22 майя 2024

ГУРДЖИБЕТИ БЛАШКАЙ ХÆДЗАРÆ ИСУОДЗÆНÆЙ МУЗЕЙ

22.09.2020 | 15:20

Хъæбæр рагæй цудæй дзубанди, цæмæй Мæздæги райони Мусгъæуи (нур хуннуй Ново-Осетинская) номдзуд дигорон поэт æма æфсæддон архайæг Гурджибети Блашкай (1868-1905) фидтæлтиккон хæдзари ин арæзт æрцæуа музей. Фал берæ цидæр къулумпити фудæй, еци æнæмæнгæ гъæугæ гъуддаг фæстæтæрæгонд цудæй. Æма мæнæ нур гъуддаг, æнгъæлдæн фæррæстмæ ’й – еци хæдзарæ ке къохи адтæй, уонæй  æй балхæдтонцæ æма иссæй Блашкай райгурæн гъæуи барæ.

Аци хæдзарæ æй историон, XIX æности арæзтæдтæй ма нури уæнгæ ци ефстæгтæ байзадæй, уонæй еу.

Хæдзарæмæ бундоронæй базелдзæнæнцæ, æрцæудзæнæй цалцæггонд, æ алфамбулайтæ ин райараздзæнæнцæ, цæмæй исуа гъæуи цæргути æма сæ иуазгути зонадон-фæлладуадзæн историон рауæн.

Æнæмæнгæ зæгъун гъæуй, æма хъæбæр берæ рæстæгути равгæ нæ адтæй хæдзарæ æ нури хецæуттæй балхæнунæн. Нур еци гъуддаг арæзт æрцудæй нæ республики Сæргълæууæг Битарти Вячеслави фæййагъази фæрци.

Нæ зæрдæ дарæн, æнæ уæлдай дзебæлæй гъуддæгутæ арæзт ке æрцæудзæнæнцæ æма ке байгон уодзæнæнцæ Гурджибети Блашкай хæдзарæ-музейи дуæрттæ, уобæл.