18 апреля 2024

ФИЦЦАГИДӔР УӔХУӔДТӔ УӔХЕ БАГЪӔУАЙ КӔНЕТӔ!..

11.11.2020 | 11:44

Уазал рӕстӕги электрон дзаумӕуттӕй раст пайда кӕнуни туххӕй абони сӕрмагондӕй ӕрмӕг ке мухур кӕнӕн, уой фӕдбӕл кадӕртӕ, ка ’й зонуй, бакой кӕндзӕнӕнцӕ, гъома, нӕхуӕдтӕ ба ’й нӕ зонӕн, куд си пайда кӕнгӕй ӕма зингисервӕзтитӕй хе куд гъӕуай кӕнун гъӕуй, уой. Зонгӕ ’й еугурӕй бӕргӕ кӕнунцӕ, фал еугурӕй амунддзийнӕдтӕ, куд гъӕуй, уотӕ не ’нхӕст кӕнунцӕ. Ӕма уӕд ӕрцӕуй устур фидбилизтӕ. Уӕхӕн цаути туххӕй минкъий нӕ цӕуй, игъустгонд дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити.

Зӕгъӕн, Башкирий 1979 анзи игурд силгоймаг ӕма ӕ дууӕ сувӕллони (7 ӕма 3 анзи сӕбӕл цудӕй) бунсугъд бацӕнцӕ хе хӕдзари. Гъаргӕнӕн дзаумӕуттӕй раст ке нӕ пайда кодтонцӕ, уой фудӕй. Уӕхӕн цаутӕ ма ӕрцудӕй Ленингради, Воронежи, Самари облӕсти дӕр. Еу мӕйи размӕ сӕ хӕдзари бунсугъд фӕцӕнцӕ ӕртӕ сабийи. Зингисервӕзт рауадӕй, электропроводкӕ ке нӕ бӕзтӕй, уой фудӕй.

Берӕ, ӕгӕр берӕ дӕр ма ӕнцӕ уӕхӕн цаутӕ. Уой фӕдбӕл, ка ’й зонуй, кедӕрти бафхуӕрдзӕнӕнцӕ, фал уомӕй кӕронгонд не ’рцӕудзӕнӕй уӕхӕн хъонци статистикӕн. Гъӕуй, цӕмӕй карздӕр уа цӕстӕдарунӕй ихӕсгин ка ’й, уони цӕстдард. Фал, фиццаги-фиццагидӕр, ба адӕм сӕхуӕдтӕ бӕрнондӕр уонцӕ, рагацау сӕхе гъӕуай кӕнонцӕ фидбилизӕй. Уомӕ гӕсгӕ мухур кӕнӕн абониккон ӕрмӕг дӕр.

Фӕззигон-зуймон рӕстӕг ку райдайуй, уӕд зингисервӕзтитӕ цӕхгӕр фӕффулдӕр унцӕ цӕрӕнбунӕтти. Цӕмӕй сӕ хӕдзӕртти гъар уа, уой туххӕй адӕм фӕппайда кӕнунцӕ пецтӕй, электрон прибортӕй, гази къӕйтӕ ӕма духовкитӕй. Етӕ кӕцидӕр уавӕрти исунцӕ зингисервӕзти анхосӕгтӕ, ӕма адӕм сугъдтитӕ баййафунцӕ, еуӕй-еу хатт ма сӕ мӕлӕт дӕр иссерунцӕ.

Фӕззигон-зуймон рӕстӕг цӕрӕн хӕдзӕртти зингисервӕзтитӕ ахиддӕр ӕрцӕунцӕ, гъар кӕнуни туххӕй содзагӕ кенӕ ӕнцонсодзӕн тӕнгъӕдтӕй ку фӕппайда кӕнунцӕ, уӕд. Артӕй кенӕ фунукдонӕй содзгӕ ӕскъӕрнӕгутӕ рахаунцӕ, уӕдта ма содзгӕ пец ӕнӕ цӕстдардӕй дӕр ниууадзунцӕ. Уомӕй уӕлдай уотӕ фӕууй, ӕма хӕдзари хецӕуттӕ, азгъунст тагъддӕр исгъар уа, зӕгъгӕ, пец сурхзинг искӕнунцӕ. Уӕхӕн рӕстӕг, агоридорти зихъиртӕ ку фӕууй, уӕддӕр зингисервӕзт ӕрцӕуй.

