22 майя 2024

ФӔЛТӔРӔЙ – ФӔЛТӔРМӔ Ӕ УАРЗОН АДӔМИ ЗӔРДИТИ ЦӔРДЗӔНӔЙ…

28.08.2021 | 15:41

Ирон литератури зингӕ бунат ахӕссуй нӕ республики адӕмон финсӕг Цӕгӕрати Максими берӕвӕрсуг исфӕлдистадӕ. Зундгонд финсӕг райгурдӕй 1916 анзи 27 августи, Алагири (Салигӕрдӕни). Скъолай фӕсте ахурмӕ бацудӕй Дзӕуӕгигъӕуи педагогон рабфакмӕ, уордигӕй ба – Цӕгат Иристони педагогон институтмӕ. Цӕгӕрати Максим студенттӕй фиццагдӕр райста, 1939 анзи Хетӕгкати Къостай 80 анзи юбилеймӕ ци преми нисангонд ӕрцудӕй, уой.

ЦÆГÆРАТИ Максим (галеуæрдигæй), ÆГЪУЗАРТИ Саукуй, ЦИРИХАТИ Михал, ДАРЧИТИ Дауит.

ЧЕРЧЕСТИ Хъасболат, публицист, финсæг

Максими исфӕлдистадон фӕндаг райдӕдта поэзийӕй. Мӕнӕ куд финста уой туххӕй Цирихати Михал: «Цӕгӕрати Максими хӕццӕ мах хӕстӕгдӕр базонгӕ ан, Цӕгирпедрабфаки литературон къуармӕ ку цудан, уӕд. Рабфаки ахургӕнгӕй, ӕмдзӕрӕни еу минкъий уати цардан цалдӕр лимӕнемӕй – Басити Дзаххотт, Хутъинати Ӕхсарӕ, Бӕзати Илья ӕма Цӕгӕрати Максим – хестӕр къурси ахургӕнуйнӕгти хӕццӕ. Гъе уотемӕй нӕбӕл еци уати евгъуидӕ ӕгас ӕхсӕвӕ.

Ци си кустан? Кӕрӕдземӕн кастан нӕ нӕуӕг ӕмдзӕвгитӕ. Лӕмбунӕг сӕ ӕртастан. Еу ӕхсӕвӕ ба ӕнхъуӕт азгъунстӕй рацудан тургъӕмӕ, кӕдзос уӕлдӕфӕй рауолӕфунмӕ. Нӕ рӕзти гулфгӕнгӕ уадӕй Терк. Хуӕнхти ’рдигӕй ӕрбадумидӕ рӕуӕг думгӕ. «Авд хуӕри» накӕгӕнгӕ уадӕнцӕ арви денгизи. Идард кӕцӕйдӕр нӕмӕ игъустӕй ӕхсӕрдзӕнти сур-сур ӕма уасӕнгити гъӕр. Уӕдта не ’хсӕнӕй истахтӕй зар:

«Ӕнусон ӕрдз, ды

      а изӕр ӕндӕр дӕ,

Дӕ тыгъд фӕзтӕ –

Цъӕх гауызӕй

                  ӕмбӕрзт.

Ӕмӕ куыд нӕ, куыд

      нӕ цин кӕна зӕрдӕ, –

Кӕд хӕхтӕн мӕй сӕ

      фӕсонтӕй ыслӕст!

Етӕ адтӕнцӕ Максими нӕуӕг ӕмдзӕвги фиццаг рӕнгъитӕ, фал фӕстӕдӕр иссӕнцӕ махӕн нӕ алке зӕрди зар, ӕмдзӕвгӕ кӕрӕй-кӕронмӕ дӕр зудтан, мухури нӕма фӕззиндтӕй, уотемӕй. Зудтан ӕй ӕма хицӕ кодтан ӕ ниффинсӕг, е ’сфӕлдесӕгмӕ. Уомӕн ӕма си цидӕр кӕдзосдзийнадӕ, цидӕр гъар ӕма ӕхцӕуӕндзийнадӕ адтӕй…»

