26 февраля 2024

ФИДИБÆСТÆБÆЛ ÆНОВУД УН ГЪÆУЙ ÆРИГОНÆЙ!..

15.07.2022 | 17:49

Августи Уæллагири коми дессаги æрдзи уавæрти бабæй арæзт æрцæудзæнæй барадæгъæуайгæнæг-лагерь «Патриот-2022»-йи нæуæг фæлтæр.

Аци анзи фæлтæр дæр æй профилон: архайдзæнæнцæ си, медгъуддæгути оргæнти профилактикон номхигъдтæмæ хаст дæс æма æхсæзинсæй 11-17-анздзуд биццеуи.

Барадæгъæуайгæнæг-патриотон профилон кезу æнхæст кæнгæй, пъæлици косгутæ сæ министр, пъæлици инæлар-лейтенант Андрей Сергееви разамундæй архайунцæ раст надбæл æнагъонти гъуддæгути дæлхайæдти номхигъдтæмæ хаст сувæллæнтти раст надбæл исæвæрунбæл.

Цæгат Иристони медгъуддæгути Министради фæндонæй, уæдта нæ республики Сæргълæууæги, Хецауадæ æма царди зин уавæри бахауæг сувæллæнтти гъæуайкæнуйнади Фонди агъазæй 2017 анзæй фæстæмæ æнхæстгонд цæуй профилактикон мадзал «Патриот». Раздæри æнзти куд адтæй, уотæ аци хатт дæр уой бабæй исаразуни размæ æнхæстгонд æрцудæй устур еумæйаг куст, аллихузон ведомствити минæвæртти хæццæ арæзт æрцудæнцæ гъуддаги фембæлдтитæ.

Мадзали программæмæ бахастонцæ нæ республики медгъуддæгути Министради дæлхайæдти косгути мастер-класстæ, ветеранти хæццæ арæзт бæгъатæрдзийнади уроктæ, исфæлдистадон æма техникон æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнадæ æма ахуради къабæзти минæвæртти зундгонд спортсменти хæццæ фембæлдтитæ, физикон æма медицинон цæттæкæнуйнадæй, хуæнхон туризмæй ахурадæ, зæрдæбæлдарæн бунæттæмæ экскурситæ, уæдта æфсæддон-патриотон тематикæбæл видео-кинонивтæмæ бакаст.

Уомæй уæлдай лагери фиццаг хатт байгон кæндзæнæнцæ уæлæнхасæн ахуради секцитæ (хузгин зменсæй аппликацитæ, бæстæзонуйнадæ, туризми бундортæ, шахмæттæ, уæдта раззаг компьютерон технологитæ рахатуни фæдбæл наукон-техникон æрмадзитæ). Æнагъонтæ цардиуаги социалон-пайдайаг хузти ке архайунцæ, уой фæрци, æруагæс кæнуй, фæззиндзæнæй гæнæнтæ сæ зундирахаст æма уодиконди райрæзт гъæугæ хузи аразунæн.