22 июня 2024

ИРИСТОНИ ДЕНГИЗОН НАМУС

28.07.2021 | 17:14

Зундгонд куд ӕй, уотемӕй Уӕрӕсей император Александр III кӕддӕр уотӕ загъта: «Ӕнӕгъӕнӕ дуйней махӕн ес айдагъдӕр дууӕ ӕууӕнкгин ӕмцӕдесони – не ’фсад ӕма нӕ флот!.. Ӕма уомӕй, ӕвӕдзи, раст адтӕй, уомӕн ӕма Уӕрӕсейӕн разамунд кӕддӕриддӕр ка лӕвардта, етӕ уӕлдай устур ӕргом ӕздахтонцӕ фидибӕстон флот аразуни гъуддӕгутӕмӕ.

Ӕма уӕрӕсейаг флот иссӕй дуйней тӕккӕ тухгиндӕртӕй. Нӕ бӕсти Тугъдон-Денгизон Туруса ӕ фӕззиннунӕй фӕстӕмӕ сӕрустурӕй феллаудта Сау, Балтий ӕма Зӕнхастӕуи денгизти.

Уæрæсей Тугъдон-денгизон флоти Бони Сергей МЕНЯЙЛО бабæрæг кодта, тугъди рæстæги Суаргоми немуцаг-фашистон æрбалæборгути нихмæ тугъдтити ка фæммард æй, еци советон тугъдонти номерæн мемориал.

Советон Цӕдеси Тугъдон-денгизон флот е ‘нӕбасӕтгӕ тухгиндзийнадӕ уӕлдай агъазиауӕй бавдиста Устур Фидибӕстон тугъди рӕстӕг. Немуцаг-фашистон ӕрбалӕборгути нихмӕ карз тохи нӕ денгизонтӕ равдистонцӕ дзиллон бӕгъатӕрдзийнадӕ ӕма ӕхсардзийнадӕ. Советон денгизонтӕ цифуддӕр знаги дӕрӕн кодтонцӕ айдагъ денгизти нӕ, фал ма сауӕнгӕ сор зӕнхӕбӕл дӕр. Немуцаг-фашистон ӕфсӕддонтӕ кӕд ескӕмӕй тарстӕнцӕ, уӕд нӕ денгизон фестӕгӕфсӕддонтӕй – сӕ уодесӕг си уидтонцӕ, уомӕн ӕма сӕ нихмӕ ӕрлӕуун сӕ бон нӕ адтӕй, уоййасӕбӕл тухгин ӕма уодуӕлдайӕй архайдтонцӕ сурхӕфсӕддонтӕ.

Сӕ тугъдон ӕскъуӕлхтдзийнӕдти туххӕй 600 денгизоней бӕрцӕ иссӕнцӕ Советон Цӕдеси Бӕгъатӕртӕ (авд денгизони аци кадгин ном райстонцӕ дууӕ хатти), 350 минӕй фулдӕр хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕнцӕ ордентӕ ӕма майдантӕй, 238 науи ӕма флоти ӕфсӕддон хаййемӕн равардтонцӕ ордентӕ, 78 ба исаккаг кодтонцӕ гвардиони ном.

Нӕ Фидибӕстӕ алкӕддӕр хъӕбӕр цитгинӕй уӕлдай боц кодта ӕ Тугъдон-денгизон флот. Уомӕн ӕвдесӕн ӕй е дӕр, ӕма ССР Цӕдеси Сӕйраг Совети Президиум ӕ Указӕй 1980 анзи 1 октябри иснисан  кодта сӕрмагонд бӕрӕгбон, кӕци уӕдӕй ардӕмӕ бӕрӕггонд цӕуй алли анз дӕр июли фӕстаг хуцаубони. Аци анз еци бӕрӕгбон бӕрӕгонд ӕрцудӕй 25 июли куд ӕнӕгъӕнӕ Уӕрӕсей, уотӕ Цӕгат Иристони дӕр. Уомӕн ӕма нӕ республики минӕвӕрттӕ дӕр уӕрӕсейаг Флоти рӕнгъити берӕ агъазиау лӕгдзийнӕдтӕй фескъуӕлхтӕнцӕ.

