӕнгӕрзтӕ растадӕ. Етӕ зудтонцӕ, фашисттӕ тагъд састи бунати ке байзайдзӕнӕнцӕ, Советон Ӕфсад ке фӕууӕлахез уодзӕнӕй, уой туххӕй.

Фиццаг концлагерь фӕззиндтӕй 1933 анзи Дахауи (Германи), гитлерон фашистти хецаудзийнадӕ ку ӕрфедар ӕй, уӕд. Дуккаг дуйнеуон тугъди рӕстӕг нацисттӕн Германий территорибӕл ӕма сӕ фарс ци паддзахӕдтӕ адтӕнцӕ, уӕдта ке байахӕста, еци территоритӕбӕл, ахӕстдӕнтӕ, геттотӕ ӕма ӕндӕртӕ нӕ нимайгӕй, адтӕнцӕ 14 мин концентрацион лагери.

Дуккаг дуйнеуон тугъди райдайӕнмӕ Германий концлагерти адтӕй 300 мин немуцаг, австриаг ӕма чехаг антифашистти. Фӕстӕдӕр гитлерон Германи, ци европаг бӕстити территоритӕмӕ бакодта е ’фсад, уонӕми исаразта концлагерти устур хизӕ.

Еци концлагертӕ иссӕнцӕ миллионгай адӕймӕгути марӕн бунӕттӕ, фиццагидӕр ба славянаг адӕмти, дзиуиттӕгти, цигайнӕгти ӕма ӕндӕр адӕмихӕттити муггаг исафӕн бунӕттӕ. Ахӕст адӕми уодтӕ ластонцӕ фургустӕй. Концлагертӕ ефтонггонд цудӕнцӕ уодмарӕнтӕй, гази камеритӕй ӕма адӕми берӕгӕйттӕй цӕгъдуни ӕндӕр мадзӕлттӕй, сӕрмагонд пецтӕй – крематоритӕй.

Нацистон концлагерти устурдӕртӕй еу адтӕй Бухенвальд. Е фӕззиндтӕй сахар Веймармӕ (Германи) хӕстӕг рауӕни 1937 анзи 19 июли. 1945 анзмӕ уомӕн адтӕй 66 филиали ӕма ӕндагон косӕг команди. 8 анземӕ Бухенвальди уацари адтӕй 239 мин адӕймаги. Раздӕр етӕ адтӕнцӕ немуцаг политикон архайгутӕ, «политфудгинтӕ», фӕстӕдӕр ба, Дуккаг дуйнеуон тугъди ӕнзти, – берӕ ӕндӕр нацити минӕвӕрттӕ.

Бухенвальди искунӕг кодтонцӕ 18 нацийӕй 56 мин адӕймагемӕй фулдӕр, уонӕй 19 мини адтӕнцӕ советон уацайрӕгтӕ.

Уӕлдай фулдӕр фӕммардӕй ахӕст адӕмӕй Бухенвальди филиал «Дора»-йи. Уоми зӕнхи буни ци бӕстихӕйттӕ адтӕй, уоми аразтонцӕ хуӕдтӕхӕгнӕмгутӕ «Фау». Гитлеронти гъудимӕ гӕсгӕ, дӕлзӕнхон завод аразунбӕл, уӕдта бабӕй ӕ цехти ка куста, еци ахӕст адӕмӕй еунӕг дӕр гъӕуама уодӕгасӕй ма рацудайдӕ уӕлзӕнхӕмӕ. Етӕ сӕ еугур дӕр нимад цудӕнцӕ паддзахадон сосӕгдзийнӕдтӕ зонӕг адӕймӕгутӕбӕл ӕма ахӕст цудӕнцӕ СС-и империон ӕдасдзийнади сӕйраг управлений сӕрмагонд номхигъдтӕмӕ. Завод арӕзт ку ’рцудӕй, уӕд искустонцӕ дууӕ конвейери: еу си ракетитӕ лӕвардта, иннӕ ба алли бон дӕр цалдӕр уӕзласӕн хуӕдтолгей дзаг мӕрдтӕ ӕрвиста уӕлзӕнхӕмӕ. Машинттӕ мӕрдти ластонцӕ Бухенвальдмӕ, уоми сӕ сугътонцӕ крематорити.