Фал Максими ӕхседгӕ зӕрди ци лирикон, зӕрдӕмӕгъаргӕ ӕмдзӕвгитӕ игурдӕнцӕ, уонӕбӕл еу бон ӕрбадтӕй мӕтъӕлдзийнади тунӕ. Райдӕдта Устур Фидибӕстон тугъд. Тугъди фиццаг бӕнтти тохи будурмӕ рандӕ ‘й Максим дӕр. Каст фӕцӕй танкистти скъола. Райста лейтенанти цин. Фӕстӕдӕр ба иссӕй роти командир. Знӕгти нихмӕ тох кодта бӕгъатӕрӕй. Архайдта Сталингради, Орели, Будапешти фарсмӕ карз тугъдтити.

Уӕлахези фӕсте афицер, танкист Цӕгӕрати Максим тугъдвӕлладӕй исӕздахтӕй ӕ райгурӕн Алагирмӕ. Ӕ реубӕл ӕрттивтонцӕ тугъдон хуӕрзеугутӕ: Фидибӕсти тугъди, Сурх Стъалуй ордентӕ, майдантӕ…

Максими исфӕлдистадон фӕндаг райдӕдта 30-аг ӕнзти. Е ’мдзӕвгитӕ ӕма уадзимистӕ мухургонд цудӕнцӕ ирон газеттӕ ӕма журналти, 1940 анзи ба бацудӕнцӕ цалдӕр автори поэтикон уадзимисти еумӕйаг ӕмбурдгонд «Мах уарзӕм»-мӕ. Цӕбӕл финста ӕма цӕбӕл зардта ӕригон автор? Нӕ цардбӕллон фӕсевӕдбӕл, фӕллойнӕбӕл, адӕми бӕлдитӕбӕл. Е ’мдзӕвгити игъустӕнцӕ тугъд ӕма сабурдзийнади мотивтӕ. Ӕ лирикон хъайтар, уӕдта ӕригон поэт ӕхуӕдӕг дӕр, ард хуардта, тугъди арт ку иссодза, уӕд ӕ уӕле ӕфсӕддон дарӕс ке ’скӕндзӕнӕй ӕма ӕ райгурӕн зӕнхӕ знагӕй ке гъӕуай кӕндзӕнӕй, уой туххӕй.

Ӕма нӕ фӕссайдта ӕ ардбахуӕрд Максим. Е, иннети хузӕн, ӕ къохмӕ райста дууӕ хотухи – хуӕцӕнгарз ӕма финсӕги пъеро. Фиццагӕй куд архайдта, уой туххӕй цубурӕй загътан. Дуккагӕй ба финсӕги кой ку кӕнӕн, уӕдта нӕ бон зӕгъун ӕй: Максими курдиадӕ, ӕ арӕхстдзийнӕдтӕ парахаттӕй раитинг ӕнцӕ Фидибӕсти уӕззау ӕма тӕссагдӕр ӕнзти. Ӕхуӕдӕг ӕхебӕл бавзурста тугъди нӕдти зиндзийнӕдтӕ, ӕхуӕдӕг уолӕфтӕй топпи хуаси бӕзгин хъуӕцӕ, фегъуста ка мӕлидӕ, еци ӕфсӕддонти гъӕрзун ӕма нӕмгути ӕскъот, фӕууидта тоги лӕсӕнтӕ, нӕ сахартӕ ӕма гъӕути сау фунук. Ӕхуӕдӕг цудӕй фӕстӕмӕ ӕма ӕмпурста размӕ. Ӕхе къӕхтӕй исбарста мингай километртӕ. Ӕма бавзурста еци цаутӕ, нӕ адӕми, не ’фсӕддонти бӕгъатӕр гъуддӕгутӕ цардӕгас хуарӕнтӕй равдесун.

