22 майя 2024

«ХОРХÆТÆН» – АДÆМТÆН ФАРНÆХÆССÆГ

28.05.2022 | 12:10

Сæрди, 19 июни Цæгат Иристони тæккæ рæсугъддæр рауæнтæй еуеми, Мидæгрæбинаг æхсæрдзæнти дæлвæзи æргом æрдзи рагъбæл арæзт æрцæудзæнæй дессаги æрттевгæ этникон бæрæгбон – аййевæдти фиццаг Национ фестиваль «Хорхæтæн». Æ нисан æй – æрбайеу кæнун аллихузон дзиллæ, нæ республики цæргути æма иуазгути Иристони æма Цæгат Кавкази адæмихæттити национ культурити æцæг хузти бундорбæл нæ алфамбулай дуйне хуæздæр æма зæрдхæлардæр кæнунбæл архайуни фæндæй. Никки – æригон фæлтæрти национ аййевадæбæл æхцулæй-æхцулдæр кæнун. Аци мадзал ма гъæуама фæййагъаз уа, нæ бæсти алли рауæнтæй æма фæсарæнтæй нæмæ ци берæ иуазгутæ ’рбацæуй, уони зонундзийнæдтæ нæ республики æма адæми цардиуаги туххæй цæмæй бæстондæр æма бæлвурддæр уонцæ, уомæн дæр.

Аци фестивали фæрци ма фæззиндзæнæй равгæ еума арфиаг гъуддагæн дæр – еу концертон фæзæбæл сæ дæсниадæ еумæ æвдесдзæнæнцæ адæмон исфæлдистади курухон архайгутæ дæр æма райдайгæ исфæлдистадон фæсевæд дæр.

Фестивали архайгутæ исуодзæнæнцæ хецæн солисттæ, фольклорон ансамбльтæ, кафти æма вокалон коллективтæ, хузæгæнгутæ. Аци рæсугъд æма медесгун мадзал гъæуама  фæййагъаз уа алли адæмихæттити дзиллити æма сæ фæлтæрти кæрæдзей лæдæрундзийнадæн, нæ цардарæзтмæ нин зæрдрохсдзийнадæ æма уодæнцойнæдзийнадæ бахæссунæн.

Фестиваль аразæг фонди сайт:
http://фондтуризма.рф.