Раздӕри эсэсовонтӕ куд дзурдтонцӕ, уотемӕй лагери адӕймаг анзӕй минкъийдӕр цардӕй, уайтӕккӕ еци ӕмбесондӕн дзоруйнаг лӕгъуз уавӕрти рамӕлидӕ, нацисттӕн кӕдзос ӕфтуйӕггаг 1500 рейхсмарки ӕрхӕсгӕй.

Концлагерь «Дора»-й дӕр фӕммардӕй дӕсгай мин адӕймӕгутӕ. Уоми ци «Фау» ракетитӕ ӕмбурд кодтонцӕ, уонӕй алкӕцидӕр адтӕй тӕккӕ минкъийдӕр 20 адӕймагей царди аргъ. 1945 анзи 4 апърели цӕдесонти ӕфсӕдтӕ Нордхаузенмӕ ку ’рбахӕстӕг ӕнцӕ, уӕд гъӕуайгӕнгутӕ ниууагътонцӕ «Дора», уомӕй размӕ 30 мин уацайраги ниццӕгъдгӕй. 1945 анзи 11 апърели Бухенвальди «цӕргутӕ», нацистти кӕрон ӕрхъӕртун балӕдӕргӕй, раистадӕнцӕ, байстонцӕ 200 гъӕуайгӕнӕгей тохӕнгӕрзтӕ ӕма син сӕхе райстонцӕ уацари. Еци раистади фӕрци ахӕст адӕм мӕлӕтӕй фӕййервазтӕнцӕ, гитлерон хецаудзийнадӕ уомӕй размӕ равардта бардзурд лагери ахӕст адӕми искунӕг кӕнуни фӕдбӕл.

Бухенвальд, Дора, Лаура ӕма Ордруфӕй уӕлдай ма Германий зӕнхӕбӕл адтӕй ӕндӕр концлагертӕ дӕр: Освенцим, Майданек, Маутхаузен,  Штутгоф, Заксенхаузен, Треблинка. Европи бӕстити 18 миллион цӕрӕги адтӕй еци ӕма ӕндӕр аллихузон нисанеуӕги лагерти. Уонӕй нацисттӕ искунӕг кодтонцӕ 11 миллиони.

Германий концлагерти системӕ фехалдӕй гитлеризми ниппурхӕ кӕнуни фӕсте, Нюрнберги Дуйнеуон ӕфсӕддон трибунал ин 1946 анзи рахаста тӕрхон, куд адӕймагади нихмӕ фудракӕндӕн, уотӕ.

Интернети абони ци нимӕдзтӕ ес, уонӕмӕ гӕсгӕ советон адӕмӕй концлагерти адтӕй 5 миллиони. Уонӕй 500 мини – сувӕллӕнттӕ.

Советон Цӕдеси граждӕнтӕй нацистон концлагерти ка адтӕй, уонӕмӕ сӕ Райгурӕн бӕсти ӕнгъӕлмӕ кастӕй нӕуӕг тӕссаг фӕлварӕнтӕ. Сӕ фулдӕр бахаудтӕнцӕ НКВД-й фильтрацион лагертӕмӕ. Уони банимадтонцӕ, «гадзирахаттӕй цӕугутӕбӕл», знаги фарсхуӕцгутӕбӕл, советон адӕми, ӕхсӕнади ӕууӕнки аккаг ка нӕй, уӕхӕнттӕбӕл.

Нӕ син адтӕй уӕлдӕр скъолатӕмӕ, ӕфсӕддон училищетӕмӕ бацӕуни барӕ. Лагерти ка адтӕй, еци сувӕллӕнттӕй дууӕ проценти дӕр нӕ райстонцӕ уӕлдӕр скъолати дипломтӕ. Берӕ ӕнзти дӕргъи цудӕнцӕ евгъуд царди «гадзирахаттӕй цӕуӕги» ходуйнаггӕнӕг гакки хӕццӕ.

Сӕ фулдӕр нӕбал фӕццардӕнцӕ нӕуӕг цардарӕзти догӕмӕ, нӕбал исфагӕ ’й физикон ӕма психикон ӕнӕнездзийнадӕ нацистон зиндонӕбӕл рацӕуӕг адӕмӕй беретӕн.

