14 июня 2024

ФУДНЕЗИ НИХМӔ АРӔЗТ ЦӔУНЦӔ ГЪӔУГӔДӔР МАДЗӔЛТТӔ

30.06.2021 | 12:13

Аци рӕстӕги эпидемиологон уавӕр ӕхсӕнади ци зӕрдӕхсайундзийнадӕ ӕвзурун кӕнуй, е кӕд уоййасӕбӕл агъазиау нӕй, уӕддӕр адӕми ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади хӕццӕ баст гъуддӕгутӕ кӕмӕй аразгӕ ‘нцӕ, уони ихӕсгин кӕнуй рӕвдзӕдӕр архайунӕй. Уой фӕдбӕл бӕлвурд дзубанди цудӕй, нӕ республики Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло сӕрдареуӕг кӕми кодта, еци аппаратон ӕмбурди.

Фиццаги-фиццагидӕр ӕркастӕнцӕ, коронавируси фудӕй эпидемиологон уавӕр цӕмӕй мабал искарз уа, уой туххӕй циуавӕр мадзӕлттӕ арӕзт ӕрцудӕй ӕма ма цӕудзӕнӕй, уомӕ. Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тебиати Сослан куд фегъосун кодта, уотемӕй Республикон клиникон сӕйгӕдони дууӕуӕладзугон бӕстихай райдайдзӕнӕй нӕуӕг хуӕцгӕнези  гурусхаг сӕйгити дзӕбӕх кӕнун, Ӕрхонки сӕйгӕдонӕ дӕр цӕттӕ ‘й уӕхӕн кустмӕ.

Еумӕйагӕй еугур Республикон клиникон сӕйгӕдонӕ косдзӕнӕй хумӕтӕг фӕткӕмӕ гӕсгӕ, куддӕр уавӕр фӕууӕззаудӕр уа, уотӕ хуссӕнти фонд фӕппарахатдӕр кӕндзӕнӕнцӕ. Нӕуӕг хуӕцгӕнези хӕццӕ уавӕр Цӕгат Иристони куд ӕййевуй, уой туххӕй дзоргӕй, ведомстви разамонӕг фӕббӕрӕг кодта, алли бон дӕр сӕйгити нимӕдзӕбӕл ке ӕфтуйуй, уой. Нуртӕккӕ Цӕгат Иристони вакцинацигонд ӕрцудӕнцӕ 62 мин адӕймаги.

Республики сӕйраг санитарон дохтир Тибилти Алан куд загъта, уотемӕй нӕмӕ ӕнхӕстгонд цӕунцӕ Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги Укази финст домӕнтӕ (аци Укази туххӕй ӕрмӕг кӕсетӕ 3-аг фарсбӕл. – Ред.) Зӕгъӕн, «Роспотребнадзор»-и косгутӕ иннӕ бӕрнон ведомствити хӕццӕ кӕнунцӕ рейдтӕ, алкӕмӕн дӕр ӕмбӕлгӕ амунддзийнӕдтӕ раттунцӕ.

Сергей Меняйло ӕргом раздахта, санитарон-эпидемиологон мадзӕлттӕ федарӕй ӕнхӕст кӕнунмӕ. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, е адӕми косун бауадздзӕнӕй, уӕлӕнхасӕн гӕрӕнтӕ син нӕбал багъӕудзӕнӕй.

Куд ӕнӕгъӕнӕ Уӕрӕсей, уотӕ Цӕгат Иристони дӕр нуртӕккӕ санитарон-эпидемиологон уавӕр берӕ цӕмӕйдӕрти бабӕй сагъӕссаг кӕнуй адӕмӕн дӕр ӕма хецаудзийнадӕн дӕр. Ӕма е цӕмӕй тӕссаг фӕстеугутӕй ма иситинг уа, уомӕ гӕсгӕ ба ӕнӕмӕнгӕ гъӕуй рагацау гъӕугӕ мадзӕлттӕ ӕнхӕстӕй аразун. Уой фӕдбӕл нӕ республики Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло 22 июни бафинста сӕрмагонд Указ, кӕцими еуцӕйбӕрцӕдӕр фӕккарздӕр ӕнцӕ уӕлӕнхасӕн санитарон цӕстдарди мадзӕлттӕ.

Укази уагӕвӕрдтӕ ӕнхӕст кӕнуни фарстатӕбӕл дзубанди цудӕй коронавируси инфекци парахатдӕр кӕнунӕн гӕрӕнтӕ ӕвӕруни фарстати фӕдбӕл республикон штаби радон ӕмбурди. Сергей Меняйло, санитарон-эпидемиологон цӕстдарди мадзӕлттӕ еуцӕйбӕрцӕдӕр фӕййахедгӕдӕр кӕнуни туххӕй дзоргӕй, уой дӕр баханхӕ кодта, цӕмӕй республики еугур цӕргутӕ дӕр лӕмбунӕг ӕнхӕст кӕнонцӕ санитарон ӕдасдзийнади домӕнтӕ.