Цӕмӕй фидбилиз ма ’рцӕуа, уой туххӕй гъаргӕнӕн рӕстӕги размӕ ӕркӕсетӕ пец ӕма хъуӕцӕдзӕуӕн хӕтӕлмӕ ӕма сӕ алайӕй ракӕдзос кӕнетӕ. Кӕд агоридорти зихъиртӕ уа, уӕд сӕ байсӕрдетӕ ӕргъӕ-зменси хӕццӕ хӕлӕ-мулӕ змӕнстӕй, хъуӕцӕ кӕцӕй цӕуй, еци хӕтӕл ба цари ӕма азгъунсти рацӕгъдетӕ къирӕй.

Зингисервӕзтитӕ ӕрцӕуни ӕндӕр анхосӕгтӕ фӕуунцӕ электрон тухӕй гъаргӕнӕн прибортӕй пайдагӕнгӕй. Фидбилиз цӕмӕй ма ’рцӕуа, уой туххӕй зӕрдӕбӕл дарун гъӕуй, уонӕй пайда кӕнуни сӕйраг ӕгъдӕуттӕ.

Фиццагидӕр, лӕмбунӕг исахур кӕнун гъӕуй электрон приборӕй пайда кӕнуни амунддзийнӕдти ци домӕнтӕ амунд ес, уони. Рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ бӕрӕг кӕнетӕ электрон телтӕ, розеткитӕ, щитоктӕ, уӕдта гъаргӕнӕни штепселон вилкитӕ. Электрон гъаргӕнӕнтӕ цавдӕй уадзӕн нӕййес ӕхсӕвигон, дзаумӕуттӕ сор кӕнуни туххӕй дӕр си пайдагӕнӕн нӕййес.

Электрон гъаргӕнӕнтӕ ӕвӕрун гъӕуй пъолбӕл, къӕрӕзгитӕ ӕма дуӕртти ӕмбӕрзӕнтӕмӕ, уӕдта гъӕдӕй конд хӕдзари дзаумӕуттӕмӕ хӕстӕг куд нӕ уонцӕ, уотӕ. Ку фӕууазӕлттӕ кӕнуй, уӕд электрон гъаргӕнӕнтӕй пайда кӕнуни нимӕдзӕ цӕхгӕр фӕффулдӕр уй. Кӕд электрон телтӕ зӕронд ӕнцӕ, ӕма сӕбӕл фулдӕр электрон тухӕ цӕун ке райдайуй, уой фудӕй изоляци ратонуй, ӕрцӕуй цубур ӕндзӕвд ӕма е ба минкъий рӕстӕги фӕсте ӕркӕнуй зингисервӕзтмӕ.

Ӕнӕнгъӕлӕги уавӕрти Министради Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕйраг управлени нуртӕккӕ ци профилактикон мадзӕлттӕ аразуй, етӕ конд цӕунцӕ, зингисервӕзтитӕ ӕма адӕми мӕлӕт цӕй туххӕй ӕрцӕунцӕ, еци анхосӕгтӕ райеуварс кӕнунӕн. Еци кустмӕ фулдӕр ӕргом ӕздӕхт цӕуй уӕлдай мӕнгӕвсондӕр социалон къуари. Етӕ ’нцӕ, сувӕллӕнттӕ кӕми гъомбӕл кӕнунцӕ, уӕхӕн бийнонтӕ ӕма еунӕгӕй цӕрӕг каргун адӕймӕгутӕ ӕма инвалидтӕ.

Нуртӕккӕ медгъуддӕгути, цӕргути социалон гъӕуайкӕнуйнади, бунӕттон хеунаффӕйади оргӕнтӕ ӕма Еугуруӕрӕсеуон хебарӕй зингисервӕзти ӕхсӕнади косгутӕ еумӕ аллихузон гъӕугӕ мадзӕлттӕ аразунцӕ фӕззигон-зуймон рӕстӕги цӕргути зингисервӕзти ӕгъдӕуттӕбӕл ахур кӕнуни ӕма син зингисервӕзти ӕдасдзийнади туххӕй игъосун кӕнуни фӕдбӕл.

 

ТАУЧЕЛАТИ Сослан,

Дзӕуӕгигъӕуи цӕстдарди хайади бӕрӕггӕнӕг.