22 июня 2024

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..

23.06.2022 | 16:11

Куд нисангонд цæуй, уотемæй 2023 анзи Цæгат Иристонæн æлхæд æрцæудзæнæй æхсæз фæлдзæуæн медицинон комплекси. Уомæн гъæугæ фæрæзнитæ дехгонд æрцæудзæнæнцæ федералон бюджетæй национ проект «Æнæнездзийнадæ» æнхæст кæнгæй.

Цæгат Иристони прокуратурæ куд исбæрæг кодта, уотемæй онкологон æма сæкæри незтæй сæйгитæн гъæугæ хуастæ æлхæнун 2022 анзæн ци финансон фæрæзнитæ нисангонд адтæй, етæ фагæ нæ разиндтæнцæ. Уомæ гæсгæ ба, гъуддаг кæмæй аразгæ ’й, еци хецауадон оргæнтæмæ барвистонцæ гъæугæ фæндæ, æма бюджетæй ма уæлæнхасæн дехгонд æрцæудзæнæй 150 миллион соми.

***

Дзæуæгигъæуи Жуковскийи номбæл фæлладуадзæн парки территорий цалцæггæнæн куститæ æнхæстгонд фæууодзæнæнцæ июли кæрони. Дзæуæгигъæуи администраций сæргълæууæг Милдзихти Вячеслави дзубандимæ гæсгæ, аци объектбæл куститæ фæуунмæ æмгъуд фæстæдæргонд æрцудæй, уомæн æма куд рабæрæг æй, уотемæй ами кæддæр уæлмæрдтæ адтæй. Нур зæппадзитæ игонгонд æрцудæнцæ, æма уомæ гæсгæ куститæ æндæр хузи аразун багъудæй.

***

Цæгат Иристони студентон къуæрттæ архайдзæнæнцæ республикон стадион «Спартак»-и цалцæггæнæн кустити. Дзæуæгигъæуккаг спортивон аренæ ци бунæттæ си ес, уони бæрцæмæ гæсгæ Уæрæсей ахæссуй фарæстæймаг бунат, Хонсайраг райони ба ‘й тæккæ агъазиаудæр. Арæзт æрцудæй 1962 анзи æма си нуртæккæ цæуй 32 мин адæймаги. Стадиони цалцæггæнæн куститæн радех кæндзæнæнцæ 1 млрд соми.

***

Мæздæги культури Хæдзари арæзт æрцудæй сувæллæнтти конд хузти æвдæймаг Æхсæнрегионалон конкурс «Сабийти гъæлæс». Мадзали раздæриккон архайгутæй Мæздæги райони æма Стъараполи крайи станицæ Курскойи ахурдзаутæй уæлдай ма си аци анз сæ дæсниадæ æвдистонцæ Кæсæг-Балхъари æригон хузæгæнгутæ дæр.

***

Ирæфи райони администрацийæй нин куд фегъосун кодтонцæ, уотемæй Æхсæрисæр æма Секери скъолати цалцæггæнæн куститæ гъæуама 1 сентябрмæ æнхæстгонд фæууонцæ. Зæгъун гъæуй уой, æма паддзахадон программæмæ гæсгæ Ирæфи райони капиталон æгъдауæй цалцæггонд цæунцæ цуппар астæуккаг ахургæнæндонеми: Æхсæрисæри, Секери, Чиколай 3-аг астæуккаг æма Советон гъæути скъолати.

***

Цæгат Иристони Æрдзон фæрæзнитæ æма экологий министради пресс-службæ куд фегъосун кодта, уотемæй, бафснайунмæ ке гъавунцæ, Дзæуæгигъæуи бугъти еци полигони бунати ниййараздзæнæнцæ бæлæстæ 4 мин талайемæй фулдæр æма къотæртæ.