25 июля 2024

ХЕСТÆР КÆСТÆРИ РАЗИ ИХÆСГИН ÆЙ БÆРНОНДЗИЙНАДÆЙ!

03.06.2023 | 21:47

«МАХ, ХЕСТÆРТÆ, АЛЦИДÆР АРАЗДЗИНАН НÆ КÆСТÆРТИ ХУÆРЗАМОНДÆН!..»

Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло сувæллæнтти гъæуай кæнуни Æхсæндуйнеуон бони фæдбæл æ нистауæни уотæ баханхæ кодта:

– Зæрдиаг арфæ уин кæнун райдзаст æма фæрнуг бæрæгбон – сувæллæнтти гъæуай кæнуни Æхсæндуйнеуон бони фæдбæл! Аци æууæл ма нин еу хатт фадуат дæттуй, цæмæй паддзахадæ æма æхсæнади æргом æздахæн ирæзгæ фæлтæри бартæ гъæуай кæнуни гъуддагмæ.

Махæн нæ размæ лæууй ахсгиаг æма бæрнон ихæс – нæ райгурæн республики федæни фæлтæрти исгъомбæл кæнун æнæнезæй, уæдта уодварнæ æма зонундзийнæдтæй ефтонгæй. Еугур хъауритæй дæр байархайун гъæуй, цæмæй етæ федæни исуонцæ устур Уæрæсей патриоттæ æма аккаг граждæнтæ.

Нæ архайди сæйрагдæр нисанти ’хсæн бæрæг дарунцæ сувæллæнтти гъомбæладæ æма бийнонти цард фæрнугдæр кæнуни фарстатæ. Ахсгиаг æй, цæмæй алкæци сувæллон дæр ирæза æнæнез æма амондгунæй, æхебæл æнкъара хестæрти ауодундзийнадæ æма уарзондзийнадæ. Цæмæй еци нисантæ къохи æфтуйуонцæ, уой туххæй республики арæзт цæунцæ мадзæлттæ сувæллæнтти еугурвæрсуг райрæзти, кæстæрти æнæнездзийнадæ федардæр кæнуни сæрбæлтау. Махæй, хестæртæй, аразгæ ’й, биццеутæ æма кизгутти зæрдити сæ сабийбонтæ циуавæр хузи байзайдзæнæнцæ, е.

Арфи сæрмагонд дзурдтæ мæ зæгъун фæндуй ме ’взонг æмбæстæгти номбæл.

Хъазар лимæнтæ! Разæй уæмæ æнгъæлмæ кæсуй сæрдигон фæлладуадзæн рæстæг. Мæ зæрдæ уин зæгъуй, цæмæй æй рарветайтæ зæрдрохсæй, цæмæй исуайтæ аллихузон цæмæдесаг фембæлдтитæ æма цаути архайæг! Уæ размæ алкæддæр æвæретæ рæсугъд нисантæ, еудадзугдæр нифсæй хайгин уотæ!

Мæ зæрдæ уин зæгъуй федар æнæнездзийнадæ æма адæймаги уоди рæсугъддæр æнкъарæнтæ. Махæй, хестæртæй, ци аразгæ уа, уобæл дæр нæ байауæрддзинан, цæмæй уæ цæсгæнттæбæл

алкæддæр гъаза амондгун медбилхудт, цæмæй уæ фæрнугдæр фæндитæ уæ къохи æфтуйуонцæ!

 

«ЦÆМÆЙ ЗÆРДРОХС УÆН НÆ СУВÆЛЛÆНТТИ ЦИЙНÆДЗИЙНÆДТÆЙ!..»

Цæгат Иристони Парламенти Сæрдар Тускъати Таймораз сувæллæнтти гъæуай кæнуни Æхсæндуйнеуон бони фæдбæл æ арфи нистауæни баханхæ кодта:

– Куд алли анз, уотæ нур дæр сæрди райдайæни нæ бæстæ бæрæг кæнуй сувæллæнтти гъæуай кæнуни Æхсæндуйнеуон бон. Аци бæрæгбон алкæддæр гъæздуг фæууй уарзондзийнадæ æма кæстæртæбæл ауодунæй, адæймаги уоди иннæ рæсугъддæр менеугутæй.

Дузæрдуг дæр неке бакæндзæнæй, сувæллæнттæ нæ хъазардæр хæзна, нæ хæстæгдæр федæн ке ’нцæ, уобæл. Æма махæй, хестæртæй, аразгæ ’й ирæзгæ фæлтæри сабийбонти фæрнугадæ. Нæ аллибони архайди сæйрагдæр нисан æй сувæллæнтти æнæнездзийнадæ гъæуай кæнунæн, ахедгæ зонундзийнæдтæ есунæн, зæрдæзæгъгæ фæлладуагъдæн фадуæттæ аразун. Нуртæккæ национ проекттæ æма паддзахадон программити фæлгæти республики цалцæггонд æма арæзт цæунцæ нæуæг скъолатæ, уæлæнхасæн ахурадæ æма сувæллæнтти идарддæри райрæзти центртæ. Еци косæндæнтти фæрци алли сувæллонæн дæр ес æ ахурадон æма исфæлдистадон гъомус раргом кæнуни фадуат.

Аци райдзаст бæрæгбони арфи сæрмагондæй мæн райарфæ кæнун фæндуй, сувæллæнтти хæццæ кустæн æ цард ка иснивонд кодта, еци гъомбæлгæнгутæн, педагогтæн æма иннæ зундамонгутæн. Сумах, зонундзийнæдтæ дæттунæй уæлдай, сувæллæнттæн фæххай кæнетæ уæ зæрдити гъар, гъомбæл сæ кæнетæ нæ устур Фидибæсти æцæг патриоттæй. Царди зин уавæрти ка бахаудтæй, еци сувæллæнттæбæл ка бауозæлдæй, æ уоди тафсæй син ка фæххай кодта, еугур еци адæмæн дæр арфæ кæнун æма мæ сæрæй ниллæг ковун!

Иристони еугур цæргутæн дæр арфæ кæнун бæрæгбони фæдбæл! Мæ зæрдæ уин зæгъуй федар æнæнездзийнадæ, бийнонти амонд, фарнæ æма сабурдзийнадæ. Дуйней фарнæ зæгъæд, цæмæй аллибон дæр зæрдрохс уæн нæ сувæллæнтти цийнæдзийнæдтæй!..