21 майя 2024

ХУÆРЗЕУГУТÆ – БÆГЪАТÆРТÆН

08.07.2022 | 16:39

Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло фембалдæй, Украини зæнхæбæл сæрмагонд тугъдон операций архайгæй ка фæммард æй, еци тугъдонти бийнонти хæццæ.

Региони разамонæг хъæбæр хъонцгæнгæй ратæфирфæс кодта бæгъатæрти хæстæгутæ æма хеуæнттæн.

Æма еци фембæлди рæстæг сæмæ равардта, æдзард тугъдонтæ сæ бæгъатæрдзийнади туххæй ци хуæрзеугутæй хуарзæнхæгонд æрцудæнцæ, уони – Æхсардзийнади ордентæ.

– Нæ адæми аккагдæр фурттæ, лæгдзийнадæй æнхæст æфсæддонтæ æма афицертæ æдзардæй ке фæммард æнцæ, еци уæззау хабар зин æй нæ республики алли цæрæгæн дæр. Æцæг тугъдонтæ, бæгъатæртæ равдистонцæ лæгдзийнадæ æма æхсарæ, сæ тугъдон ихæс кади хæццæ банхæст кодтонцæ, сæ цард равардтонцæ сæ адæм æма бæсти сæрбæлтау. Мах си сæрустур ан æма син сæ рохс нæмттæ, се  ‘скъуæлхтдзийнæдти намус æностæмæ нæ зæрдити хæсдзинан.

Республики Сæргълæууæг ма æ дзубандий фæббæрæг кодта: муниципалитетти разамундтæ æма Цæгат Иристони социалон службити размæ æвæрд ке ес ихæс, æдзард тугъдонти бийнонтæн аллихузи агъаз бакæнуни туххæй.

Æ тугъдон ихæс æнхæстгæнгæй, бæгъатæрдзийнадæ ке равдистонцæ, уой туххæй Уæрæсей Федераций Президенти бардзурдмæ гæсгæ хуарзæнхæгонд æрцудæнцæ:

– дæлболкъон Бичикати Фезул Автандили фурт (орден равардтонцæ æ идæдзæ бийнойнаг Галинæмæ);

– хестæр лейтенант Семенов Илья Сергейи фурт (орден равардтонцæ æ идæдзæ бийнойнаг Юлямæ);

– лейтенант Фроленко Александр Сергейи фурт (орден равардтонцæ æ мадæ Галинæмæ);

– ефрейтор Хасити Руслани фурт Роберт (орден равардтонцæ æ хуæрæ Ирмæмæ);

– ефрейтор Бестаути Роберти фурт Сæрмæт (орден равардтонцæ æ фидæ Робертмæ).

Нæ уацхæссæг