Уӕлдайдӕр ба Устур Фидибӕстон тугъди рӕстӕг. Иристойнӕгтӕ уӕд уӕлдай устурдӕр ӕскъуӕлхтдзийнӕдтӕ ке равдистонцӕ, уой туххӕй Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри цитгин ном лӕвӕрд ӕрцудӕй денгизон разамонгутӕ Къесати Астан ӕма Коцти Константинӕн, денгизон тӕхгутӕ Юрий Бунимович, Гагити Александр, Илья Котов, Аркадий Селютин, Григорий Пасынков, Цоколати Геннадийӕн (уой туххӕй ӕрмӕг кӕсетӕ 5-аг фарсбӕл).

Тугъдон-денгизон флоти рӕнгъити фӕууогӕй си фӕлтӕрддзийнадӕ ка райста, етӕ сабур, ӕнӕфсӕддон царди дӕр уӕлдай лӕгигъӕдгундӕр фӕуунцӕ. Зӕгъӕн, Хугати Шобинай фурт Хазби тугъди рӕстӕг знаги нихмӕ тох кодта 154-аг хецӕн денгизон бригади уогӕй Сталингради фронти. 1943 анзи уӕззау цӕф фӕцӕй ӕма ин тугъди архайуни равгӕ нӕбал адтӕй. Ӕ фидиуӕзӕгмӕ исӕздӕхгӕй куста бӕрнон партион ӕма ӕндӕр бунӕтти, иссӕй искурдиадӕгин гъӕууонхӕдзарадон разамонӕг, Мӕздӕги райони разамунд лӕвардта цалдӕр колхоземӕн. Е ‘нтӕстгин кусти туххӕй ин лӕвӕрд ӕрцудӕй Социалистон Фӕллойни Бӕгъатӕри ном. Ӕ ном лӕвӕрд ӕрцудӕй гъӕунгтӕн Мӕздӕги ӕма гъӕу Веселойи.

Тугъди дзамани дзӕуӕгигъӕуккаг лӕхъуӕн капитан-лейтенант Павел Кузьмин Балтиаг флоти службӕ кодта донибунтицӕуӕг Щ-408 науи командирӕй. Денгизонтӕ «Щука» ке схудтонцӕ, еци Щ-408 1943 анзи майи Кронштадти науӕлӕууӕнӕй тугъдон ихӕслӕвӕрд ӕнхӕст кӕнунмӕ рандӕй. Минити сӕрти рахезгӕй, советон науӕ маяк Вайндвомӕ хӕстӕг итигъд денгизмӕ рацудӕй. Знаги наутӕ ӕма хуӕдтӕхгутӕ Щ-408 иссирдтонцӕ, ӕма ’й сорун райдӕдтонцӕ. Ӕртӕ суткей дӕргъи советон науӕн дони бунӕй уӕлӕмӕ иссӕуни фадуат нӕ адтӕй. Науи электрон тухӕ ӕма кислороди ӕвӕрӕнтӕ ку фӕцӕнцӕ, ӕма си адӕмӕн сӕ бон уолӕфун ку нӕбал адтӕй, уӕд «Щука» дони уӕлцъарӕмӕ иссудӕй. Фашисттӕ ӕнгъӕл адтӕнцӕ, ӕма син советон денгизонтӕ сӕхе раттунмӕ гъавунцӕ, фал науи флагштокбӕл уорси бӕсти фӕззиндтӕй советон Тугъдон-денгизон туруса. Нӕ денгизонти ӕма фашистти ‘хсӕн карз тох байеудагъ ӕй. Кузьмини науӕн бантӕстӕй знаги дууӕ катери фӕддӕлдон кӕнун, фал цалдӕр фашистон торпеди кӕбӕл исӕмбалдӕй, еци Щ-408 дӕр ӕд экипаж дони буни фӕцӕй. Тугъдон науи таурӕхъон ӕскъуӕлхтдзийнади кадӕн Петербурги гъӕунгтӕй еу хӕссуй Павел Кузьмини ном.

