04 марта 2024

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДӔТТӔГ!..

29.04.2022 | 14:38

Уӕрӕсей Хецауади сӕрмагонд унаффӕмӕ гӕсгӕ ӕхцай фӕрӕзнитӕй агъазгонд цӕудзӕнӕй, картоф ӕма ӕндӕр халсарти кустгӕнгутӕн агротехникон кустити ӕнӕкъулумпитӕй ӕнхӕст кӕнуни туххӕй. Нӕуӕг федералон проект «Халсартӕ ӕма картофи кустади райрӕзт» ӕнхӕстгонд цӕудзӕнӕй 2023 анзи 1 январӕй фӕстӕмӕ. Ӕ нисанеуӕг ӕй картофи ӕма ӕндӕр халсарти кустгӕнгутӕн ӕхцай фӕрӕзнитӕй агъаз агротехникон куститӕ ӕнхӕст кӕнунӕй.

***

Уӕрӕсей берӕ рауӕнти «медицинӕй коммерсантти» ӕгӕрон зуди фудӕй хуасти ӕргътӕ цалдӕргай хӕттити ке исирӕзтӕнцӕ, уомӕ гӕсгӕ нӕ бӕсти Генералон прокурор Игорь Краснов ведомстви косгутӕн бафӕдзахста уавӕр кӕрӕй-кӕронмӕ исбӕлвурд кӕнун ӕма фудгинти карзӕй бафхуӕрун.

***

Уӕрӕсей Хецауадӕ Цӕгат Иристонӕн радех кӕндзӕнӕй 100 миллион соми тагъдаразӕн фусунуӕттӕ исаразунӕн. Уӕхӕн объекттӕ ма арӕзт цӕудзӕнӕнцӕ нӕ бӕсти 19 регионеми. Проект хуарзбӕл банимадтонцӕ бизнеси минӕвӕрттӕ ӕма си архайунмӕ цӕттӕ ’нцӕ – сӕ зӕрди ес 4,5 миллиард сомемӕй фулдӕр бахӕссун.

***

Цӕгат Иристони районти зингӕ нисанеуӕг кӕмӕн ес, уӕхӕн объектти реконструкци ӕма капиталон цалцӕгӕн аци анз радех кӕндзӕнӕнцӕ 7,8 миллиард сомемӕ хӕстӕг. Еци фӕрӕзнитӕ харзгонд ӕрцӕудзӕнӕнцӕ социалон ӕма инженерон къабӕзтӕн, транспортон, донихӕдзарадон ӕма агропромышленнон комплекстӕн, уӕдта ма ахуради, культури, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади райаразуйнаг гъуддӕгутӕбӕл.

***

Цӕгат Иристони ӕнӕнгъӕлти уавӕртӕй багъӕуай кӕнуни ӕма зингисервӕзтитӕй ӕдас уни хецауадон къамиси ӕмбурди рахастонцӕ унаффӕ нӕ республики уӕлӕнхасӕн бархеуон зингхуссунгӕнӕг дружинитӕ исаразуни туххӕй.

***

Сӕрди Цӕгат Иристони лагертӕ ӕма санаторити бауолӕфдзӕнӕнцӕ нӕ республики дӕс ӕма инсӕй мин сабийи, дууӕ минемӕй фулдӕр ба ӕндӕр рауӕнти, зӕгъӕн, Сауденгизон ӕма Минералон Дӕнтти фӕлладуадзӕн ӕма дзӕбӕхгӕнӕн рауӕнти.

***

Нӕ республики райдӕдта скъолати тургътӕ хуӕздӕр исфӕлгонц кӕнуни конкурс. Еци мадзал муниципалитетти ӕмвӕзади рацӕудзӕнӕй 15-19 майи, 20-30 майи ба уодзӕнӕй ӕ регионалон фӕлтӕр, кӕцими исбӕрӕг уодзӕнӕнцӕ уӕлахездзаутӕ.

***

Культури, аййевади ӕма исфӕлдистадон индустрий къабӕзти проекттӕ ӕнхӕст кӕнуни фӕдбӕл президентон гранттӕ райсуни 2022 анзи фиццаг конкурси фӕууӕлахез ӕнцӕ авд проектти. Аци анз ма апърели-майи исараздзӕнӕнцӕ традицион уодварни-хуӕрзӕгъдауи хӕзнати хӕццӕ баст проектти конкурс.