24 апреля 2024

ХАБАРӔЙ ХАБАРМӔ – АДӔЙМАГИ ЦАРД…

22.03.2022 | 11:49

Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло иссӕй политикон парти «Еугонд Уӕрӕсе»-й иуонг. Партион билет ин кадгин уавӕри равардта партий сӕрдар Дмитрий Медведев.

Сергей Меняйло куд загъта, уотемӕй еугур хъауритӕй дӕр архайдзӕнӕй, цӕмӕй партий еугур проекттӕ дӕр афойнадӕбӕл ӕма ахедгӕ хузи ӕнхӕстгонд цӕуонцӕ нӕ Фидибӕсти ӕма адӕми хуарзӕн.

***

Нӕ республики Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло ӕрӕги фембалдӕй Дзӕуӕгигъӕуккаг ӕма Алайнаг епископ Герасими ӕма пусулмӕнтти Уодварни управлений разамонӕг Гуӕцӕлти Хаджиморати хӕццӕ. Дзубанди цудӕй паддзахади ӕма дини ‘хсӕн рахастдзийнӕдтӕбӕл ирӕзгӕ фӕлтӕри уодварни – хуӕрзӕгъдаудзийнади  гъомбӕлади хӕццӕ баст фарстати фӕдбӕл.

***

Октябригъӕуи дуккаг скъолай ахургӕнӕн уӕттӕй еуеми байгон ӕй «Бӕгъатӕри партӕ» – Уӕрӕсей Бӕгъатӕр, пъӕлици лейтенант Джибилти Заури номерӕнӕн. Аци лӕхъуӕн ӕ цард иснивонд кӕнгӕй, нӕ республики цӕргути багъӕуай кодта террористти фудракӕндӕй. Ӕ ном абони хӕссуй Беслӕни ӕхсӕзӕймаг скъола.

***

Аци анзи дӕргъи Иристони адӕми кӕлӕдздзаг хӕдзӕрттӕй нӕуӕг цӕрӕнуӕттӕмӕ раййевуни туххӕй дехгонд ӕрцӕудзӕнӕй 100 миллион сомей бӕрцӕ.

***

А фӕззӕги уӕлдӕр профессион ахургӕнӕндӕнтти бюдджетон бунӕтти нимӕдзӕ 588-минемӕй фӕффулдӕр уодзӕнӕй. Уой туххӕй журналисттӕн фегъосун кодта Уӕрӕсей Федераций Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Дмитрий Чернышенко. Куд загъта, уотемӕй, фари есӕн кампаний хӕццӕ рабаргӕй, е ӕй 11,5 мин бюджетон бунатемӕй фулдӕр.

***

Автомобилон над «Дзӕуӕгигъӕу-Чикола-Лескен-2»-йи нӕуӕг участокки арӕзтадӕн дехгонд ӕрцӕудзӕнӕй 515 миллион сомей бӕрцӕ. Дзубанди цӕуй, Мичурини гъӕуи еувӕрсти хаййи арӕзтадӕбӕл.

Графики бундорбӕл арӕзтадон куститӕ гъӕуама рахецӕн уонцӕ 2025 анзи кӕронмӕ.

***

Федералон программи фӕрци Цӕгат Иристони фондз анзей дӕргъи бундоронӕй базелдзӕнӕнцӕ скъолати 70 процентемӕ – аци анз еци кустититӕ ӕнхӕст кӕнун райдайдзӕнӕнцӕ 44 скъолаеми, ӕма нӕудӕсеми куститӕ фӕууодзӕнӕнцӕ анзи кӕронмӕ, иннетими ба 2023 анзи.

***

Нӕ республики Хецауади хъӕппӕресӕй арӕзт цӕуй бӕхти драмон театр «Нарт»-ӕн ӕ бӕстихай ӕма бӕхдони бӕстихаййи проекти фӕдбӕл конкурс. Проекти аргъ ӕй минкъий гъӕуагӕй 22 миллион соми.

***

Уӕрӕсей фӕллойни министради пресс-службӕ куд фегъосун кодта, уотемӕй социалон пенситӕ 1 апърелӕй индексацигонд ӕрцӕудзӕнӕнцӕ 8,6% бӕрцӕ. Социалон пенситӕ фист цӕунцӕ, фӕдзӕхсӕн пенси есунӕн фӕллойнадон стаж кӕмӕн нӕ фагӕ кӕнуй, уонӕн.