Дуккаг къӕпхӕни капитан Хуадонти Сулейман тугъди архайун байдӕдта 1941 анзи 22 июни. Намусгин ӕрдӕгсакъадах Ханкой-Гангути денгизонтӕ, ӕверхъау тугъдтити бацӕугӕй, фондз мӕйей дӕргъи знагӕн хастонцӕ агъазиау зиантӕ, устур агъаз бакодтонцӕ ӕртухсти бахауӕг Ленинградӕн. Ӕригон денгизон лейтенант Хуадони-фурт уӕд адтӕй взводи, фӕстӕдӕр ба денгизон-зенитон артиллерий батарейи командир. Архайдта Ленинград багъӕуай кӕнуни, Прибалтикӕ ӕма Польшӕ иссӕребарӕ кӕнуни тугъдтити. Хуадони-фурти батарейӕ ӕргӕлста 18 фашистон хуӕдтӕхӕги.

Устур Фидибӕстон тугъди фиццаг бӕнттӕй Балтики арви фашистти нихмӕ карз тох кодта иристойнаг тӕхӕг-кунӕггӕнӕг Зӕлети Бариси фурт Юрий. 1941 анзи 24 августи фашистон хуӕдтӕхгути къуар фӕззиндтӕй нӕхеуонти аэродроми сӕрмӕ. Сӕ нихмӕ фиццаг истахтӕй Зӕлети Юрий. Дууӕ минуттей дӕргъи еунӕгӕй тухтӕй инсӕй фашистон «Мессершмидт»-и хӕццӕ. Искъуӕргӕй ӕргӕлста еуей, иннети бауорӕдта, цалинмӕ нӕ кунӕггӕнгутӕ не ’стахтӕнцӕ, уӕдмӕ. Юрий фӕммард ӕй бӕгъатӕрӕй, ӕ ихӕс кӕронмӕ исӕнхӕст кӕнгӕй.

Иристойнаг денгизонтӕй цалдӕремӕй иссӕнцӕ ӕнтӕстгин денгизон разамонгутӕ. Сӕ еугуремӕй раздӕр (1972 анзи 23 декабри) контрадмирали цин райста Цӕллагти Константини фурт Пантелей. Устур Фидибӕстон тугъди рӕстӕг дӕр зингӕ фескъуӕлхтӕй – денгизон фестӕгӕфсӕддонти рӕнгъити знаги хӕццӕ фиццаг хатт истухтӕй Мӕскумӕ хӕстӕг уӕззау тугъдтити. 1942 анзи капитан-лейтенант Цӕллаги-фурт архайдта Мӕздӕгмӕ, Ӕргинарӕгмӕ ӕма Дзӕуӕгигъӕумӕ хӕстӕг тугъдтити, немуцаг-фашистон ӕрбалӕборгутӕй сӕребарӕ кодта Цӕгат Кавказ, Украинӕ, Румыни ӕма Болгари.

Фӕстӕдӕр номдзуд денгизонтӕ иссӕнцӕ иристойнӕгтӕй цалдӕр. Зӕгъӕн, Гокъинати Виктор Александри фурт дӕр 1983 анзи иссӕй контр-адмирал, ӕ рӕстӕги командӕ кодта уӕззау хуӕдтӕхгутӕхӕссӕг крейсер «Минск»-ӕн, фӕстӕдӕр ба адтӕй Тугъдон-денгизон флоти Уӕлдӕр сӕрмагонд афицерон къурсити хецауи фиццаг хуӕдӕййевӕг, 1993 анзи ба рацудӕй ӕфсӕддон службӕй.

Нӕ иннӕ ӕмзӕнхон Сергей Ивани фурт Меняйло дӕр фескъуӕлхтӕй куд искурдиадӕгин денгизон архайӕг – 2005 анзи иссӕй контр-адмирал, 2007 анзи ба вице-адмирал, ӕ рӕстӕги адтӕй Сауденгизон флоти командӕгӕнӕги хуӕдӕййевӕг, 2011 анзи ба рацудӕй запасмӕ ӕма куста паддзахадон хецаудзийнади бӕрнон бунӕтти, абони ба ӕй Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг.

 

Ӕрмӕг мухурмӕ бацӕттӕ кодта

ГӔТИЙТИ Светланӕ.