22 майя 2024

ФАДУÆТТÆ ЕС – ХÆДЗАРДЗИНÆЙ СИ ПАЙДА КÆНÆ!..

21.10.2023 | 14:26

Раздæр дæр ма куд финстан, уотемæй Цæгат Иристони Парламенти нури исконди архайди фæззиндтæй пайдахæссæг нæуæгдзийнæдтæ. Уонæй еу – Парламенти Совети æмбурдтæ рæстæгæй-рæстæгмæ кезугай арæзт цæунцæ нæ республики районти. Уотемæй депутаттæ комкоммæ базонунцæ уонæми цардиуаги хабæрттæ, бæлвурддæрæй исбæрæг кæнунцæ адæмæн сæ сагъæссаг фарстатæ исæнхæст кæнуни равгитæ.

Парламенти Сæрдар Тускъати Тайморази разамундæй æрæги уæхæн æмбурд арæзт æрцудæй Дигори райони. Уой райдайæни Тускъай-фурт æ радзубандий æримиста, аци районæн æ анзфинст цæйбæрцæбæл гъæздуг æй историон, социалон-культурон, тугъдон æма фæллойнадон намусдзийнæдтæй, евгъуд æноси инсæйæймаг æнзти си ци агъазиау экономикон æййивддзийнæдтæ цудæй æма адæмон хæдзарадæ си куд ирæзтæй, уой фæдбæл цаутæ æма хабæрттæ. Æримиста, аци районæй рацæуæг адæймæгутæй æ хъазауатон фæллойнæй æма æскъуæлхтдзийнæдтæй куд сæ райгурæн район æма Иристон, уотæ нæ Фидибæстæ дæр ка кадгин кодта, уони дæр. Æма искодта уæхæн хатдзæг: евгъуд рæстæгути æнтæститæ æма фæлтæрддзийнадæбæл æнцойнæ кæнгæй, абони цардарæзти уавæрти нæмæ гъæуама разинна разæнгарддæрæй размæ цæунæн.

Дигори райони муниципалон исконди  абониккон социалон-экономикон уавæри туххæй æмбурди радзубанди кодта райони сæргълæууæг Цагъати Сослан.

Зæгъæн, райони бюджети æфтуйæггæгтæ 2022 анзи рауадæнцæ 596 миллион 505 соми – раздæри амунд нисантæн сæ 96,4 проценти. Райони разамонæги дзубандимæ гæсгæ, фиццаградон хæрзтæ адтæнцæ косгутæн мизд федун, ахургæнæндæнттæн, рæвдауæндæнттæн æма адæмæн социалон агъаз кæнун, уæдта коммуналон хæрзтæ.

Цагъай-фурти æ радзубандий бæлвурдæй фегъосун кодта  райони гъæууонхæдзарадон къабази  фарстатæ, уæдта национ проекттæ «Демографи», «Æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнадæ», «Культурæ», «Ахурадæ», «Цæрæнуæттæ æма сахайраг фæлдзосадæ» куд æнхæстгонд цæунцæ, уобæл.

Уой фæдбæл адтæнцæ сæ фарстатæ Парламенти депутаттæ Хæдарцати Аслæнбегæн, Остъати Георгийæн, Черчести Асланæн, Парламенти Сæрдари хуæдæййевæг Дойати Светланæн.

Дигори райони минкъий æма рæстæмбес амалгъонади субъекттæн паддзахади ’рдигæй куд агъазгонд цæуй, уой фæдбæл адтæй æ радзубанди промышленности, бастдзийнади æма амалгъонади парламентон комитети сæрдар Кисити Моратæн:

– Евгъуд анзи депутаттæ исфедар кодтонцæ минкъий æма рæстæмбес амалгъонадæн агъазгæнæг республикон закъонти проекттæ, цалдæр районемæн ба 2022 анзи еци нисанæн лæвæрд æрцудæй 185 миллион соми.

