22 июня 2024

ХАБАРӔЙ ХАБАРМӔ ИРӔЗУЙ ЦАРД!..

05.04.2022 | 17:45

Дигори райони Мостиздӕхи администраций сӕргълӕууӕг Арсӕгти Хӕмиц нин куд фегъосун кодта, уотемӕй аци амунд гъӕуи цӕрӕг адӕм Украини фӕзуатбӕл сӕрмагонд ӕфсӕддон операций архайӕг уӕрӕсейаг ӕфсӕддон службӕгӕнгутӕн рарвистонцӕ гуманитарон агъаз.

Уой хӕццӕ ба ма гъӕууон скъолай ахурдзаутӕ не ‘фсӕддонтӕмӕ рарвистонцӕ сӕ арфи ӕма нифсӕвӕрӕни финстӕгутӕ.

***

Фари хӕццӕ рабаргӕй, аци анз Цӕгат Иристони гъӕууонхӕдзарадон кустуӕтти ӕма зӕнхкосгути хӕдзарӕдти 14 процентей бӕрцӕ фӕффулдӕр ӕй фустӕ ӕма сӕгъти нимӕдзӕ. Республики хӕдзарӕдти еугур къуӕртти ес 123,1 мин фуси ӕма сӕгъи. Силӕ фусти нимӕдзӕ ‘й 73,9 мин сӕри, гъӕууонхӕдзарадон кустуӕттӕ ӕма зӕнхкосгути (фермерон) хӕдзарӕдти ба – 58,2 мин сӕри.

***

Цӕгат Иристони аци анзӕн исбӕрӕг кодтонцӕ Уӕрӕсей хуӕздӕр ахургӕнӕг ӕма гъомбӕлгӕнӕги. Регионалон конкурси ма ӕвзурстонцӕ педагогон дебюти уӕлахездзаути дӕр. Кадгин уавӕри конкурси хуӕздӕртӕн лӕвӕрд ӕрцудӕнцӕ хуӕрзеугутӕ.

Конкурси ци ӕртинсӕй ахургӕнӕги архайдтонцӕ, етӕ уой размӕ сӕ зонундзийнӕдтӕ ӕма арӕхстдзийнӕдтӕ бафӕлвардтонцӕ муниципалон ӕмвӕзади, уой фӕсте рацудӕнцӕ регионалон ӕркастмӕ.

***

Хумӕллӕги аци анзи кӕронмӕ гъӕуама арӕзт ӕрцӕуа спортивон комплекс. Гъӕуи цӕргутӕ аци гъуддаг нимайунцӕ хъӕбӕр ахсгиагбӕл. Спортивон секцити архайун ке фӕндуй, уӕхӕн искурдиадӕгин фӕсевӕд сӕмӕ берӕ ес. Комплекси уодзӕнӕй тренажерон залтӕ ӕма душти хатӕнтӕ. Спорткомплекси проекти аргъ ӕй 85 миллион соми.

***

Ростови гидрометцентри рагацауи бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ, апърели мӕйӕ Цӕгат Кавкази федералон зилди фӕзуатбӕл уӕлдӕфи температурӕ уодзӕнӕй нормӕмӕ хӕстӕг. Ӕхсӕвӕ 2-7 градуси гъар, хецӕн ӕхсӕвти ба уодзӕнӕй уазал 0-3 градусей уӕнгӕ. Бонӕй уодзӕнӕй 8-17 градусей уӕнгӕ гъар, хецӕн бӕнтти ба температурӕ исхездзӕнӕй 20-23 градусемӕ.

Берӕанзон цӕстдарди бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ, тӕккӕ уазалдӕр апърел адтӕй 1965 анзи (еци дзамани уӕлдӕфи рӕстӕмбес температурӕ адтӕй ӕдеугурӕй 5 градуси гъар), тӕккӕ гъардӕр апърел ба адтӕй 1975 анзи (14 градуси).

Ахид апърели мӕйӕмӕ рауаруй 40-80 миллиметри. Аци анз дӕр рауардзӕнӕй нормӕмӕ хӕстӕг. Уаргӕ бӕнтти нимӕдзӕ уодзӕнӕй 9-10 бони. Гӕнӕн ес ӕма мӕйи кӕрони арв фиццаг хатт гъӕр кӕндзӕнӕй.