25 июля 2024

ЕУГУР ФӔРСТАТӔ ДӔР АХСГИАГ ӔНЦӔ!..

17.03.2021 | 16:50

Ӕнӕнездийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади ирӕзти фарстатӕ цӕмӕй ӕнтӕстгиндӕрӕй ӕнхӕстгонд цӕуонцӕ, уой туххӕй  нӕ республики Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслави хъӕппӕресӕй арӕзт ӕрцудӕй сӕрмагонд координацион Совет.. Ӕма ин ӕрӕги адтӕй  фиццаг ӕмбурд, сӕрдареуӕг си кодта Битари-фурт. Дзубанди ба си цудӕй медицинон къабази архайди хӕццӕ баст ӕнӕмӕнгӕ райаразуйнаг фарстати фӕдбӕл, 2021-2023 ӕнзти республики ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади ирӕзти стратегий нисантӕ.

– Гъӕуама кӕрӕй-кӕронмӕ исбӕлвурд кӕнӕн медицинон къабази нуриккон уавӕр, – загъта республики Сӕргълӕууӕг. – Нуртӕкки нӕ бон ӕй ӕма цӕттӕ ан нӕ медицинон кустуӕтти архайд зингӕ фӕххуӕздӕр кӕнуни фӕдбӕл гъӕугӕ мадзӕлттӕ аразунмӕ, зӕгъӕн, тӕккӕ нуриккондӕр хуӕздӕр ефтонггӕрзтӕ син ӕлхӕнунмӕ, дохтирти кустӕн ӕнцонархайд уавӕртӕ искӕнунмӕ.

Битарти Вячеслав ӕ радзубандий куд баханхӕ кодта, уотемӕй еугур мадзӕлттӕ дӕр исаразун гъӕуй ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади райдайӕн къӕпхӕн фӕгъгъомусгиндӕр кӕнунӕн. Терапевтон службӕмӕ фулдӕр ӕргом гъӕуй раздахун, специалисттӕ гъӕуама ӕновудӕй архайуонцӕ сӕ зонундзийнӕдтӕ фулдӕр кӕнунбӕл, уой туххӕй ба син гъӕуама уа еугур равгитӕ дӕр.

Еци фарстай фӕдбӕл дзоргӕй, сувӕллӕнтти республикон клиникон сӕйгӕдони сӕйраг дохтир Икъати Морати гъудимӕ гӕсгӕ, дохтирти ахур кӕнун гъӕуй нӕхемӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба растдӕр ӕма пайдадӕр уодзӕнӕй раззагдӕр специалистти ардӕмӕ хонун, цӕмӕй ами, нӕхе уавӕрти нин нӕ дохтирти ахур кӕнонцӕ.

Уролог Саламати Анатолий гъудимӕ гӕсгӕ ба уӕлдай ахсгиаг ӕй медицинон лӕггӕдти хуӕрзгъӕдӕдзийнадӕмӕ еудадзугон лӕмбунӕг цӕстӕдард куд цӕуа, е. Уой фӕрци ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабази уавӕр зингӕ фӕххуӕздӕр уодзӕнӕй.

Фембӕлди рӕстӕг Битари-фурт ӕргом раздахта медицинон косгутӕн агъаз кӕнуни фарстатӕмӕ, куд баханхӕ кодта, уотемӕй етӕ гъӕуама косонцӕ фадуатгин уавӕрти, есонцӕ аккаг мизд. Уой туххӕй сӕрмагонд программӕ хӕстӕгдӕр ӕртӕ анземӕн исаразун байхӕс кодта ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министрадӕ ӕма специалисттӕн.

Цӕгат Иристон ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабази идарддӕри райрӕзти фарстатӕбӕл косӕн нӕ равгитӕ ӕма гӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ, устур ахедундзийнадӕ ес, национ проект «Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади» ке архайӕн, е дӕр. Арӕзт цӕунцӕ нӕуӕг медицинон объекттӕ, цалцӕггонд цӕунцӕ, нури уӕнгӕ нӕмӕ ка адтӕй ӕма абони пайдагонд кӕмӕй цӕуй, еци медицинон косӕндӕнттӕй нуриккон домӕнтӕмӕ гӕсгӕ базелун кӕмӕ гъӕуй, етӕ.

Нӕ медицинон косгутӕ архайунцӕ аллихузон профессионалон конкурсти, программити. Нӕ спекциалисттӕ сӕ профессионалон цӕттӕдзийнадӕ бӕрзонддӕр кӕнунцӕ нӕ бӕсти хуӕздӕр клиникити. Зундгонд куд ӕй, уотемӕй республики Сӕргълӕууӕги хъӕппӕресӕй нӕмӕ фӕззиндтӕй сӕрмагонд конкурс «Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий хуӕздӕр дохтир», ӕрӕги исбӕрӕг ӕнцӕ ӕ фиццаг лауреаттӕ дӕр. Уой туххӕй ӕрмӕг кӕсетӕ аци фарсбӕл.