Уобӕл дзорӕг ӕй ӕ тугъдон очеркти киунугӕ «Хурныгуылӕны». Очеркти архайгути цард хумӕтӕг ӕфсӕддонтӕй номдзуд инӕларти уӕнгӕ адтӕй Максимӕн ӕхе цард, уони бӕлдитӕ адтӕнцӕ Максимӕн ӕхе бӕлдитӕ. Гъе уой туххӕй ин бантӕстӕй цардӕгас берӕ сорӕттӕ исаразун дӕр.

Ӕфсадӕй ку исуӕгъдӕ ’й, уӕд Цӕгӕрай-фурт ӕновудӕй бавналдта сабур царди фӕллойнӕ кӕнунмӕ. Тугъди фӕсте ӕнзти куста газет «Рӕстдзинад»-и редакций, адтӕй партий Цӕгат Иристони обкоми инструктор, киунугӕуадзӕн «Ир»-и сӕйраг редактор, ирон драмон театри директор, культури министр, журнал «Мах Дуг»-и редактор, Цӕгат Иристони финсгути Цӕдеси правлений сӕрдар. Финсӕг е ’хсӕнадон архайд ӕнгомӕй баста исфӕлдистадон кусти хӕццӕ.

ЦÆГÆРАТИ Максими цирт Дзæуæгигъæуи Кади Аллейи.

Кӕрӕдзей фӕсте цӕун райдӕдтонцӕ ӕ радзурдтӕ ӕма уадзимисти киунугутӕ: «Хурзӕрин», «Сызгъӕрин фӕззӕг», «Ацырухс», «Сау хохы фыййау» ӕма ӕндӕртӕ. Уонӕн сӕ ахсгиагдӕртӕй еу ӕй «Хурзӕрин». Еци уадзимиси дзубанди цӕуй, тугъди цӕхӕри ӕ уарзон Иристон куд ӕхсистӕй, ӕ гъӕдгӕмттӕ куд дзӕбӕх кодта, уобӕл. Арф ӕма си раст ӕвдист цӕуй адӕймаги уодигъӕдӕ ӕма меддуйне.

Уадзимис «Сау хохы фыййау» ба ‘й автори исфӕлдистади никки бӕрзонддӕр къӕпхӕн. Финсӕг нин ирдӕй ӕвдесуй революцион цаутӕ, адӕймӕгути ӕма сӕ вазуггин меддуйне.

Уадзимис «Нӕ фехъуыстон ма зӕгъ»-и ба нин финсӕг нӕ размӕ хӕссуй тугъди фӕсте гъӕуккаг, колхози царди хузтӕ. Еци уадзимисти алкӕмидӕр  зиннуй Цӕгӕрай-фурти цӕстингас цардмӕ, ӕ рӕстӕг ӕма ӕ дзаманмӕ. Ес син лирикон рахаст. Финст ӕнцӕ ирд хуарӕнтӕй, рӕсугъд ӕма зӕлланггӕнагӕ ӕвзагӕй.

Уотӕ зӕгъун ӕнгъезуй Максимӕн ӕ иннӕ уадзимиси туххӕй дӕр. Зӕгъӕн, ӕ новеллити ӕмбурдгонд «Хӕхты» цӕхӕртӕ калуй аллихузон поэтикон хуарӕнтӕй ӕма рохс гъудитӕй. Адӕймаги ӕнкъарӕнтӕ ӕма зӕрдиуагӕ ӕмведауцӕ ’нцӕ хуӕнхон ӕрдзи поэтикон хузи хӕццӕ. Цубур дзурдӕй, финсӕги бон иссӕй цардгъон фӕлгонцти ӕнӕгъӕнӕ галерейӕ исаразун. Уонӕн сӕ фулдӕр ӕнцӕ нӕ рӕстӕги цӕрӕг кӕдзосзӕрдӕ адӕймӕгутӕ.

