22 майя 2024

ХУАРЗ ЛÆГИ НОМБÆЛ ДЗИЛЛÆ МÆСУГ ДÆР ИСАМАЙУНЦÆ!..

12.08.2022 | 15:40

Рабиндранат Тагор (1861-1941), Индий фарни лæг: «Аккаг æнаккаги фарсмæ дæр æнцад-æнцойнæй цæудзæнæй, еуетæй дæр ка нæй æма иннетæй дæр, е ба тарстæй, раримæхсæ-баримæхсæгæнгæ, еувæрсти хелуй… Мæ цæсти кадгин æй, бакастæй нæ, фал уоди менеугутæй æхе ка равдесуй, уæхæн федауцæ…»