19 майя 2024

ФАРНИ МÆСУГ АРАЗÆГ

13.04.2024 | 14:00

Цалдæр анзей размæ мухури рацудæй Мамсурати Таймурази уодварнон сагъæстæ æма гъудити киунугæ «Исамайæ дæ мæсуг». Æма ’й уотæ, æвæдзи, хумæтæги нæ исхудта. Мæсуг нæ адæми еугур фæлтæртæмæ дæр уæлдай цитгийнаг адтæй. Уой дæр куд уотид гæнах, уотæ нæ, фал ке уидæ, еци муггаги гъомусадæ æвдесæг арæзт. Нæ рагфидтæлтæй ку байзадæй уæхæн загъд дæр: «Мæсуг аразæг  æ исонибонбæл гъуди кæнуй!..»

Куд Иристони фулдæр муггæгтæн, уотæ Мамсурати муггагæн дæр сæ райгурæн Дæргъæвсгоми ес сæ фидтæлтиккон мæсуг. Рæстæгутæ ’й еуцæйбæрцæдæр багъигæ дардтонцæ, фал æй сæ нури фæлтæртæ барæвдзитæ кодтонцæ æма нур еци федауцæй кæсуй дуйнемæ. Мамсурати Таймурази фæсте фарсбæл дæр ин æ къарæ хумæтæги нæ ниввардтан. Муггаги  мæсугæй сæрустур ун хуарз æй, фал никки хуæздæр ба е уодзæнæй, æма муггаги дзиллæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ сæ лæгдзийнæдтæй уодварнон мæсугæй сæхе ку федаун кæнонцæ. Æма Мамсурати муггагæн ес, абони сæрустур кæмæй уонцæ, уæхæн адæймæгутæ. Уонæй, федарæй зæгъæн, æй Мамсурати Дзамбеги фурт Таймураз. Сæрмагондæй ба ин æ кой кæнæн уомæ гæсгæ æма 13 апърели ибæл æнхæст кæнуй дæс æма æртинсæй анзи. Зæрдиагæй арфæ кæнæн, абони нæ газети 4-6-аг фæрстæбæл ци æрмæгутæ мухур кæнæн, уонæй.