06 июля 2022

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..

07.05.2022 | 16:34

Фидари-фурт куд фегъосун кодта, уотемæй киосктæ уодзæнæнцæ дууæ хузи сæ арæзтадæмæ гæсгæ. Аци анз ма байгон кæндзæнæнцæ никкидæр цуппар объекти. Æдеугурæй ба сæ нимæдзæ уодзæнæй дууæсæдемæй фулдæр. Æрбунæттон уодзæнæнцæ республики алли районти.
Газеттæ, журналтæ, киунугутæ, сувенирон продукци æма финсæн хабæрттæ си балхæнæн уодзæнæй асландæр аргъæй. Адæми уодæнцондзийнадæн си рафинсæн уодзæнæй республикон æма районти газеттæ, уæдта журналтæ дæр.
Кадгин мадзалмæ æрбамбурд æнцæ берæ адæм. Сурх лентæ ралух кодтонцæ Фидарати Юрий æма рауагъдадæ «Ир»-и директор Кокайти Сослан.
Нурæй фæстæмæ «Мæскуй гъæунги, 1-аг автовагзалмæ хæстæг, балхæнæн уодзæнæй нæуæг газеттæ æма журналтæ. Киоск косдзæнæй сæумæ 8 сахаттемæй изæри 6 сахаттей уæнгæ.

ГУГКАТИ Жаннæ

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» – АЛЛИ БИЙНОНТÆН!

2022 АНЗИ ÆМБЕСÆН.
Æ РАФИНСУНИ АРГЪ АНЗИ ÆРДÆГÆН ÆЙ 323 СОМИ ÆМА 64 КЪАПЕККИ;

УÆЛБАРТÆМÆ ГÆСГÆ БА – 288 СОМИ ÆМА 96 КЪАПЕККИ.

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» РАФИНСУН ÆНГЪЕЗУЙ «УÆРÆСЕЙ ПОЧТИ» ЕУГУР ХАЙÆДТИ ДÆР, УÆДТА МУХУР УÆЙÆГÆНÆН КИОСКТИ ДÆР.