04 марта 2024

ИСУОДЗÆНÆЙ САХАРИ ФЕДАУЦÆДÆР РАУÆН

15.10.2022 | 11:34

Дзæуæгигъæуи номдзуд рохситауæг Колити Аксой номбæл сквери уавæр фæстаг рæстæгути хъæбæр сагъæссаг иссæй: къахнæдтæ си ниппурхæ ‘нцæ, циртдзæвæни къæлæт ба къæртгай æгъзалдæй æма тæссаг адтæй, æ рæзти цæуæг адæмæй ескæбæл фидбилиз ку ‘рцудайдæ, уомæй. Къелатæ æма рохсгæнæнтæ ба си уогæ дæр нæ адтæй.

Уалдзæги сквери райдæдтонцæ, рагæй кæмæ æнгъæлмæ кастæнцæ, еци цалцæггæнæн куститæ. Уомæн федералон прогаммæ «Еугурфадуатгин сахайраг алфамбулай арæзтадæ»-мæ гæсгæ дехгонд æрцудæй 10 миллион соми. Нерæнгæ си берæ цидæртæ рæвдзæгонд æрцудæй, фал ма си райаразуйнæгтæ дæр ма нерæнгæ берæ ес: къахнæдтæ сæ еугур нæ ‘нцæ æхгæд дорæй, нæ си  фагæ кæнунцæ къелатæ æма рохсгæнæнтæ. Газони еу хай дæр гъудгонд нæй.

Уой фæдбæл Дзæуæгигъæуи цъæхвæлусти æма хуæрзвадуати управлений разамонæги хуæдæййевæг Хъороти Дауит уотæ загъта:

– Зæгъун гъæуй уой, æма аци сквери берæ æнзти дæргъи нæ цудæй цалцæггæнæн куститæ. Аци анз ба бавналдтан фарста исæнхæст кæнунмæ. Абони уæнгæ бал къахнæдти асфальтæй æхгæд уæлцъарæ баййивтан «брусчаткæй». Æййивд æрцудæнцæ бордюртæ, рохсгæнæн буцæути еу хай. Исæвардтан къелатæ, бугъгалæнтæ,  минкъий урнитæ, бæлæстæ нихсастан. Цубурдзурдæй, нури уæнгæ бал æнхæстгонд æрцудæнцæ кустити зингæ фулдæр хай.

Аци райони цæргутæ корунцæ, цæмæй сквери арæзт æрцæуа сувæллæнттæн гъазæн комплекстæ. Аци фарста уæхæн æй, æма ибæл  лæмбунæг æрдзубанди кæнун гъæуй. Уомæн æма сквери рауæни кæддæр уæлмæрдтæ адтæй фæзæбæл, æма, ка ‘й зонуй, кедæрти зæрдæмæ уæхæн  гъуддаг ку нæ фæццæуа.