Парламенти национ политики æма фæсевæди гъуддæгути фæдбæл комитети сæрдар Джиоти Георгийæн ба æ дзубанди адтæй, райони медæгæ национ рахастдзийнæдтæ ци уавæри ’нцæ, фæсевæдон политикæ, физикон культурæ æма спорти райрæзтæн райони циуавæр куст æнхæстгонд цæуй, уобæл, уæдта æнæкоммерцион организацитæ æма паддзахадон хецаудзийнади къабæзти æмархайдбæл. Æма куд баханхæ кодта, уотемæй райони цæруй 26 адæмихаттемæй  фулдæр, сæ хæццæ месхетинаг туркæгтæ дæр, æма сæ еугурдæр цæрунцæ лимæнæй, кæрæдземæн аргъ кæнгæй. Еумæ бæрæг кæнунцæ сæ национ æма дини бæрæгбæнттæ, архайунцæ спорти национ хузти еристи. Спорти алли хузти архайунцæ 5840 æригон адæймаги, райони цæргутæн сæ бæрцæмæ гæсгæ, е æй хъæбæр хуарз бæрæггæнæн.

Совети иуонгтæ равзурстонцæ æма æрдзубанди кодтонцæ республики социалон-экономикон æма æхсæнадон-политикон царди хæццæ баст федералон æма республикон закъонти проекттæбæл æма Уæрæсей Федераций еуæй-еу субъектти закъонæвæрадон хъæппæрестæбæл.

Æмбурди кæронбæттæни Парламенти Кади грамотитæй Тускъати Таймораз исхуарзæнхгин кодта, берæ æнзти дæргъи æнæзæрдихудтæй фæллойнæ кæнгæй, райони размæцуди аккаг байвæрæн ка бахаста, еци косгути, се ’хсæн – зæнхкосгутæ, экономисттæ, дохтиртæ.

Уотæ рауадæй æма еци бон байеу æнцæ совети радон æмбурд Дигори райони æма ахургæнæги Бон. Уомæ гæсгæ Парламенти Сæрдар бабæрæг кодта сахар Дигорай Къесати Аслани номбæл 2-аг астæуккаг скъола. Еци бон ма Тускъати Тайморазæн райони ахурадон къабази минæвæртти хæццæ ци фембæлд адтæй, уоми æрдзубанди кодта аллихузон ахсгиаг фарстати фæдбæл, уæлдайдæр ба ирæзгæ фæлтæри Райгурæн бæстæбæл æновуд ун, æ истори ин зонун, уарзун æма цитгин кæнуни зундирахастбæл сæ гъомбæл кæнуни ахсгиагдзийнадæбæл.

Фембæлди рæстæг æргом дзубанди рауадæй ахурадон къабази æнæмæнгæ райаразуйнаг фарстати фæдбæл дæр. Зæгъæн, райони ес, компьютерон техникæ кæми нæ фагæ кæнуй, уæхæн скъолатæ. Уомæй сагъæссагдæр фарста ба е æй, æма гъæууон скъолати нæ фагæ кæнуй ахургæнгутæ, уæлдайдæр ба уруссаг æвзаг æма математики ахургæнгутæ. Парламенти Сæрдар уой фæдбæл куд загъта, уотемæй еци фарста æцæгæйдæр хъæбæр сагъæссаг æй, æма уой гъæугæ хузи фæррæвдзæдæр кæнуни фæдбæл республики разамунди ’рдигæй арæзт цæунцæ бæлвурд мадзæлттæ. Зæгъæн, цæмæй æригон ахургæнгутæ разæнгарддæрæй арази кæнонцæ гъæууон скъолати косунбæл, уомæ гæсгæ син арæзт цæунцæ сæрмагонд материалон-социалон мадзæлттæ.

Еци фембæлди рæстæг Тускъати Таймораз Парламенти Кади грамотитæ æма Парламенти Сæрдари Арфи финстæгутæ  равардта райони хуæздæр ахургæнгути къуарæн.

Дигори районмæ æ балций рæстæг Парламенти Сæрдар бабæрæг кодта дууæ цалдæр промышленнон æма аграрон кустуати. Уой фæдбæл хецæн æрмæгутæ ниммухур кæнуйнаг ан нæ газети хæстæгдæр номертæй еуеми.