Еске бафӕрсдзӕнӕй: цума Иристони дӕр цӕруй, фашистон концлагерти ка адтӕй, уӕхӕнттӕ? Иристонӕй дӕр беретӕ бавзурстонцӕ концлагерти гъезӕмӕрттӕ. Уонӕй ка Устур Фидибӕстон тугъди ӕнзти фронти уогӕй, уацари бахаудтӕй, ке ба фашисттӕ тухӕй фӕлластонцӕ Германимӕ.

Ес си уӕхӕн дӕр, тугъди райдайӕни дзедзедай сувӕллон ка адтӕй. Сӕ еугур дӕр абони пайда кӕнунцӕ уӕлбартӕй (льготы). Ӕнагъонӕй ка бахаудтӕй фашистон концлагермӕ, уомӕн ес тугъди архайӕги хӕццӕ ӕмхузон уӕлбартӕ, сахъат уацайрӕгтӕ ба  пайда кӕнунцӕ тугъди инвалиди уӕлбартӕй дӕр.

Фашистон концлагерти уацайрӕгти исуӕгъдӕ кӕнуни дуйнеуон бон еугур бӕстити дӕр исбӕрӕг кӕнунцӕ зӕрдӕбӕлдарӕн мадзӕлттӕй, раздӕри уацайрӕгти хӕццӕ фембӕлдтитӕ, лагерти ка фӕммардӕй, уони рохс нӕмттӕ ӕримисунӕй, кӕми ӕвӕрд ӕнцӕ, еци рауӕнтӕ бӕрӕг кӕнунӕй.

РЕДАКЦИЙӔЙ: Аци ӕрмӕг ке мухур кӕнӕн, уомӕ гӕсгӕ кадӕртӕ, ка ‘й зонуй, уотӕ дӕр зӕгъдзӕнӕнцӕ, гъома, кӕддӕри зинӕйдзаг гъуддӕгутӕ ма уойбӕрцӕбӕл цӕмӕн имисӕн. Ӕма уотӕ ка ‘нгъӕлуй, етӕ ӕгириддӕр раст нӕ уодзӕнӕнцӕ.

Уомӕн ӕма кӕддӕр еугур адӕмихӕттитӕй дӕр хъӕбӕр берӕ дзиллӕ  кӕми бастъалдӕнцӕ, еци ӕверхъаудзийнӕдтӕн ӕгириддӕр иронхгӕнӕн нӕййес. Зӕрдӕбӕл сӕ дарун ӕма сӕ имисун гъӕуй, кенӕ бабӕй уӕхӕн фудгӕнгутӕ разиндзӕнӕй ӕма сӕ сӕ фур тогмондагӕй аразун байдайдзӕнӕнцӕ.

Уотӕ ке рауайдзӕнӕй, уой ба уинӕн, нуриккон Украини хецауеуӕг кӕнун куд байдӕдтонцӕ, фашистон концлагерти адӕми ӕнӕфӕууинд фудмиутӕй ка гъезӕмарӕ ӕма  бунцагъд кодта, уони байзайӕггӕгтӕ.

Еци нӕуӕг нацисттӕ сӕ кӕддӕри райдзаст фидибӕстӕй, зӕгъун ӕнгъезуй, исаразтонцӕ гъӕйттӕй концлагерь – сӕ хӕццӕ арази ка нӕ адтӕй ӕма сӕ зӕрдӕмӕ ка нӕ цудӕй, уони цӕгъдуни кодтонцӕ.

Кӕддӕр Германий паддзахадӕй фашизм куд рабурдӕй, уотӕ нуриккон украинаг нацизм идарддӕр макумӕбал райвула ӕма хорхгонд ӕрцӕуа ӕ «авдӕни», зӕгъгӕ, гъе уомӕ гӕсгӕ райста Уӕрӕсе ӕхемӕ сӕрмагонд ӕфсӕддон операци синхаг бӕсти зӕнхӕбӕл исаразуни уӕззауӕй-уӕззаудӕр ихӕс. Цӕмӕй концлагерти ӕма ӕндӕр уӕхӕн лӕгмарӕн гъуддӕгути кой айдагъдӕр историй куд  байзайа, сабурдзийнадӕмӕ бӕллӕг адӕмти цардарӕзти ин ӕгириддӕр бунат куд некӕдбал уа…