13 июня 2024

ХУАРЗÆЙ – АРФИАГ, ХУÆЗДÆРБÆЛ БАЙАРХАЙУНÆЙ БА – ИХÆСГИН

25.03.2023 | 20:24

Гъе уотæ зæгъун æнгъезуй, нæ республики Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Александр РЕУТОВ дзиллон хабархæссæг фæрæзнити минæвæртти хæццæ фембæлди рæстæг Цæгат Иристони æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади къабази уавæри фæдбæл ци хабæрттæ фегъосун кодта, уони фæдбæл.

 

Æ радзубандий лæмбунæг æрлæудтæй адæмæн фиццаградон медикон-социалон агъази фарстатæбæл. Етæ ба комкоммæ баст æнцæ поликлиникити, диспансерти æма амбулаторити кусти хæццæ.

Евгъуд анз бундоронæй исцалцæг кодтонцæ Горæтгæрон æма Кирови районти поликлиникитæ, аци мæйи кæронмæ нисан кæнунцæ Хъарман-Синдзигъæуи амбулатори байгон кæнун. Нæуæг медицинон пункттæ косунцæ Бехъани, Нæуæггъæуи æма Луковскаяйи станици.

Медицинон агъаз кæнунцæ 10 цæугæ пункти, е уæлдай агъаз æй идарддзæф гъæути цæргути æнæнездзийнадæн.

Республики Æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади министрадæ фæстаг рæстæг уæлдай æргом здахуй диспансеризаций ахедгæ кустмæ, нез æ райдайæнæй исбæрæг кæнгæй е ’сдзæбæх кæнун æнцондæр фæууй.

Ахсгиаг æй, 56 нуриккон домæнти аккаг медицинон косæнгæрзтæ ке бантæстæй балхæнун, е. Исефтонг си кодтонцæ Дзæуæгигъæуи 7-аг поликлиникæ æма Республикон реабилитацион центр. Экономикон гæрæнтæ нæ фæззиндтæнцæ фæсарæйнаг медицинон техникæ исамал кæнуни гъуддагбæл. Æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади къабази информаци фадуат равардта сæйгити хæццæ куст фæййахедгæдæр кæнун. «БАРС»-и уагæвæрди фæрци сауæнгæ видеоконсультацитæ дæр ес кæнæн. Æ кусти ахид  исæвзуруй техникон къулумпидзийнæдтæ, архайунцæ сæ райеуварс кæнунбæл.

Медицинон агъази къабæзтæмæ цæуй лæмбунæг каст. Райаразтонцæ Тагъд медицинон агъази станций куст, сæ архайд зингæ фæххуæздæр æй.

Республикон клиникон сæйгæдони мартъий кæрони искосдзæнæй «МРТ»-и аппарат. Ахедгæ ’й тогдадзинтти незти Республикон центри архайд, нуриккон косæнгæрзтæй идарддæр дæр цæудзæнæй ефтонггонд.

Фæмминкъийдæр æй, зæрди æма дадзинтти незтæй фæййагъаз кæнæн кæмæн нæбал фæууй, уони нимæдзæ, минкъийдæр мæлунцæ нæуæгигурдтæ. Гъулæггагæн, уотæ зæгъæн нæййес онкологон сæйгитæй,  е ба уой фудæй æма нез æрæгиау ке рабæрæг кæнунцæ, кенæ имæ аккаг цæстдард ке нæ фæууй, уой туххæй. Фулдæр кæнуй,  ка си исдзæбæх æй, кенæ ба ’й дæргъвæтийнæ рæстæг ка нæбал æргъуди кæнуй, уони нимæдзæ. 90 миллион соми радех кодтонцæ онкологон сæйгæдонæн ефтонггæрзтæ балхæнуни гъуддагæн. Бундорон цалцæг æрцæудзæнæй онкологон диспансер, гемотологон хайади куст фæййахедгæдæр уодзæнæй нæуæг роботти фæрци.

Федæни анз нисан кæнунцæ сувæллæнтти полоклиникитæ æма Сувæллæнтти республикон сæйгæдони соматикон бæстихаййи, Дзæуæгигъæуи 1-аг æма 2-аг арæндæнтти, уæдта Республикон  клиникон хайадæ исцалцæг кæнун. Гæнæн ес, æма бавналонцæ перинаталон центри арæзтадæмæ.

Кусти домæнтæн дзуапп нæ дæттуй Республикон реабилитацион центри бæстихай, уой хинцгæй, 2024 анзи райдайдзæнæнцæ нæуæг азгъунст аразун.

Райараздзæнæнцæ эндокринологон служби куст дæр, фулдæр æргом здæхт цæудзæнæй сæйгити диспансерон цæстдардмæ.

Александр Реутов куд загъта, уотемæй æдзæллаг уавæрти косуй Республикон психиатрон сæйгæдонæ, федæни гъавунцæ цалдæр бæстихаййи бундронæй исцалцæг кæнун.

Иннæ регионти хæццæ рабаргæй, нæ республики медицинон косæндæнтти дохтиртæ фагæ ес, фал 121 вакансий æнцæ уæгъдæ, нæ фагæ кæнуй гемотологтæ, уæдта ма цуппар хузи незтæ дзæбæхгæнæг дохтиртæ, уæлдайдæр – Мæздæги райони.

Аци анзæй фæстæмæ лæмбунæгдæр каст цæудзæнæй, еци  дæсниæдтæй дохтиртæ уадзуни æма сæ республики поликлиникитæ æма сæйгæдæнттæмæ ’рветуни гъуддагмæ.