14 июня 2024

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..

06.09.2022 | 10:38

Аци анз нæ республики медицинон реабилитаций Центр райсдзæнæй 128 миллион сомей аргъ нæуæг ефтонггæрзтæ. Уой хæццæ ба ма сæйгæдони бæстихай гъавунцæ бундоронæй исцалцæг кæнун. Архайд цæуй Рахесфарси райони реабилитацион центр исаразунбæл дæр.

Уæрæсей регионтæн дехгонд æрцæудзæнæй 6 миллиард сомемæй фулдæр гъæути сахари хузæн поселоктæ æма минкъий сахартæн тагъд агъази 1254 хуæдтолги. Куд нисангонд цæуй, уотемæй 2024 анзи уæнгæ гъæуама нæуæггонд æрцæуа тагъд агъази хуæдтолгити парк. Уомæ гæсгæ ба тагъд агъази хуæдтолгитæ 2023 анзмæ гъæутæн алли анз дæр федералон бюджети фæрæзнити фæрци гъæуама æлхæд цæуа тагъд агъази 5 мин хуæдтолгемæй минкъийдæр нæ, уой хæццæ ба еугур техникæ æнæмæнгæ уа фидибæстон.

***

Сентябри нæ республики райдайдзæнæй аллианзон прививкæ кæнуни фæткæ. Нуртæккæ еугур поликлиникитæбæл дæр исæмбалдæй гриппи нихмæ вакцинæ – куд хестæр кари адæмæн, уотæ кæстæртæн дæр. Вакцинацигонд гъæуама æрцæуонцæ цæргутæн сæ 60 проценттемæй минкъийдæр нæ.

***

Мостиздæх кæд Цæгат Иристони æригондæр гъæубæл нимад цæуй, уæддæр искаргун æй – аци анз ибæл исæнхæст æй сæдæ анзи. Еци ахсгиаг цауи фæдбæл æрæги гъæуи арæзт æрцудæй устур бæрæгбон.

***

Уæрæсей Президенти Указмæ гæсгæ Цæгат Кавкази кинохроники студи лæвæрд æрцæудзæнæй Цæгат Иристони есбонадæмæ. Уой фæрци хуарз фадуат фæззиндзæнæй нæ республики, уæдта æнæгъæнæ Цæгат Кавкази кæддæри кинематографи нæуæгæй исгъомусгин кæнунæн.

***

Уæлдæр æма астæуккаг сæрмагонд ахургæнæндæнттæ æма кустуæтти ‘хсæн æмгустади фæткæмæ гæсгæ аци анзи райдайæнæй нурмæ компани «Севкавказэнерго»-йи кустадон практикæ рацудæнцæ 32 студенти, се ‘хсæн – Цæгат Кавкази хуæнхон-металлургон институти æма Елхотти берæкъабазгин колледжи энергетикон хайæдти ахурдзаутæ. Зæгъун гъæуй уой, æма фæстаг фондз анзей дæргъи нæ республики профессионалон ахургæнæндæнтти 330 студентемæй фулдæр практикæ рацудæнцæ «Севкавказэнерго»-йи. Практиканттæй 37 адæймаги ахургæнæндæнттæ каст фæууни фæсте аци компаний дæлхайæдти косун райдæдтонцæ.

***

Нæ республики идарддæр куст цæуй социалон инфраструктури ахсгиаг объектти арæзтадæ æма цалцæгбæл, федæни туристон кластери проекттæбæл, уæдта æндæр программитæбæл. Нерæнгæ бæлвурдгонд æрцудæй 2023-2026 æнзти фиццаградон æргом ци проекттæ æнхæст кæнунмæ ‘здæхт цæудзæнæй, е. Уотæ, еци номхигъдмæ бахастонцæ 45 аллихузон проекти (сæ еумæйаг аргъ æй 6,2 миллиард сомей бæрцæ).