25 июля 2024

ЕУМÆЙАГ ХЪАУРИТÆЙ АРХАЙДИ ФУЛДÆР ÆНТÆСУЙ

19.08.2023 | 17:48

БИТАРТИ Вячеслав форуми æ радзубандий зæрдиагæй райарфæ кодта æ архайгутæн, уæдта æ исаразунбæл æновудæй ка байархайдта, уонæн.

Цæгат Иристони æ куст кæнуй картофи хуæрзмуггаг цæттæ кæнуни фарстати фæдбæл Æхсæнадæмон наукон-практикон форум. Аци ахсгиаг мадзалæн æ нури исарæзт æй юбилейон – фиццагидæр арæзт æрцудæй дæс анзей размæ, уой дæр компанити къуар «Бавари»-й хъæппæресæй. Æма уой бундорæвæрæг Битарти Вячеслав уотæ зæгъуй:

– Ка ‘й зонуй, дæс анзи царди берæ  нæ ‘нцæ, фал картофи кусти уал анзи бахарз кодтан муггаги еу хузæ рауадзунбæл. Уал анзи хъæппæресгин адæми хæццæ æвæллайгæй кустан, цæттæ кодтан дæсни специалисттæ, уой хæццæ, фæсарæнти дæр. Исаразтан æма нур æнтæстгинæй косуй хуæрзмуггаг картофи селекцион нæуæг центр. Фæлварæ фæззиндтæй Уæрæсей берæ регионти фермерти ‘хсæн коопераций туххæй проект. Сауæнгæ 2030 анзи уæнгæ косдзæнæй сæрмагонд программæ. Дæс анзей дæргъи нæ хæццæ æмгуст ка кæнуй, нифсгун æма нæ разæнгард ка кæнуй, уонæй боз ан, зæрдиагæй син арфæ кæнæн. Берæ нин бантæстæй, уомæй устурдæр ихæстæ ба æвæрæн нæ размæ æма æмгустмæ хонæн, картофи куст кæнунмæ цæттæ ка ‘й, еци хæдзарæдти.

Аци анзи форум исаразгутæ бабæй иссæнцæ Уæрæсей гъæууон хæдзаради министрадæ, картоф æртасуни Федералон центр, картоф æма халсарти базарадон Цæдеси æма иристойнаг игъустгонд компани «Фат-Агро».

Форуми архайгутæ æрдзубанди кæндзæнæнцæ уæрæсейаг картофи муггаги кустгæнæг фермерти ‘хсæн æмгустадæ æма коопераци рапарахат кæнунбæл.

Нæ бæсти 50 регионей 130 картофикустгæнæг кустуатей минæвæрттæ, ахургæндтæ, селекционертæ базонгæ уодзæнæнцæ селекцион-муггæгти Центри кусти, нæуæг технологитæ, хуæнхбæсти уавæрти картофи муггаг куд зайун кæнунцæ, еци фæлтæрддзийнади хæццæ. Фæууиндзæнæнцæ нуриккон технологитæ æнхæст кæнгæй, картоф куд æвзарунцæ, уæдта,  хуæрзмуггаг картоф æндæр рауæнтæмæ æрветунæн куд цæттæгонд æма  æфснайд цæуй, уой дæр.

Мадзал игон кæнуни фæдбæл æмбурди æ радзубандий Битарти Вячеслав зæрдиагæй райарфæ кодта форуми еугур архайгутæн дæр, уæлдайдæр ба нæ фидибæстаг картофи кусткæнуйнади къабази хестæр Борис Анисимовæн æма Сергей Маланичевæн, республики  æма Горæтгæрон райони разамундæн.

Цæгат Кавказаг федералон зилди Уæрæсей Президенти Æнхæстбаргин минæвар Юрий Чайкайи номæй форуми архайгутæн райарфæ кодта Цæгат Иристони федералон инспектор Сергей Гончаров.

Цæгат Иристони гъæууон хæдзаради министри хуæдæййевæг Къадзати Игорь фæннисан кодта, гъæууон хæдзаради къабазæ нуриуæнгæ æнтæстгин къахдзæфтæ ке кæнуй, уой.

– Еумæйаг хъауритæй архайгæй, не ‘ргом раздахтан картофи селекцимæ. Ес нæмæ растауйнаг гъуддæгутæ. Æнтæстдзийнадæбæл банимайæн ес, Цæгат Кавкази муггæгути селекцион центр ке байгон æй, уой. Кустуат дзуапп дæттуй еугур нуриккон домæнтæн, æмбал кæмæн нæййес, уæхæн хуæрзмуггаг картофи хузтæ цæмæй фæззиннонцæ, уомæн си ес гъæунгæ ефтонггарз æма дæсни специалисттæ. Лабораторийæн ес еугуруæрæсеуон нисанеуæг, – загъта Къадзай-фурт æма райарфæ кодта «Фат-Агро»-й генералон директор Битарти Зелимханæн.

Горæтгæрон райони цæргути номæй форуми архайгутæн æгасцо загъта райони сæргълæууæг Гаглойти Алан. – Æхцæуæн мин æй, агъазиау, нуриккон æмбал кæмæн нæййес, уæхæн кустуат нæ райони ке æрбунæттон æй, е. Нифс ма нæмæ ес, æ федæн рæсугъд ке уодзæнæй, уомæй.

Æмбурди ма радзубанди кодтонцæ Уæрæсей «Россельхозцентр»-и муггæгути хайади хецау Олеся Андреева, картофи кустгæнгути Цæдеси аппарати сæргълæууæг Татьянæ Губина, æндæр бæрнон косгутæ.

Æмбурди архайгутæ цæмæдесæй бакастæнцæ, компани «ФатАгро»-й архайди туххæй кинонивæмæ.

Фæстæдæр алкæмæндæр фадуат адтæй æ гъудитæ, æ фæндитæ зæгъунæн.

Форуми фæткæмæ гæсгæ арæзт æрцæудзæнæй аллихузон мадзæлттæ. Зæгъæн, æ архайгутæ бабæрæг кæндзæнæнцæ, 2500 метри бæрзæнди Уæллаг Згиди хуæрзмуггаг картофи хузти питомник дæр.