17 апреля 2024

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..

22.04.2022 | 15:49

Нæ республики арæзтади министрадæ куд фегъосун кодта, уотемæй, Устур Фидибæстон тугъди инвалидти æма ветерантæй цардæгас ка нæбал æй, уони бийнонтæй æхсæземæн лæвæрд æрцæудзæнæй субсидитæ (фæйнæ 1 миллион 645 соми) сæ цæрæн уавæртæ фæррæвдзæдæр кæнунæн.
Фæрæзнитæ лæвæрд цæунцæ федералон бюджетæй.

***

Цæгат Иристони аци анз 139 æригон бийнонтæн лæвæрд æрцæудзæнæнцæ цæрæнуатон сертификаттæ – сæ еумæйаг аргъ 142 миллион соми. Уонæй 62,1 миллион соми – федералон, 50 миллион соми – республикон ма 30 миллион соми бунæттон бюджеттæй.

***

Ирæфи райони 1 майи бавналдзæнæнцæ цуппар скъолай капиталон æгъдауæй цалцæг кæнунмæ.

***

Цæгат Иристони Парламенти совети æмбурди архайгутæ дæр сæ аразий гъуди загътонцæ, цæмæй маддæлон капитал ка есуй, уонæн æй сæ бон уа сæ цæрæнбунæттæмæ æрдзон газ бауадзунбæл исхарз кæнун. Нуртæккæ еци капитали бæрцæ æй:
фиццаг сувæллони туххæй – 524527 соми, дуккаг сувæллони туххæй ба – 693144 соми.

***

Цæгат Иристони æрæги байгон æй буйнаги Хæдзарæ – е иссæй дуйней фиццаг уæхæн кустуат, уодзæнæй ма си еци æрмæгæй дзаумæуттæ аразуни æрмадзæ дæр. Уордæмæ
æрбацæугутæн равгæ уодзæнæй, цæмæй сæхуæдтæ дæр сæхе къохтæй искæнонцæ, зæгъæн, нæхердигон нимæтин ходæ.

***

Беслæни Революций гъæунги кадгин уавæри байгон æй сувæллæнтти нæуæг рæвдауæндонæ. Е æй дуйней фиццаг уæхæн кустуат. Ес си 230 сабийей фагæ бунæттæ. Кæстæрти гъомбæл кæнунæн си ес еугур равгитæ, косдзæнæнцæ уæлæнхасæн ахуради аллихузон секцитæ.

***

Куд нисангонд цæуй, уотемæй ахури нæуæг анзи райдайæни Цæгат Иристони астæуккаг профессионалон ахургæнæндæнтти цæттæ кæнун байдайдзæнæнцæ специалисттæ никкидæр ма еуæндæс нæуæг дæсниадебæл. Еци гъуддагæн хецауадæ аци анз радех кæндзæнæй 50 миллион соми.

***

Федералон программæ «Æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади къабази фиццаградон къæпхæни райарæзт»-и уагæвæрдтæ æнхæст кæнуни туххæй Цæгат Иристонæн 2022 анзи федералон бюджетæй дехгонд æрцæудзæнæй 369 миллион соми.
Уой фæрци цалдæр гъæуеми фæззиндзæнæй нæуæг медицинон косæндæнттæ, кæцидæртими ба, ци уæхæн косæндæнттæ си ес, уони исцалцæг кæндзæнæнцæ.