Фал Максим айдагъ дӕсни ӕма устур прозаик нӕ адтӕй. Е устур ӕвӕрӕн бахаста нӕ национ киной аййевадӕмӕ дӕр. Кинонивтӕ «Возвращение Коста», «Костры на башнях», «Сын Иристона»-йи мах бӕлвурдӕй уинӕн Цӕгӕрай-фурти армдзӕф, арӕхстдзийнадӕ ӕма устур исфӕлдистадӕбӕл е ’новуддзийнадӕ, адӕмти ’хсӕн хӕлардзийнадӕ федар кӕнунмӕ ӕ турнундзийнадӕ, ӕ ӕведуйгӕ искурдиадӕ ӕма урух цӕстингас, ӕ идейон ӕма эстетикон принциптӕ.

Цӕгӕрай-фурти гъӕздуг ӕма берӕвӕрсуг исфӕлдистадӕ зонунцӕ айдагъ нӕ республики нӕ. Финсӕги ном зундгонд иссӕй нӕ бӕсти еугур адӕмти миллионгай киунугӕкӕсгутӕн. Уобӕл дзорӕг ӕй, е ’нтӕстгин исфӕлдистадон кусти туххӕй Максимӕн хецауадон кадгин хуӕрзеугутӕ – Фӕллойни Сурх Турусай дууӕ ордени ӕма орден «Кади нисан» лӕвӕрд ке ‘рцудӕй, е дӕр. Адтӕй нӕ республики аййевӕдти ӕскъуӕлхт архайӕг ӕма Хетӕгкати Къостай номбӕл паддзахадон премий лауреат.

Ӕнӕмӕнгӕ, гъӕздуг, цӕсти ахедгӕ, берӕкъабазгин ӕма устур ӕй Цӕгӕрати Максими исфӕлдистадӕ. Е устур бунат ахӕссуй нӕ адӕми культури хӕзнадони. Максими уадзимистӕ ‘нцӕ ӕлвӕст, сӕ архайгутӕ зиннунцӕ идардмӕ, адӕймаг сӕ неке хӕццӕ феййевдзи кӕндзӕнӕй. Е ’взаг ӕй гъӕздуг ӕма ӕнцон кӕсӕн. Финсӕг арӕхстгай пайда кӕнуй ирон адӕмон лексикӕй, ӕмбесӕндтӕй ӕма таурӕхътӕй, адӕмон юморӕй. Етӕ ин аййевдӕр ӕма гъӕздугдӕр кӕнунцӕ ӕ уадзимистӕ.

Максим кӕд абони не ’хсӕн нӕбал ӕй, 1990 анзи е ’носон дуйнемӕ рандӕ ‘й, уӕддӕр ӕ фӕсте ци берӕ литературон уадзимистӕ ниууагъта, уони адӕм кӕсунцӕ зӕрдиагӕй ӕма ин алкӕддӕр ӕ ном ӕримисунцӕ ӕхсицгонӕй. Финсӕг ба фӕццӕруй уӕдмӕ, цалинмӕ ин адӕм ӕ уадзимистӕ фӕккӕсунцӕ. Уомӕ гӕсгӕ нӕ бон зӕгъун ӕй уотӕ, ӕма абони дӕр ӕма исонибони фӕлтӕртӕн дӕр сӕ хӕццӕ ке цӕрдзӕнӕй Максим.


РЕДАКЦИЙӔЙ: Цӕгӕрати Максими уадзимистӕй абони мухур кӕнӕн ӕ цубур радзурдтӕ (6-аг фарсбӕл). Уӕдта ма уой дӕр зӕгъун гъӕуй, ӕма ӕ уадзимистӕн сӕ фулдӕр тӕлмацгонд ӕрцудӕнцӕ уруссаг ӕма Советон Цӕдеси адӕмихӕттитӕй берети ӕвзӕгтӕмӕ. Ӕма ма абони мухур кӕнӕн е ‘мдзӕвгитӕй цалдӕр уруссаг ӕвзагмӕ тӕлмацгондӕй (7-аг фарсбӕл). Ратӕлмац сӕ кодта БРИТЪИАТИ Аслӕнбег.