22 июня 2024

ХИЦЦАГ ЦАРДМÆ ПАДДЗАХ ДÆР БÆЛЛУЙ!..

23.09.2022 | 11:05

Æцæгæйдæр, алцæмæй æнхæст æма зæрдрохс цардæй цæрун ба ке нæ фæндуй. Æма еци равгæй абони хайгин ка нæма ’й, уонæй дæр кедæрти уæгæ нæ мæлуй, кадæртæ ба, ци ес, уобæл исарази уогæй, уоййасæбæл си не ’руагæс кæнуй, исонибони сæ царди  æхцæуæндæр æййивддзийнæдтæ æрцæудзæнæй, е.

Уомæн æвдесæн, фонд «Æхсæнадон цæстингас» æрæги уæрæсейæгти ’хсæн ци æрфарст исаразта, е. Куд уæмæ кæсуй, анзи æрдæг – анзи фæсте цардиуагæ Уæрæсей ци хузи раййевдзæнæй æхе, зæгъгæ, ке бафарстонцæ, уони дзуæппитæ еумæйагæй рауадæнцæ мæнæ ауæхæн (проценттæй).

* * *

Куд уинæн, уотемæй æрфарст уæрæсейæгтæн се ’ртиккаг хаййæй минкъийдæр – 29% – сæ зæрдæ дарунцæ, анзи æрдæгмæ – анзмæ цардиуагæ фæххуæздæр уодзæнæй, уобæл. Сæрди ци æрфарст арæзт æрцудæй, уоми ба адæми цæстингас зингæ райгонддæр адтæй – сæ 36% æууæндтæнцæ, исонибони хуæздæр ке уодзæнæй, уобæл.

Уогæ уобæл ка не ’ууæндуй, æма уавæр  фæффуддæр уодзæнæй, уотæ ка нимайуй, уони бæрцæ дæр фæмминкъийдæр æй (иссæй 17%; мартъий адтæй 28%, июни ба 18%).

Уой хæццæ алли æртиккаг дæр (32%) куд нимайунцæ, уотемæй алцидæр байзайдзæнæй, нуртæккæ куд æй, уотемæй.

Уавæр кæд фæххуæздæр уодзæнæй, уæддæр рæхги нæ, фал æртæ-фондз анзей фæсте – уотæ æнгъæл æнцæ æрфарст адæми 42%, сæ 12% ба куд нимайунцæ, уотемæй фæллæгъуздæр уодзæнæй, 25% ба неци æййивддзийнæдтæмæ æнгъæлмæ кæсунцæ.

 

29% – фæххуæздæр уодзæнæй

17% – фæллæгъуздæр уодзæнæй

32% – не ’рцæудзæнæй æййивддзийнæдтæ

22% – бæлвурд дзуапп раттун мæ бон нæй