19 майя 2024

«ЕУМÆЙАГÆЙ ИСАРАЗТАН ХЪÆБÆР АХСГИАГ ÆМА ГЪÆУГÆ ГЪУДДАГ!..»

23.03.2024 | 16:53

Уæрæсей Президенти æвзурститæ Цæгат Иристони æнтæстгинæй ке рацудæнцæ, уой фæдбæл æй нæ республики Æвзарæн къамиси сæрдар МОРГУАТИ Жанни радзубанди.

 

Фæййевгъудæнцæ аци анзи Уæрæсей Федераций Президенти æвзурститæ. Ка си архайдта, æргъудидзийнадæ æма патриотизми уодиконддзийнадæ ка равдиста, нæ еци æвзаргутæн еугуремæн дæр арфæ кæнун. Æхцæуæн æй, уоййасæбæл еузæрдиуонæй етæ ке исгъæлæс кодтонцæ нæ хъазар Фидибæсти исонибони цитгиндæрдзийнади сæрбæлтау.

Нæ бæсти политикон царди сæйраг цаумæ цæгатиристойнæгтæ бæрнон зæрдиуагæ ке дарунцæ, уой еума хатт дæр бабæй бавдистонцæ, æвзурститæмæ дзиллонæй ке æрбацудæнцæ, уомæй. Уæлдай зæрдиагдæр арфæ кæнун нæ хъазар ветерантæн, хестæр фæлтæри минæвæрттæн, фиццаг хатт исгъæлæсгæнæг фæсевæдæн, уæдта æвзурститæмæ æнæгъæнæ бийнонтæй æрбацæуæг адæймæгутæн.

Æвзурститæмæ цæттæ кæнун æма сæ æнæкъулумпийæй рарветуни рæстæг агъазиау куст исæнхæст кæнуни туххæй республики хайæдти æма æвзарæн къамисти еугур иуонгтæн арфæ кæнун. Проект «ИнформУИК» æнхæст кæнгæй, дзиллитæн хабæрттæ комкоммæ уагæй ке игъосун кодтан, уой фæрци æвзурститæмæ хъæбæр берæ адæм æрбацудæй. Алцидæр арæзт æрцудæй гъæугæ уагæбæл. Æвзурститæ хуæрзгъæдæй рацæудзæнæнцæ æви нæ, е аразгæ адтæй æвзарæн къамиси алли иуонги дæснидзийнадæй дæр. Аци гъуддаг сумах хъæбæр арæхстгинæй исæнхæст кодтайтæ.

Æвзурстити хæццæ баст аллихузон гъуддæгути берæ адæм ке архайдтонцæ, е æвзурстити æнæхийнæдзийнадæн агъаз кодта.

Æвзарæн хайæдти барадон фæткæн фадуæттæ ка исаразта, республики муниципалон еугæндти еци сæргълæугутæн дзиллон хабархæссæг фæрæзнити минæвæрттæн, энергетиктæн, бастдзийнадæ аразгутæ æма аллихузон ведомствити косгутæн арфæ кæнун. Кусти ихæстæ лæмбунæг исæнхæстгæнæг бархеуонтæй арази дæн.

Æвзарæн кампани цæмæй æнæкъулумпийæй рацæуа, уомæн фадуæттæ исаразæг Цæгат Иристони Хецауадæ æма Парламентæн, уæдта комкоммæ республики Сæргълæууæг Сергей Ивани фурт Меняйлойæн арфæ кæнун.

Гъæлæс кæнуни æртæ боней дæргъи æвзурстити цудмæ ка кастæй, хецæнæй мæ бафеппайун фæндуй еци цæстдаргути куст.

Еумæйагæй хъæбæр ахсгиаг æма гъæугæ гъуддаг исаразтан! Арфиаг уотæ!