– Уӕхӕн бӕрнондзийнадӕ еумӕйагӕй ку бавдесӕн, уӕд нин уой фӕрци бантӕсдзӕнӕй, цӕмӕй карз нез нӕуӕгӕй ӕ хъаури мабал бацӕуа.

Дзубанди ци Укази фӕдбӕл ӕй, уомӕ гӕсгӕ 23 июнӕй фӕстӕмӕ сӕ хъаури бацудӕнцӕ мӕнӕ ауӕхӕн рӕстӕгмӕ мадзӕлттӕ:

– ӕхсӕнадон хуӕлцади косӕндӕнттӕ гъӕуама косонцӕ айдагъдӕр 6 сахаттемӕй 23 сахаттей уӕнгӕ (аци уагӕвӕрд нӕ хауй, хуайраг хӕдзарӕмӕ хӕссунӕн ка цӕттӕ кӕнуй, еци хуӕрӕндӕнттӕ ӕма кафетӕмӕ);

– рӕстӕгмӕ гъӕуама уорӕд ӕрцӕуа, базарадон центри ци гъазӕн ӕма хейерхӕфсӕн центртӕ ес, уони куст;

– кинотеатртӕ ӕма концертон залтӕн косӕн ес айдагъдӕр уӕхӕн фӕткӕмӕ гӕсгӕ: зали ци бадӕн бунӕттӕ ес, уонӕн сӕ 50 проценти гъӕуама уонцӕ уӕгъдӕ;

– организацитӕ ӕма косӕндӕнтти разамонгутӕн амунд цӕуй, цӕмӕй 65 анземӕй уӕлӕмӕ кӕбӕл цӕуй, уӕдта, аллихузон хроникон незтӕ ке тухсун кӕнунцӕ, еци адӕми нӕуӕгӕй раййевонцӕ идарддзӕфмӕ кусти уагӕвӕрдмӕ.

Уой хӕццӕ, республики идарддӕр дӕр ӕнӕмӕнгӕ ӕнхӕсткӕнуйнаг ӕй маскитӕ дарун ӕма санитарон хеерхӕфсундзийнади фӕткӕ дӕр.

Укази ма куд загъд ес, уотемӕй хецаудзийнади ӕнхӕстгӕнӕг оргӕнти разамонгутӕ сӕхердигӕй гъӕуама ахедгӕ уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ исаразонцӕ карз нези нихмӕ тохи гъуддаги. Регионалон профилон ведомствитӕ ихӕсгин ӕнцӕ, уӕлдӕрамунд уагӕвӕрдтӕ куд ӕнхӕстгонд цӕунцӕ, уомӕ цӕстдарӕг косгути номхигъдтӕ иснисан кӕнун. Уони ихӕс уодзӕнӕй, аллихузон ӕгъдауихӕлдтитӕ рабӕрӕг кӕнгӕй, административон протоколтӕ аразун.

– Айдагъдӕр еумӕйаг хъауритӕй бафтуйдзӕнӕй нӕ къохи коронавируси гъомус расӕттун. Еци нисанбӕл косгӕй, алкӕмӕй дӕр домун бӕрнондзийнадӕ ӕма лӕмбунӕг архайд – уӕхӕн ӕй Сергей Меняйлой фӕдзӕхст.

Уӕ зӕрдӕбӕл ма уин нӕуӕгӕй ӕрлӕуун кӕндзинан: бӕрзонд цӕттӕдзийнади уагӕвӕрд цалинмӕ ӕ хъаури уа, уӕдмӕ санитарон ӕдасдзийнади домӕнтӕ фехалуни туххӕй адӕм иваргонд цӕудзӕнӕнцӕ. Зӕгъӕн, рӕстӕгмӕ федаргонд фӕткӕ зонгӕ-зонгӕй ка ихала, еци хецӕн адӕймӕгутӕ 1-30 мин сомемӕй, бӕрнон косгутӕ 10-50 мин сомемӕй, амалгъонадон минкъий косӕндӕнттӕ 30-50 мин сомемӕй ӕма юридикон организацитӕ 100-300 мин сомемӕй.

Сергей Меняйло цӕстдарӕг ведомствити разамонгути ӕргом раздахта вакцинаций фарстамӕ дӕр. Е профилон структурити бӕрнон косгутӕн байхӕс кодта, цӕмӕй фӕййахедгӕдӕр кӕнонцӕ вакцинаций фӕдбӕл рохситауӕн-лӕдӕрунгӕнӕн куст.